Styrelsens sammansättning 2020/2021
UppdragNamnTel. bostad Tel. Vadholma Mobil E-post
Ordförande Gunnar Rosenlund 073-964 0560 gunnarrosenlund.ski@gmail.com
Kassör Magnus Gardshol 070-278 82 89 magnus.gardshol@telia.com
SekreterareGöran Engman 070-267 2741 goran.engman@gmail.com
Ledamot Jörgen Sundberg 070-782 0298 jorgen.sundberg@gmail.com
Ledamot Monica Cederberg 070-395 20 75 monicabirgittacederberg@gmail.com