Lite om oss

Företaget grundades 1964 av Harry Johnson och från att ha varit ett blygsamt enmansföretag med inriktning på villaträdgårdar har det vuxit och utvecklats i takt med att branschen förändrats. Idag hanterar företaget allt som har med markarbeten att göra och tonvikten ligger på större byggen som offentlig miljö, flerbostadsfastigheter, näringsfastighter eller kyrkogårdar men villaträdgårdar står fortfarande för en del av verksamheten. Företaget utför även skötsel av grönytor och planteringar.

Idag drivs företaget vidare av sonen Rickard och sedan några år har verksamheten flyttats till en anläggning i Fjärås som nu fungerar som företagets nav.

Företaget är medlem av Trädgårdsanläggarna i Sverige.