Länets hästarIndra

Född 2003

Vetle Rauen N 97-2197 - -
-
- -
-
Soria 22944 Jonsvarten N 94-2063 -
-
Furu Frökna N89-2070 -
-
Ägare: Warenius A, Torsäng, Flen