ZOOLOGISKA MUSEETS I LUND VÄNNER

Startsida | Sven Nilsson-hallen | Retziusgalleriet | Stobaeussalen | Fler samlingar | Artregister | Historik | Kontakt och länkar


Utländska hovdjur och rovdjur m.fl.

Alpstenbock Alpstenbock Besoarantilop Besoarantilop Besoar Jordsvin, skelett
Snöleopard Ozelot Hjortsvin, skelett Tretåig sengångare, skelett Fingerdjur, skelett Myrkotte, skelett