« Blogg 100 dag 18 | Startsidan | Språkbegåvad »

19 mars 2014

Kvotering

I november röstade Europaparlamentet ja till könskvotering. Målet är att kvinnor år 2020 ska ha minst 40 procent av styrelseposterna i bolag med över 250 anställda.

I dag är bara var fjärde ledamot i styrelserna för Stockholmsbörsens medelstora bolag (71 stycken) kvinna. Sedan 2004 har andelen styrelsekvinnor ökat från 15 till 22 procent. Och en enkät som Aftonbladet gjort med de 30 största bolagen i Sverige visar att motståndet mot kvotering består. Bland de 23 som svarat på enkäten finns ingen som öppet säger ja till könskvotering.


Kvotering eller inte? Jag tycker att det i alla fall bör utövas påtryckningar på att svenska företag ska puffa fram kvinnor och människor med olika etniska bakgrunder. Kvoteringen ska givetvis bygga på kompetens och inget annat. Men det finns ett glastak och det måste bort. Det måste vara en balans. Det kan inte vara bra om det bara sitter en massa gubbar i styrelserna?

Annica Tiger mars 19, 2014 5:06 FM

Kommentarer

Skriv en kommentar


Kom ihåg mig?