Avel

Avelsarbetet i SörmlandLänets hästar har flyttat till www.nordsvenskavel.se
För att få med din häst på sidan skicka in eller maila en kopia på passet och bilder till: Stefan Bleckert.


En arbetsgrupp gällande det så viktiga avelsarbetet är under uppbyggnad. Vi kommer att arbeta med frågor som har sitt ursprung i avelsutbildning av allehanda slag, premiering i länet, visningsträningar etc.

Ni är varmt välkomna om ni har frågor gällande hingstval till era ston etc.

Stoinventering pågår riksomfattande; Syftet med stoinventeringen är, att plocka ut ston som är lite udda i sin stam, där hingstar kommer fram som inte använts så mycket, udda kombinationer, stostammar som är på väg att försvinna mm. Granskningsgruppen går tillbaka i stamboken och tittar på stammen. I dom första synliga leden som vi får på stoet i sammanställningen från distriktet, får det inte vara för mycket linjeavel, och hänsyn tas även till, ej så vanlig färg.
När stona tagits ut av granskningsgruppen, skickas en sammanställning till Towa, som sedan skickar brev till sto ägaren, att denne har ett sto med intressant härstamning. Där står även att stoet bör användas i avel, detta är naturligtvis frivilligt och skall endast ses som en rekommendation. Om man som sto ägare inte är intresserad av avel, kanske stoet kan lånas/leasas ut till avel, till någon intresserad. Detta brev är en värdehandling, som följer hästen vid ägarbyte.
Framledes vill vi att detta leder till, att bredda aveln på vår Nordsvenska häst. Men vi skall inte sluta avla på övriga ston, alla ston är viktiga att hålla igång i avel så att inte betäckningssiffrorna sjunker mera.

Skicka in el maila en kopia på passet till: Stefan Bleckert