ZOOLOGISKA MUSEETS I LUND VÄNNER

Startsida | Sven Nilsson-hallen | Retziusgalleriet | Stobaeussalen | Fler samlingar | Artregister | Historik | Kontakt och länkar


Glasmodeller

Glasmodell, manet Glasmodeller, mollusker Glasmodell, manet Glasmodell, manet Glasmodell, koraöö Glasmodell, kammanet
Glasmodell Glasmodell Glasmodell Glasmodell Glasmodell Glasmodell
Glasmodell Glasmodeller Muséet har en samling av utsökta glasmodeller av olika ryggradslösa djur, utförda av glasblåsaren Blaschka i Dresden i slutet av 1800-talet.