Snel hest

Snel hest är en tidig svensk meme, förmodligen den allra första. Den dök upp redan 2004, vilket får anses som stenåldern i internettid. Den har sänkt piratjägaren Ponténs mobiltelefon, samt även en sms-server på SVT. Båda fick nämligen ta emot en orimlig mängd snela hestar under kort tid.

Snelhestmemes finns i hela skalan från små modifikationer av originalmemet som man brukar göra i sådana här sammanhang, till helt nya bilder och texter.

Snel hest har även funnits med på Allingsås konsthall 2014 på en uställning om mediahistoria och aktivism.

 

Originalhest:

klapa snel hest

 

Några lite mindre kända hestar:

Snel Hest på Sverige! SVT 27 sept 2014 from Videocassettera on Vimeo.

 

konsthall

allingsås konsthall

nobelhest

hoarss  sprenghest

julhestar

 

Klassikerna, från Bartoll:

julhest

har ni hest eller?

julhest2

robothest droghest

kalle är snel hest   hestturken

 vinnarhest

pontenmatematik darinhest

smotsig hest jakhest

robbanmatematik

hest mot folkgrupp

 dalahest

hestland

sjöhest