Länets hästarStrimma 23159

Född 1998

Ekwe 1732 Åkwe 1673 -
-
Daisy 19719 -
-
Tärna 22590 Rex 1706 -
-
Tindra 21917 -
-
Ägare: Christer och Elvy Lind, Söderstigen 5, 643 94 Vingåker, 0151-203 15