Fotomontage i jobbet, några exempel
OBS att bilderna tagits fram i ett utredningsskede och kan inte sägas vara sanningen som kommer att byggas.
Ådalsbanan, bro över Älandsfjärden E4 Syd, ombyggnadsalternativ med
Bron syns i horisonten, inloppet till fjärden. nya broar över Ljungan.
Bilden tagen från campingplatsen. Klockarberget i bakgrunden.
ICA-Bommen och gamla Konsum är rivna.
E4 Syd, nybyggnadsalternativ B,  E4 Syd i Skönsberg, ny trafikplats och
passerar Nolby kulturminnesområde anslutning mot ny bro över hamnen.
Bildemonteringen är riven.
Tillbaka till startsidan