Inventarier i föreningens förrådsbod

Nedanstående redskap ägs och disponeras gemensamt av föreningens medlemmar.
Redskapen förvaras i föreningens förrådsbod som är placerad intill Bolby 3:64 (Vadholmavägen 15).
Vill du låna ett redskap så kontakta Monica Cederberg eller Gunnar Rosenlund, som har nyckel till boden.

(*) Föreningens röjsåg och en motorsåg använder vi bara när vi har gemensam städdag
och lånas ej ut.

Regler för utlåning

- Vid utlåning är motordriven utrustning fulltankad.
Låntagaren betalar för förbrukad bensin (20 kr/lit. för 95 oktan och
40 kr/lit. för 2 takts alkylatbensin).
Låntagaren betalar för minst en liter bensin oavsett förbrukning.
För att förhindra att fel drivmedel tankas så sker tankning och debitering vid
återlämnandet av maskinen.

- Innan överlämnande av utrustning sker, inspekteras den
av utlånaren och låntagaren gemensamt för att fastställa
skicket, och vid återlämnandet inspekteras den på nytt.

- Eventuella skador orsakade av slarv eller ovarsamt hand-
havande och som kräver reparation/reservdelar, bekostas
av låntagaren.

- Utlånad utrustning måste ovillkorligen återlämnas till
utlåningsstället, d.v.s. ej lämnas vidare till tredje man.