Styrelsens sammansättning 2021/2022
Ordförande Monica Cederberg
Kassör Magnus Gardshol
Sekreterare Göran Engman
Ledamot Jörgen Sundberg
Ledamot Eva Feldt

E-post till styrelsen: vadholmatomt@gmail.com