« Dömda att stenas till döds | Startsidan | Bollkalle blir bollbimbo »

16 oktober 2004

Våld föder våld

Saxat ur Bonniers Stora Lexikon:
Aga, kroppslig bestraffning av underlydande eller minderåriga i uppfostrande syfte. Husbönders rätt att aga sina tjänstehjon (husaga) upphävdes 1920, och skolaga förbjöds 1958. En regel i föräldrabalken som gav föräldrar rätt att aga sina barn avskaffades 1966 och ett uttryckligt förbud kom 1979. Lagen säger att barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling, och aga straffas som misshandel. Sverige var det första land som antog en lag mot aga, följt av Finland (1984), Danmark (1986), Norge (1987) och Österrike (1989).

Det är förbjudet att aga sina barn sedan 1979, men nu verkar den lagen luckras upp. Hur ska jag annars tolka att tingsrätten friade en man från att ha gett sin styvdotter en örfil och knuffat ned henne i en snödriva. Mannen hade erkänt ringa misshandel i polisförhör, men friades helt av tingsrätten.

Tingsrätten resonerande kring hur mycket våld en förälder ska få använda mot sina barn och konstanterande att ett barn kan få finna sig i att en förälder driver igenom sin vilja med "rimligt fysiskt våld" ger vid handen att slutsatserna de kom fram till strider emot lagen om barnaga. Hur kan detta vara rimligt? Tingsrättens dom innebär att det är rätt att slå sitt barn i pedagogiskt syfte. Vad det är för skillnad på en pedagogisk örfil eller en vanlig örfil undrar jag faktiskt över. Jag hoppas att åklagaren överklagar.

Jag får inte ge min arbetsgivare en örfil, jag får inte ge min granne en örfil och jag får inte ge den jag är gift med en örfil. Det kallas misshandel. Men barn, som alltid är i underläge och beroende av vårdnadshavarna, är det tydligen okey att ge en örfil?

Ruby Claesson Harrold, jurist och ordförande för Nordiska kommittén för mänskliga rättigheter, har slagit sina barn flera gånger berättar hon i Aftonbladet i dag.
– Barn är känslovarelser. De hör mycket bra genom skinnet, säger hon.

Yisses, jag hoppas det är ett felcitat. Barn hör mycket bra genom skinnet. Jag tycker nog att barn hör bra genom öronen och en skarp muntlig tillrättavisning är bättre än att daska till det.

Bert Karlsson är inte sen att haka på.
– Jag hade slagit hårdare, säger han samma artikel.

Mer än 50 000 personer har svarat på Aftonbladets webbfråga om det är rätt att ge sitt barn en örfil. Enligt artikeln har 37 procent svarat ja och 63 procent svarat nej. Det innebär att var fjärde svensk tydligen tycker att aga ett barn är helt okey. En stilla undran följer med automatik. Tycker var fjärde svensk att det är okey att slå sina husdjur, sina övriga anhöriga (förutom barnen), grannar och arbetskamrater?

Våld föder våld.

Det finns inget som helst som berättigar att använda våld i barnuppfostran, inte att använda våld överhuvudtaget. Mot någon levande person eller djur.

// Annica Tiger

Annica Tiger oktober 16, 2004 01:48 EM

Kommentarer

Jag hoppas också att domen överklagas, för den går totalt emot den lagstiftning vi har och jag kan inte förstå vad en pedagogisk örfil är och hur rätten resonerade.

Annica

Skrivet av: Annica Tiger datum: oktober 17, 2004 04:02 EM

När jag läste artikeln undrade jag om den där Harrold verkligen är rätt person på rätt plats. Jag har dock följt debatter på olika håll i världen, främst väst, under flera år och hennes attityd är tyvärr väldigt vanlig. Om du visste hur många gånger jag fått det som svar på mina inlägg/brev - "barn hör inte med öronen utan med rumpan" och variationer på det temat. Och absurda jämförelser som att "ok om mitt bälte svider, men är det bättre om de springer ut i vägen och blir överkörda, då?" Som om det vore ett antingen eller!

Tyvärr stämmer tingsrättens beslut bra in i tidens anda med "hårdare tag" och repressivitet. Man ser inställningen i hela samhällsdebatten, från kriminalvård och hur man ska ta hand om missbrukare/utslagna till skola och nu tydligen också barnomsorg.

Men jag tror inte fullt på tingsrätterna utan hoppas domen överklagas, för om en örfil inte ens är ringa misshandel och framförallt om den motiveras som pedagogisk tillrättavisning - då faller hela syftet med lagen!

Skrivet av: Carina datum: oktober 17, 2004 12:45 EM