Länets hästarMalva

Född 2003

Foto: Katarina Söderström
Skjerre 1905 Skjerdinsson 1839 -
-
Ega 21350 -
-
Mynta 22-92-0109 - -
-
- -
-
Ägare: Lars Hellsten, Hejsta, Hölö
Uppfödd av: Hos Ylva Eriksson, Hölö