« Mansförtryck | Startsidan | Domslut »

5 december 2003

Spam

De som skickar ut spam ska kunna dömas till böter på upp till fem miljoner kronor.

Det tror jag först när jag ser att någon ådömts vite. Vem ska övervaka att lagen efterlevs? Vart ska man vända sig om man får spam, som ska kunna sorteras under denna lag? Spam i all ära. Det finns värre problem på Internet. Spam kan man sortera och filtrera bort.

// Annica Tiger

Annica Tiger december 5, 2003 4:04 FM