Grannsamverkan

Föreningen är sedan 2003 med i ”Grannsamverkan mot brott”.

Målet för grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Detta skall uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar, stödjer och hjälper varandra.

Huvudkontaktmannen för området håller kontakten med polisen.

Huvudkontaktman är Pia Wännerdahl 08-542 404 51