« februari 1, 2006 | Startsidan | februari 3, 2006 »

2 februari 2006

Djurplågeri

Sverige anses ha ett av de bästa djurskyddet, jämfört med många andra länder. Men det tvivlar jag på efter att ha sett Kalla Faktas uppföljning i går från 2001. Vi kanske har en bra lagstiftning, men den verkar inte tillämpas och det allra värsta är att tillsynen av att lagen tillämpas verkar vara minimal.

Över 24.000 djur dog/kasserades 2004 i samband med transportskador och incidenter i slakterierna. Vore jag djurägare och skulle slakta x antal grisar eller kossor skulle jag följa med transporten, kolla att djuren hade det bra under transporten och medverka vid slakten för att se att den sker som avsett. Men jag tror att många djuruppfödare kanske inte bryr sig. Djuren är bara pengar, inga levande varelser.

Det finns en lagstiftning som reglerar bland annat hur slakt ska ske.
Saxat ur djurskyddslagen:

13 § När djur förs till slakt och när de slaktas, skall de skonas från onödigt obehag och lidande.

14 § Husdjur skall vid slakten vara bedövat när blodet tappas av. Andra åtgärder vid slakten får inte vidtas innan djuret är dött. Första stycket första meningen gäller inte om ett djur till följd av sjukdom eller olycksfall måste slaktas genast. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag från första stycket första meningen för fjäderfä och kaniner. Lag (2003:1076).

15 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om slakt och om avlivning av djur i andra fall. Lag (2003:1076).

Jag tycker att man ska ha respekt för allt levande. Djur som ska till slakt ska inte trängas i transporten där det är så trångt att en del djur trampas ihjäl eller skadas. I slakterierna bör djuren inte misshandlas, uppleva dödsångest eller djurplågeri. Solklart.

Men fortfarande när grisar ska slaktas händer det att de tränger in fler än de två hissen är anpassad för och det kan innebära att gasen inte tar så som tänkt och en del är inte djupt sövda när slakten startar.

Efter Kalla Faktas program 2001 gjordes sju polisanmälningar. Under 2002 hölls bara fyra förhör. 2003 delges några misstanke om brott, men 2004 läggs förundersökningen ned eftersom brottet efter den långa handläggningstiden hade preskriberats.

Känns det igen? Åklagarna verkar sätta detta i system, fall de tycker är "heta" och inte vill ta tag i får ligga på hög tills brottet preskriberas och då, hux flux, då kan de avsluta det hela.

Det är lätt att kritisera EU:s transporter och slakterier – vilket våra EU-företrädare har gjort, med all rätt, men städa framför den egna dörren först.

Handling och inte bara ord

// Annica Tiger

Annica Tiger 6:55 EM | Google