Medlemsavgift 2021


Medlemsavgiften för 2021 är 550 kr (400 kr återbetalas vid närvaro på städdagen 2022) och skall vara inbetald senast den 31 augusti
Plusgirokonto: 660617-2
Skriv fastighetsbeteckning under Fakturanr/Referensnr