« februari 5, 2006 | Startsidan | februari 7, 2006 »

6 februari 2006

Dagbok på nätet

Begreppet dagbok hade förr i världen en mer vida betydelse än vad det har i dag.

Loggböcker som förs på en båt är också en form av dagbok, men kallas loggbok.

En filofax är en slags dagbok där ägaren noterar vad som ska hända under dagen och kanske komenterar det med några korta ord.

Dagböcker är ett gammalt fenomen. När Papyrus, ett delvis pappersliknande material, för att skriva och måla på i det gamla Egypten från 2000-talet före Kristus och senare i Grekland och Rom gav allt fler möjligheten att skriva ned och notera på papper. Men det var nog inte för gemene man. Dyrt skulle jag tro.

Förr målades det i grottor (torde inte det kunna räknas som en form av dagbok) och runor hackades in på resta stenar, oftast för att hedra en krigare som dött.

I Europa blev papyrus successivt ersatt av pergament från 300-talet efter Kistus. Det finns dagböcker bevarade från Kina, Egypten, de assyriska rikena, de persiska rikena, medeltida kloster och från Rom.

En dagbokstyp som ofta är glömd är de så kallade bondedagböckerna där ägaren noterade allt som rörde jordbruket. Det finns säkert bönder som för sådana dagböcker än i dag.

Två linjer skiljer dem åt, del av de gamla dagböckerna var inriktade på yttre händelelse, reseanteckningar har funnit från 1500-talet.

Andra dagböcker blev litterära verk, Årstafruns dagböcker (1-3)– publicerade 1945 - 1953. Erik XIV:s skrev dagock runt 1556, men dock på de lärdas språk, latin. Vem kämner inte till Anne Franks dagbok?

Dagboksskrivandet var nog mer för förmögna och intellektuella människor förut, skrivdon, pergament och sedan papper hade nog, som sagt, inte vem som helst råd med.

Nu är det annorlunda. Nu kan alla komma till tals, det finns inga ekonomiska begränsningar. Debatten om det ska kallas dagbok, reload eller blog ställer jag mig helt utanför och tar inte upp här. Den som skriver får kalla sitt alster med önskat namn. Däremot tycker jag inte om att dagbok nedvärderas och att blogga ska vara så hype. Hallå! Det var inte ni som startade, det är ni som är sena i reaktionerna :-).

Då kommer vi till 10.000 tusen kronors frågan. Varför skriver folk dagbok i dag och en del även på nätet. Många kanske skriver för byråladan, det har nog varit vanligt sedan papper och skrivdon blev tillgängliga för alla.

De som skriver på dagböcker på nätet kanske gör det för att hävda sin röst i det enorma massmediala brus vi sköljs över numera. Ett annat skäl kan vara att man vill vara "någon", att ta sig ur den anonymitetens grå massa? 15 minutes of Fame?

Skrivarglädje, många har längtan efter att skriva en bok och kanske testar lite med dagboksskrivande för att se om det som skrivs håller för andras Argusögon.

Många aktiva insändarskribenten har förmodligen upptäckt möjligheten med att publicera sina åsikter på nätet istället.

Det finns många dagböcker ute i cyberrymden, en del blir populära och andra mer sällan lästa. Det är därför det är bra att alla pingtjänster finns, för att okända i alla fall ska få chans att få läsare. Om de sedan återkommer är en annan fråga.

Jag har själv skrivit dagbok i bokform under femton år, väldigt privata. Men sedan slängde jag dem. Det här ska min dotter inte behöva läsa var mitt argument.

Ett råd jag kan ge, var personlig men inte för privat. Ha roligt. Skriv bara när det känns lustfyllt. I bland kan det vara läge att fundera över är detta verkligen något att publicera.

Det beror givetvis på vilken typ av dagok det gäller, men inte tycker jag det är intessant att läsa om att i dag köpte jag ett par nya skor eller jag åt fil till frukost.

BTW - så forskas det än i dag på dagböcker. Nordiska museet har en stor samling av dagböcker.

*En del fakta tagit ut boken Om dagböcker ÖLFA:s skriftserie nr 8 som till stor del handlade om  Dagbok på nätet , en portal jag drev i många år och nu är integrerad i Succé.

Svensk ordbok
dag|bok subst. -boken -böcker
• bok där man dag för dag antecknar viktigare händelser särsk. av mera personligt slag: dagboksanteckning; dagboksblad; krigsdagbok; i ~en blottas hans innersta själsliv; hon skrev ~ i tonåren; kära ~!
? äv. bok för omedelbar anteckning om ekonomiskt viktiga händelser t.ex. in- och utbetalningar <bokför., handel>

Svensk ordbok
logg|bok subst. -boken -böcker
• dagbok som förs på fartyg över viktigare händelser under resan särsk. över seglade kurser och distanser <SYN skeppsdagbok, fartygsjournal>: "Vi har kommit ur kurs", var kaptenens sista anteckning i ~en
? äv. utvidgat om dagböcker över drifttimmar m.m. för större maskiner

Jag bollar stafettpinnen vidare till Aggeman uppgiften att skriva lite om Kärlek på nätet.

// Annica Tiger

Annica Tiger 7:12 FM | Google