Allmän städdag flyttad till hösten 2019 p.g.a. den extremt torra vårenTrädfällning och röjning på Vadholma tomtförenings allmänningar 2017/2018/2019


Arbetet är nu avslutat.
Viss städning återstår men det tar vi i samband med tomtföreningens städdag


Medlemsavgift 2019


Medlemsavgiften för 2019 är 550 kr (400 kr återbetalas vid närvaro på städdagen 2020) och skall vara inbetald senast den 31 augusti
Plusgirokonto: 660617-2
Skriv fastighetsbeteckning under Fakturanr/Referensnr