Patriks släkt och kultursidor


 

Startsida

Om mig

Farfars antavla

Farmors antavla

Morfars antavla

Mormors antavla

Mer om släkten

Stamtavlor

Historia

Konstgalleri

Efterlysningar

Uppdateringar

Gästbok

Anckarströms släkt i en tid av förvandling

av Patrik Andersson

Anckarströms vapensköldÄtten Anckaström härstammar från borgaren i Nor eller Noret, Kopparberg Claes Depken, död 1634. Hans son Claes Depken e.o. assessor i bergskollegium och bergmästare i Uppland adlades för sina förtjänster inom bergshanteringen 1678 med namnet Anckarström. Han fick emellertid inga söner och slöt därmed ätten på svärdsidan vid sin död 1702. En son till hans hustru i hennes första äktenskapet med sedermera brukspatronen David Futtje eller Depken (1656-1720) adlades dock 1683 och intogs på sin styvfaders adliga namn och nummer samma år. Hans far hade inkommit från Frankrike. David Anckaströms sonson son var den kände kungamördaren Jacob Johan Anckaström som miste liv, ära och adelskap den 29 Mars 1792. Ätten fick då byta ut sitt gamla namn till Löwenström efter kunglig resolution av den 5 juni 1792. Namnet var en sammansättning av hustruns namn Löwen och efterledet -ström efter den egna ätten.

Bland ättens mera bemärka medlemmar kan nämnas Carl David Anckaström (1724-1795), farbror till Jacob Johan. Han deltog i i 1741-43 års krig mot Ryssland, i Fransk tjänst (Royal suédois) mot Holländarna samt i Pommerska kriget. Han erhöll överstes avsked 1785 och avled ogift i Pütte vid Stralsund.

Om ättens upptaganda av Löwenström beskrivs i ett par källor på följande sätt;

I svenska adelsmäns öden från 1872 sägs att efter förverkandet av "--- lif, ära och adelskap, tilläts ej ätten att längre bära hans namn, utan antog i stället hans slägt namnet Löwenström efter den aflidnes maka, hvilken hette Löwen.---".

I Sigfrid Wieselgrens "Om Svenska riddarhuset och dess ätter" del I från 1869 sägs att "---denne (ätten) fick tillstånd att aflägga det och benämde sig sedermera Löwenström---".

Enligt Bonniers "den svenska historien" från 1968-1979 "---hans efterlevande fick tillstånd att anta namnet Löwenström---".

Elgenstierna skriver om samma sak "--- varjämte hans släkt skulle ombyta tillnamn, och fick, enl. K. M:ts resolution av den 5 juni, tillstånd att kalla sig Löwenström, vilket namn togs efter den avlidnes maka, som hette Löwen ---" Jag återkommer ytterliggare i denna fråga.

1811 donerad kungamördarens bror, ryttmästare Gustaf Adolf Löwenström (1764-1813), det s.k. Löwenströmska lasarettet utanför Stockholm som en botgärd.

En stamtavla över ätten finns här (öppnas i nytt fönster).

Till sidans topp | Till startsidan | Senast uppdaterad 2020 50 15

starpatrik[at]yahoo.se | A PBA Production ©1998-2020