Länets hästarOlga

Född 2003

Skjerre 1905 - -
-
- -
-
Olivia 22805 Valör 1670 -
-
Bonita 21061 -
-
Ägare: Ylva Eriksson, Åkerby, Hölö