Trädfällning och röjning på Vadholma tomtförenings allmänningar 2017/2018


Arbetet är nu avslutat.
Viss städning återstår men det tar vi till hösten i samband med vägföreningens städdag


Medlemsavgift 2018


Medlemsavgiften för 2017 är 550 kr (400 kr återbetalas vid närvaro på städdagen 2019) och skall vara inbetald senast den 31 augusti
Plusgirokonto: 660617-2
Skriv fastighetsbeteckning under Fakturanr/Referensnr