« Hallå IDG! | Startsidan | Nu finns info hos IDG »

23 november 2004

Hur tänkte han här?

En ny bok har kommit ut "Svensk politisk historia 1809-1975", skriven av statsvetaren Tommy Möller och utgiven av Studentlitteratur. Jag hoppas studenterna i statsvetenskap har tillgång till annan litteratur som mer rättvist speglar den svenska historien och inte bara den svenska manliga historien.

Jag såg nu på Nyhetsmorgonen en debatt om boken och efter att ha lyssnat på hans argument är jag böjd att hålla med vad Ann-Sofie Ohlander, professor i historia vid Örebro universitet, skriver i sin debattartikel i DN i dag. Läs den!

Osynliga kvinnor, känns det igen? Kvinnor har sedan tidernas begynnelse osynliggjorts och görs så fortfarande än i dag. Det är skrämmande att en författare som skriver en bok om svensk historia inte nämner andra kvinnor än två drottningar, Kristina och Viktoria, Else Kleen – maka till socialminister Gustav Möller och en en av de första socialdemokratiska kvinnorna i riksdagen, Agda Östlund. Alla nämns tydligen enbart i små bildtexter, inte ens i bokens löptext.

Boken har i eftertexten 100 referenser, varav endast två har någon form av kvinnoanknytning. Hur tänkte han där? Eller tänkte han inte alls. Samma strukturella mönster.....samma patriarkaliskt tänkande....?

Tre kvinnor som har betytt oerhört mycket i svensk politik under den period boken avhandlar nämns inte alls.

Saxat ur Bonniers Stora lexikon:

Kock, Karin, 1891–1976, nationalekonom och politiker, tillförordnad professor i nationalekonomi 1938–46, gift med Hugo Lindberg. Som Sveriges första kvinnliga statsråd trädde hon in i regeringen 1947 som konsultativt statsråd. Från 1948 var hon folkhushållningsminister tills departementet avvecklades 1950. Ursprungligen var hon liberal men påverkad av 1930-talskrisen övergick hon till socialdemokratin.

Myrdal, Alva, 1902–86, politiker (socialdemokrat), gift med Gunnar Myrdal och mor till Jan Myrdal. Hon var en central gestalt i uppbyggnaden av det svenska "folkhemmet" och senare en förkämpe för internationell fred och nedrustning. Hon arbetade vid FN (chef för avdelningen för sociala frågor 1949–50) och vid UNESCO (1951–55). Vidare var hon Sveriges ambassadör i Indien 1956–61, svensk chefsdelegat vid nedrustningskonferensen i Genève 1962–73 och konsultativt statsråd (nedrustnings- och kyrkofrågor) 1967–73. Den första uppmärksammade insatsen gjorde hon med boken Kris i befolkningsfrågan (1934, med maken Gunnar Myrdal). Makarna varnade i boken för att svenska folket på grund av sjunkande födelsetal hotade att dö ut. Men till skillnad från de konservativa förespråkade de en aktiv socialpolitik, inte åtgärder mot sexualupplysning och familjeplanering. Boken innehöll visserligen en del tidstypiska tankar om tvångssterilisering av psykiskt sjuka, men dess familjepolitiska budskap blev banbrytande. Alva Myrdal hade ett starkt socialt patos och en bergfast tro på den nya tidens rationalism och "sociala ingenjörskonst". Tillsammans med maken Gunnar och en krets arkitekter, sociala experter och politiker spelade hon en viktig roll under välfärdssamhällets uppbyggnad på 1930-talet. Senare ägnade hon sig åt freds- och nedrustningsområdet. I arbetet för kärnvapenstopp kritiserade hon oförtrutet stormaktsblockens kapprustning. Hon utgav bl.a. The Game of Disarmament (1976, Spelet om nedrustningen). I Women_s Two Roles (1956, Kvinnans två roller; tillsammans med V. Klein) behandlade hon svårigheten för kvinnor att kombinera yrkesliv och familj, ett problem som hon själv hade brottats med. 1982 fick hon Nobels fredspris (delat).

Lindström, Ulla, 1909-99, politiker (socialdemokrat), konsultativt statsråd 1954–66. I regeringen ansvarade hon för familjefrågor och biståndspolitik, engagerade sig mycket i fredsfrågor, nykterhet och hustrumisshandel. Efter flera kontroverser lämnade hon regeringen 1966 och var 1971–78 ordförande i Rädda barnen. Hon engagerade sig sedan i motståndet mot kärnkraften. I sina memoarer I regeringen (1969) och Och regeringen satt kvar! (1970) beskrev hon motsättningarna under sin tid i regeringen.

// Annica Tiger

Annica Tiger november 23, 2004 08:57 FM

Kommentarer

Så otroligt deprimerande! Och ännu mer deprimerande att jag inte ens känner mig förvånad... *luttrad från universitetsvärlden* :(

Skrivet av: Carra datum: november 23, 2004 05:25 EM

Oj nu var jag för snabb...
Det var ju specifikt inom politisk historia.

Nåja Heliga Birgitta, Katarina Jagelonika och Margareta passar ju i alla fall in...

Det gäller ju dock inte bara politisk historia det här utan all historia som man osynliggör kvinnor.

Skrivet av: Bengt datum: november 23, 2004 09:44 FM

Jag vet att du har rätt att kvinnor inte får ta en framträdande roll i samhället.

Här finner du några fler.
http://hem.passagen.se/vgurra/kih.htm

Till och med inom Matematiken har det funnits framträdande Svenskor.
http://www.kosmologika.net/Scientists/Kovalevsky.html

Så visst finns de, men man kan ju inte säga att de har lyfts fram direkt.

Skrivet av: Bengt datum: november 23, 2004 09:41 FM