Inventarier i föreningens förrådsbod

Nedanstående redskap ägs och disponeras gemensamt av föreningens medlemmar.
Redskapen förvaras i föreningens förrådsbod som är placerad intill Bolby 3:64 (Vadholmavägen 15).
Vill du låna ett redskap så kontakta Monica Cederberg eller Gunnar Rosenlund, som har nyckel till boden.

Dessutom äger föreningen en röjsåg och en motorsåg som vi använder när vi har gemensam städag.
(lånas ej ut)

Regler för utlåning

- Vid utlåning är motordriven utrustning fulltankad.
Låntagaren betalar för förbrukad bensin (20 kr/lit. för 95 oktan och
40 kr/lit. för 2 takts alkylatbensin).
Låntagaren betalar för minst en liter bensin oavsett förbrukning.
För att förhindra att fel drivmedel tankas så sker tankning och debitering vid
återlämnandet av maskinen.

- Innan överlämnande av utrustning sker, inspekteras den
av utlånaren och låntagaren gemensamt för att fastställa
skicket, och vid återlämnandet inspekteras den på nytt.

- Eventuella skador orsakade av slarv eller ovarsamt hand-
havande och som kräver reparation/reservdelar, bekostas
av låntagaren.

- Utlånad utrustning måste ovillkorligen återlämnas till
utlåningsstället, d.v.s. ej lämnas vidare till tredje man.