Länets hästar

Hingstar

                  Ellabron
                  Lundar
                  Luxor
                  Ruter
                  Skjerre

Valid XHTML 1.0 TransitionalSkjerre 1905

Född 1993

Skjerdinsson 1839 Skjerdingstadsvarten
Randi
Ega 21350 Egal 1730
Stella 20427
Ägare: Ylva Eriksson, Åkerby, Hölö