Patriks släkt och kultursidor


 

Startsida

Om mig

Farfars antavla

Farmors antavla

Morfars antavla

Mormors antavla

Mer om släkten

Stamtavlor

Historia

Konstgalleri

Efterlysningar

Uppdateringar

Gästbok

Farmors antavla

av Patrik Andersson

Min farmors anor har i stort sett uteslutande varit bofasta i norra och östligaste Åland men i viss mån även i Sverige och Egentliga Finland och går att spåra till 1400-talets andra hälft.

I övrigt kan nämnas att anorna även rymmer vallonblod genom släkten Dandanell som sätter lite knorr på släktforskandet. Dessutom finns en något rebellisk kaplan vars "långa och förbenade hår" skapade förtret hos kollegor och en på Åland för tiden så ovanligt förekommande trädgårdsmästare som föddes i Nyköping och dog i Närpes sn.

Förutom detta finns en osedvanligt lång tradition av otaliga bönder som stundom även var nämndemän och kyrkvärdar. En av dem representerade dessutom Åland som riksdagsman för bondeståndet vid riksdagen i Stockholm 1726-1727.


Telefonstationen på Simskäla. Bilden föreställer telefonisten Dalis Nyman som min farmor väl kände till. Foto: Tidningen Åland

De socknar som berörs är på Åland är Brändö, Finström, Kumlinge, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö och i Finland Gustafs, Houtskär, och Iniö, Tövsala samt i Sverige, Harg, Skäfthammar och Österlövsta.

Källor

Under varje biografi nedan nämns källorna inom hakparentes enligt nedan. Om inte annat anges kommer samtliga uppgifter från Håkan Skogsjös "Familjer och gårdar i Vårdö".

EA = Andersson, Ethel, minnesanteckningar.
BJ = Blomqvist, Anni, Jaatinen, Stig, Simskäla - en skildring av en åländsk utskärsbygd, Lovisa 1977.
UL = Lindholm, Ulla, egen forskning.
GSF = Genealogiska samfundet i Finland, www.genealogia.fi
SGN = Nyman, Stig-Göran, egen forskning, tillsammans med material från Karl Gunnar Fagerholm.
HS = Skogsjö, Håkan, Familjer och gårdar i Vårdö, Stockholm, 2001.
TW = Westmark, Teresa, egen forskning.

Kan jag kopiera bilder och text?

Ja, förutsatt av att Du i sedvanlig ordning uppger källan, Patriks släkt och kultursidor, och en länk till densamma.

Kontakt

Frågor eller kanske ny kunskap om min släktforskning, skriv då ett mail till: starpatrik
[snabel-a]yahoo.se


1 Ethel Andersson, född i Simskäla, Vårdö sn, 1915, död 2012 i Bromma församling, Stockholms län. Hemvårdarinna.

Född som rysk undersåte på Nedergårds, Simskäla, Vårdö sn, Åland. När hennes bröder tidigt mönstrade på segelfartyg i den stora åländska handelsflottan så drömde hon att hon var pojke och fick se världen som dom. Även om hon aldrig mönstrade på så vidgades hennes vyer åtminstone en del när hon 1934 blott nitton år gammal flyttade till Stockholm. Här arbetade hon som hembiträde hos flera olika familjer bl. a. för familjen Åkerhielm på Margretelunds slott, hos advokat Håkan Olof Hyltén-Cavallius (1897-1957) på Runebergsgatan 6 i Stockholm och hos doktor Westergren med sin 1943 födda son Björn. Hon utbildade sig under 1940-talet till hemvårdarinna. Som sådan arbetade hon med stor energi och välvilja fram till sin pension 1980. A. flyttade med sonen till Broderivägen 14 nb 1950 där hon bodde resten av sitt liv. [Patrik Andersson, EA]


Ethel Andersson, Hemvårdarinna. Fotografiet är taget under 1930-talet, okänd fotograf. Privat ägo.


Min farmor Ethel Andersson med sin mor Elida Andersson (f. Nordström) på marknad i Mariehamn 1927. Okänd fotograf. Privat ägo.


*** Generation I ***

f
2 Valdemar Viktor Valfrid Andersson, född 13/11 1884 i Simskäla, Vårdö sn, död 15/5 1973 i Järsö, Föglö sn. Sjöman, snickare. Han byggde 1910 tillsammans med Severin Johansson folkskolan på Simskäla vari alla av hans barn senare gick. Under 10- och 20-talen var han i tre omgångar i Nordamerika och verkade som snickare vid uppförandet av diverse skyskrapor. Av hans och hustruns mångtalig barn kan särskilt nämnas styrmannen och en av nordens skickligaste skeppsmodellbyggare Viktor Andersson (1909-1991) - rikligt representerad på flera sjöhistoriska muséer världen runt - samt den i finska socialdemokratin i Helsingfors verksamma och på Ateneum och i Frankrike utbildade dekorationsmålaren Viking Andersson (1910-1977) vilken deltog i flera konstutställningar på kontinenten. [EA, GSF]

Gift med

m
3 Elida Eufemia Nordström, född 15/9 1886 i Simskäla, Vårdö sn, död 28/11 1970 i Simskäla, Vårdö sn. (se foto nedan). [EA]


Valdemar Andersson och hustru Elida Nordström. Fotografiet är troligen taget omkring 1910 hos L. Bodnar, Mariehamn. Privat ägo.


Valdemar Andersson och hustru Elida Nordström. Båda bilderna är troligen tagna år 1910, den första hos Hedvig Rosendahl i Stockholm och den andra hos fotograf Ida Nordström i Mariehamn. Fotona kommer från Teresa Westmark, Mariehamn. [HS]


Elida Nordström med Valdemar Andersson. Fotografiet är taget 1948. Okänd fotograf. Privat ägo.


Elida Nordström med obekanta damer. Fotografiet är troligen taget under 1960-talets första hälft. Porträttet på väggen föreställer Elidas fader, sjökapten Wilhelm Nordström, se ana 6 nedan. Fotografiet är troligen taget av Ethel Andersson. Privat ägo.


*** Generation II ***

ff
4 Viktor Andersson, född 16 jan 1848 i Simskäla nr 4, (hfl,Sm242.) Vårdö sn, död i rödsot 3/7 1897 (UL). Bonde, timmerman, fiskare mm i Simskäla nr 4 (Norrgård), Vårdö sn. (hfl,Sm242). Viktor Andersson sålde 1891 huvuddelen av hemmanet Norrgård i Simskäla till Karl August Karlsson, född 1861, och August Sundholm, bägge från Malenkubba under Simskäla. Viktor behöll en del av hemmanet och kallade det Nedergård. [GSF]

Gift 26/3 1874 med

fm
5 Mariana Eufrosyne Efraimsdotter Gröndal, född 12/11 1846 i Gustafs sn, död 20/3 1929 i Simskäla, Vårdö sn. Kalaskokerska, sömmerska, jordemor. G. var änka i 32 år och hennes syssla som bl.a. kalaskokerska gav en välkommen inkomst även om det var ovanligt med ersättning i reda pengar. I boken "Den åländska kvinnans historia 1700-1950" står: "Forna tiders kalas krävde en stor arbetsinsats och kokerskan vistades ofta en hel vecka i gästabudsgården. Man började med bakningen och sedan tog man itu med själva matlagningen. Efter kalaset följde ett drygt arbete att bringa allt i ordning." Mångsyssleri var en självklarhet för att överleva i yttre skärgården och det visades prov på mycken välvilja och generositet bland öborna. Mariana var förutom kalaskokokerska även flitigt verksam som bondvärdinna, sömmerska och som jordemor där hon alltid var självskriven vid barnaföderskans sida. Trots att hon kom från övervägande svenskspråkiga Gustafs sn så var hennes modersmål finska vilket hon i stort sett uteslutande använde sig av.
[EA, GSF, Den åländska kvinnans historia 1700-1950].


Mariana Eufrosyne Efraimsdotter Gröndal (1846-1929). Fotografiet äro troligen taget under 1920-talet, av okänd fotograf. Privat ägo.

mf
6 Johan Wilhelm Nordström, född 13/4 1841 på Rävklobben i Toböle, Saltvik sn, död 4/2 1919 och i Bjärström, Finströms sn. Kofferdiskeppare, styrman och modellbyggare. N. började i unga år arbeta på diverse handelsfartyg bl. a. fullriggaren "Margareta". På 1860-talet upptar han namnet Nordström och står med säkerhet nämnd med detta namn 1866 i födelseboken för sonen Johan Erik. År 1863 flyttade han till Nystad, Finland och 1864-65 bor han i Åsgårda. År 1870 flyttar han till Hamnholmen i Saltvk sn, Åland och 1871 till Söder-Svedja (Svidje). Under 1880 och 1890-talen är han styrman och skeppare på bl. a. barken "Ofelia". Under denna tid flyttar han 1886 till Simskäla i Vårdö sn, Åland där han stannar till 1892 för att en sista gång flytta till Bjärström i Finström sn, Åland där han 77 år gammal slutar sina dagar. Orsaken till att han flyttar så mycket beror på hans rörliga yrke till sjöss och hans många hustrur. Han begravdes den 12 februari 1919 på Finströms kyrkogård nära kyrkan. N. var en van sjöman som dessutom visade på utomordentlig skicklighet i modellbygge, ett släktdrag som gick igen i dottersonen Viktor Andersson, en av Nordens skickligaste modellbyggare och rikligt representerad på bl. a. sjöfartsmuséet i Mariehamn. N. byggde bland annat fartyget Margareta 1889, skeppet han själv hade mönstrat på i unga år. Fartyget gavs som gåva med namnet "Elida" till dottern med samma namn. Senare restaurerade hennes son, ovan nämnda, Viktor Andersson fartyget och döpte om det till "Margareta" vilket överesstämmde med fartygets ursprungliga förebild. Nu finns det att beskåda på sjöfartsmuséet i Mariehamn. Medan han ännu bodde på Revklobben lät han också bygga kyrkoskeppet i Saltviks kyrka som ännu hänger kvar i taket främför läktaren. Förebilden lär vara de ovan nämnda barken "Ofelia av Saltvik".


Johan Wilhelm Nordström (1841-1919). Fotografiet är troligen taget under 1860-talet, av okänd fotograf.

Gift med 16/5 1886 i Vårdö

mm
7 Maria Serafia Fagerlund, född 4/10 1857 i Simskäla, Vårdö sn, död 6/12 1889 i Simskäla, Vårdö sn. Kallade sig Nordberg.


*** Generation III ***

fff
8 Anders Johansson, född 24 jan 1818 i Simskäla, Vårdö sn, död i blodförgiftning 24/9 1880. Laggkrönare, bonde. Efter giftemålet bodde han på kronohemmanet Simskäla nr 4 (Norrgård), Vårdö sn. som ärvts av hans hustru i första giftet. Anders var även långlots till Helsingfors på höstmarknad. Dog av blodförgiftning efter ett vådaskott i tummgreppet av en pistol i form av en penna. (UL, hfl).

Gift 10 febr 1839 med

ffm
9 Greta Stina Mattsdotter, född 17 maj 1817 i Simskäla, Vårdö sn, död 4 juli 1860 i Simskäla, Vårdö sn. (hfl).

fmf
10 Ephraim Abrahamsson Gröndal, född 2/4 1806 i Tövsala sn, Egentliga Finland, död efter 1853 i Gustafs sn, Egentliga Finland. Torpare.

Gift 11/5 1828 i Gustafs sn med

fmm
11 Maria Hansdotter Frisk, född 5/10 1807 i Gustafs sn, Egentliga Finland, död efter 1853 i Gustafs sn, Egentliga Finland. Piga.

mff
12 Erik Mattsson, född 13/12 1798 i Saggö, Saltviks sn, död 23/5 1851 i Revklobben, Saltviks sn. Torpare.

Gift 2/4 1820 i Toböle, Saltviks sn. med

mfm
13 Johanna Maria Pehrsdotter Hagrell, född 8/2 1797 i Sonröda, Saltviks sn, död 23/3 1851 i Revklobben, Saltviks sn.

mmf
14 Johan Eriksson Fagerlund, född 20/8 1824 i Houtskärs sn i Finland, död 17/8 1860 i Simskäla, Vårdö sn. Landbonde.

Gift 24/6 1853 med

mmm
15 Anna Lisa Michaelsdotter, född 7/7 1823 i Norrboda i Lumparland. Dödsår obekant.


*** Generation IV ***

ffff
16 Johan Johansson, född 27 dec 1787 i Simskäla, Vårdö sn, död 16 sept 1866 i Simskäla, Vårdö sn. Bonde i Simskäla nr 3 (Östergård), Vårdö sn. (hfl).

Gift 8 juli 1811 med

fffm
17 Anna Stina Eriksdotter, född 9 aug 1790 i Tengsöda, Saltvik sn, död 28 febr 1849 i Simskäla, Vårdö sn. (hfl).

ffmf
18 Mats Eriksson, född 1 maj 1796 i Simskäla, Vårdö sn, död 31 jan 1817 i Simskäla, Vårdö sn. Bondson i Simskäla nr 4 (Norrgård), Vårdö sn. (v,hfl,Sm242,OA, UL). Mats Eriksson frös ihjäl i en "halmlöda" tillsammans med fadern och en dräng vid Långholm, sydväst om Simskäla Västerön. (Sm)

Gift 14 juli 1816 i Vårdö sn med

ffmm
19 Maria Christina Erichsdotter, född 10 nov 1796 i Lövö, Vårdö sn, död 9 febr 1834 i Simskäla, Vårdö sn. Hon gifte om sig med Johan Erik Johansson Sundholm (1801-1855). Den 20 oktober 1801 erhöll hon en bönbok där hennes föräldrar skrev ner en dedikation, se bild nedan. Skriften var tryckt 1797 hos Samuel Norberg i Göteborg. (v12,hfl, UL, Patrik Andersson).

fmff
20 Abraham Gröndahl, född 1762, död 25/8 1834 i Ånickma, Raumo, Gustafs sn, Åbo och Björneborgs län. Skallfogde.

Gift med

fmfm
21 Anna Ericsdotter, född 1767 eller 1768, död 30/7 1821 i Ojaluoto, Tövsala sn, Egentliga Finland.

fmmf
22 Hans Ericsson Frisk, född 19/1 1781 i Gustafs sn, Åbo och Björneborgs län, död efter 1820 i Gustafs sn, Åbo och Björneborgs län. Fördubblingsbåtsman.

Gift 18/11 1804 i Gustafs sn med

fmmm
23 Maria Ersdotter, född 10/6 1779 i Gustafs sn, Egentliga Finland, död efter 1820 i Gustafs sn, Egentliga Finland. Piga.

mfff
24 Mats Eriksson, född 10/10 1766 i Houtskär sn, Egentliga Finland, död 18/11 1819 i Saltviks sn. Torpare.

Gift med

mffm
25 Greta Clemetsdotter, född 2/9 1776 i Houtskär sn, Egentliga Finland, död 3/12 1831 i Saltviks sn.

mfmf
26 Pet(t)er Hagrell, född omkring 1760 i Nyköping i Södermanlands län, död 19/1 1806 i Clarasunds hemman, Närpes sn, Vasa län i Finland. Trädgårdsmästare.

Hagrell, vars namn studom skrevs Hagrel hade under sin barndom eller sina yngre år flyttat från Nyköping till Åland där han under tidigt 1780-tal blev trädgårdsmästardräng, sannolikt på Kasteholms kungsgård, Sunds sn. Här nämns han med säkerhet första gången som lärling vid giftermålet 3/3 1783. Båda makarna står omtalade i vigselboken varande från "Casteholm". Deras sannolikt första barn, vars namn inte anges i födelseboken föds i Casteholm (byn), 1783. Vid detta tillfälle var Hagrell uppenbarligen fullärd då han nu skrivs som trädgårdsmästare.

Mellan åren 1783 och 1786 flyttar familjen till Jomala sn där ytterliggare ett barn föds, sonen Gustaf i byn Torp (?) 1786. Familjen tycks nu stanna ett par år i Jomala men flyttar inom socknen då sonen Jacob föds i byn Gölby 1792. Mellan åren 1792 och 1794 flyttar Hagrel åter igen, nu till Saltvik sn där sonen Fredric George föds i Borgboda by 1794. De flyttar även inom denna socken till Sönröda där dottern Johanna Maria föds 1797. Någon gång under 1790-talet eller 1800-talets första år flyttar han till Närpes i Vasa län, sannolikt i tjänsten. Här avlider han 1807, bara ett år före utbrottet av 1808-1809 års krig mot Ryssland då Sverige förlorade både Finland och Åland i den påföljande hårda freden i Fredrikshamn.

Gift 3/3 1783 i Kastelholm, Saltviks sn med

mfmm
27 Brita Stina Jacobsdotter, född 1758, död 31/3 1840 under Rangsoda heman, Saltviks sn.

mmff
28 Erik Henriksson Fagerlund, född 29/5 1777 i Nagu sn, Åbo och Björneborgs län.

Gift med

mmfm
29 Brita Petersotter, född 14/5 1779 i Nagu sn, Åbo och Björneborgs län.

mmmf
30 Mickel Lindman, född 30/7 1793 i Lumparland sn, död 9/4 1872 i Lumparland sn. Bonde. Flyttade 1813 från föräldrarhemmet, Norrboda no 1 (Pellas). 1818 flyttade han till Alsvik, Blidö sn, Stockholms län där han var dräng. Året därefter flyttade han inom socknen till Oxhalsö där han likväl var dräng men kallade sig nu Lindman. 1820 återvände han till Åland och från 1823 verkade han som landbonde på hemmanet Norrboda no 1 i Simskäla, Vårdö sn. Han och hustrum hade nu Mats Andersson inneboende, en brorson till Mickel som övertog hemmanet 1829. Familjen Lindman flyttade nu i stället till Simskäla no 2 i samma socken där Mickel först var landbonde men från 1/6 1831 kallades han bonde på skattehemmanet Västergård.

Gift 2/7 1822 i Lumparland sn med

mmmm
31 Sara Lisa Abrahamsdotter, född 26/10 1796 i Lumparby, Lumparland, död 3/7 1861 i Simskäla, Vårdö.


*** Generation V ***

fffff
32 Johan Andersson, född 20 dec 1758 i Simskäla, Vårdö sn, död 17 aug 1814 i Simskäla, Vårdö sn. Bonde i Simskäla nr 3 (Östergård), Vårdö sn. (fv1,hfl).

Gift 28 jan 1783 i Vårdö sn med

ffffm
33 Greta Johansdotter, född 29 maj 1751 i Sandö, Vårdö sn, död 22 maj 1809 i Simskäla, Vårdö sn. (fv,hfl).

fffmf
34 Eric Johansson, född 24/6 1753 i Tengsöda, Saltvik sn. Bonde.

Gift 24/1 1779 med

fffmm
35 Beata Andersdotter, född omkring 1760.

ffmff
36 Erik Mattsson, född 21 april 1759 Simskäla, Vårdö sn, död 31 jan 1817 i Simskäla, Vårdö sn. Bonde i Simskäla nr 4 (Norrgård), Vårdö sn. (f,hfl,Sm242). Han övertog hemmanet Simskäla nr 4 på 1790-talet efter Anders Eriksson, född 1741, och hans hustru Anna Eriksdotter, född 1733. Anna Eriksdotter bodde kvar som änka på gården. Hon hade först varit gift med Erik Mattssons morbror, Johan Andersson, vars far Anders Mårtensson var bonde på Norrgård. (hfl) Erik Mattsson frös 31/1 1817 ihjäl på väg hem i en "halmlöda" (båt för transport av halm) tillsammans med sonen Mats Eriksson (no 6) och drängen Mickel Zackrisson (UL) vid Långholm (sydväst om Simskäla Västerön). (Sm)

Gift 2 juni 1793 i Vårdö sn med

ffmfm
37 Greta Mattsdotter, född 21 maj 1765 i Smedsböle, Sund sn, död av slag (UL) 26 okt 1846 i Simskäla, Vårdö sn. (fvs, hfl).

ffmmf
38 Erik Abrahamsson Löfman, född 21 juli 1773 i Lövö, Vårdö sn, död 3 april 1819 i Lövö, Vårdö sn. Kyrkvärd och bonde i Lövö nr 2 (Södergård), Vårdö sn. (hfl,OA). Erik Abrahamsson Löfman var skrivkunnig. Han dog av bröstfeber. (OA)

Gift 13 juli 1794 med

ffmmm
39 Stina Karlsdotter, född 19 mars 1772 i Bergö, Vårdö sn, död 11 april 1837 i Lövö, Vårdö sn. (hfl,OA). Hon dog av slag. (OA)

fmmff
44 Erich Johansson. Bonde.

Gift med

fmmfm
45 Lisa Hinrichsdotter, född 26/10 1740 på Wästergård, Kaursalo, Gustafs sn, Åbo och Björneborgs län.

fmmmf
46 Erich Ersson, född omkring 1750. Reservdragon.

Gift 1/1 1779 i Söderby, Gustafs sn med

fmmmm
47 Anna Johansdotter, född 1752.

mffff
48 Erik Mattsson, född 1738 i Näsby, Houtskär sn, Egentliga Finlands län, död 1790 i Roslax, Houtskär sn, Egentliga Finlands län.

Gift med

mfffm
49 Elisabeth Mattsdotter, född 1735 i Kittuis, Houtskär sn, Egentliga Finlands län, död 1796 i
Roslax, Houtskär sn, Egentliga Finlands län.

mmmff
60 Mats Olofsson, född 5/1 1753 i Norrboda, Lumparlands län, död 5/11 1793 i i Norrboda, Lumparlands län. Bonde. Delägare i galeasen Landternan. Han återfans död i en båt tillsammans med 72 åriga gårdsvärdinnan Anna Stefansdotter (eg Staphansdtter) i Lumparby, Lumparlands sn.

Gift 30/11 1777 i Lumparlands sn med

mmmfm
61 Stina Mattsdotter, född 24/9 1757 i Kroksta, Lumparlands sn, död 1/9 1831 i Norrboda, Lumparlands län.

mmmmf
62 Abraham Johansson, född 16/9 1764 i Sottunga sn, död 19/1 1848 i Lumparby, Lumparlands sn. Bonde.

Gift 3/5 1795 i Lumparlands sn med

mmmmm
63 Anna Persdotter, född 14/4 1759 i Lumparby, Lumparlands sn, död 14/5 1840 i Lumparby, Lumparlands sn.


*** Generation VI ***

ffffff
64 Anders Eriksson, född 30 okt 1727 i Fiskö, Brändö sn, död 26 mars 1810 i Simskäla, Vårdö sn. Bonde i Simskäla nr 3 (Östergård), Vårdö sn. (v12,hfl). Anders Eriksson var den första på Simskäla som löste in sitt hemman 1772 från krono till skatte, beviljat 1784. (Sm242)

Gift 3 juli 1757 i Vårdö sn med

fffffm
65 Stina Johansdotter, född 1735, död 5 nov 1767 i Simskäla, Vårdö sn. (vd,hfl). Hon dog av håll och sting.

ffffmf
66 Johan Johansson, född 16 aug 1722, död sept 1756 i Sandö, Vårdö sn. Bonde i Sandö nr 1 (Södergård), Vårdö sn. (vd).

Gift 15 juli 1750 i Vårdö sn med

ffffmm
67 Greta Göransdotter, född 15 juli 1712, död 1781 i Sandö, Vårdö sn. (v,hfl).

fffmff
68 Johan Ersson, född omkring 1720.

Gift 2/7 1752 i Tengsöda, Saltvik sn med

fffmfm
69 Anna Erichsdotter, född omkring 1730.

ffmfff
72 Mats Eriksson, född 1726 i Fiskö, Brändö sn, död 14 april 1774 i Simskäla, Vårdö sn. Bonde i Simskäla nr 1 (Mellangård), Vårdö sn. (vd,hfl,Sm241). Mats Eriksson köpte 1772 hemmanet Mellangård i Simskäla till skatte. (Sm) Han dog av lungsot.

Gift 8 juni 1755 i Vårdö sn med

ffmffm
73 Anna Andersdotter, född 30 juli 1731 i Simskäla, Vårdö sn, död 12 sept 1781 i Simskäla, Vårdö sn. (fvd,hfl,UL). Hon dog av rödsot.

ffmfmf
74 Mats Karlsson, född 31 juli 1736 i Smedsböle, Sund sn, död 19 mars 1812 i Smedsböle, Sund sn. Bonde i Smedsböle nr 2 (Västergård), Sund sn. (v,hfl).

Gift 7 nov 1762 i Sund sn med

ffmfmm
75 Anna Eriksdotter, född 2 juli 1734 i Vårdö, Vårdö sn, död 1801 ca i Smedsböle, Sund sn. (fv2,hfl).

ffmmff
76 Abraham Eriksson, född 23 juli 1745 i Lövö, Vårdö sn, död 28 jan 1789 i Lövö, Vårdö sn. Skattebonde i Lövö nr 2 (Södergård), Vårdö sn. (fv12,hfl). Övertog hemmanet Södergård i Lövö efter fadern. (OA)

Gift 10 juli 1768 i Vårdö sn med

ffmmfm
77 Lisa Karlsdotter, född 22 aug 1747 i Lövö, Vårdö sn, död 22 maj 1779 i Lövö, Vårdö sn. (fv,hfl).

ffmmmf
78 Karl Persson, född 9 nov 1740 i Töftö, Vårdö sn, död 1802 i Lövö, Vårdö sn. Bonde i Bergö nr 2 (Östergård), Vårdö sn. (fv12,hfl). Han flyttade 1771 från föräldrahemmet och gifte sig till hemmanet Östergård i Bergö (som dock egentligen innehades av styvbarnen). Karl Persson och hustrun flyttade omkring 1790 från Bergö till Lövö nr 2, Vårdö sn, dit dottern Stina gift sig. (hfl)

Gift 24 febr 1771 i Vårdö sn med

ffmmmm
79 Stina Johansdotter, född 25 juni 1737 i Grundsunda, Vårdö sn, död 11 aug 1792 i Lövö, Vårdö sn. (fv12, hfl).

fmmfmf
90 Hendrich Johansson.

Gift med

fmmfmm
91 Margareta Matzdotter

fmmmmf
94 Johan Erichsson, född omkring 1730.

Gift 23/3 1758 i Gustafs sn, Åbo och Björneborgs län med

fmmmmm
95 Lisa Larsdotter, född omkring 1730.

mfffff
96 Mathias Eriksson, född 1695 i Näsby, Houtskär sn, Åbo och Björneborgs län, död 1775 i Näsby, Houtskär sn, Åbo och Björneborgs län.

Gift med

mffffm
97 Anna Thomasdotter, född 1703 i Östra Saverkit, Houtskär sn, Åbo och Björneborgs län, död 1775 i Näsby, Houtskär sn, Åbo och Björneborgs län.

mmmfff
120 Olof Mattsson, född 12/3 1726 i Norrboda, Lumparby, Lumparlands sn, död 29/3 1767 i Norrboda, Lumparby, Lumparlands sn. Sexman och Bonde.

Gift 29/6 1748 i Lumparlands sn med

mmmffm
121 Stina Olofsdotter, född 24/12 1728 i Grundsunda, Vårdö sn, död 7/10 1790 i Norrboda, Lumparby, Lumparlands sn.

mmmfmf
122 Mats Hansson, född 23/8 1724 i Kroksta, Lumparlands sn, dö 20/10 1800 i Kroksta, Lumparlands sn.

Gift 24/6 1746 i Kroksta, Lumparlands sn med

mmmfmm
123 Kerstin Michelsdotter, född 9/9 1724 i Svinö, Lumparlands sn, död 3/7 1788 i Kroksta, Lumparlands sn.

mmmmff
124 Johan Abrahamsson, född 11/9 1724 i Sottunga, Sottunga sn, död 20/9 1767 i Sottunga, Sottunga sn. Kyrkvärd och Bonde.

Gift 1753 med

mmmmfm
125 Sara Ersdotter, född 30/1 1729 i Finnö, Sottunga sn, död 3/5 1803 i Sottunga, Sottunga sn. Gårdswärdinna.

mmmmmf
126 Pehr Ehrsson, född 27/6 1731 i Lumparby, Lumparlands sn, död 1761 i Lumparby, Lumparlands sn. Bonde.

Gift 2/7 1758 i Lumparby, Lumparlands sn med

mmmmmm
127 Caisa Simonsdotter, född 27/7 1735 i Hällestorp, Lemlands sn, död 4/12 1821 i Lumparby, Lumparlands sn.


*** Generation VII ***

fffffff
128 Erik Eriksson, född 1690 i Fiskö, Brändö sn, död 27 maj 1753 i Simskäla, Vårdö sn. Bonde i Simskäla nr 1 (Mellangård), Vårdö sn. (d,hfl). Han flyttade 1744 med familjen från Fiskö nr 5, Brändö sn, till Simskäla nr 5, Österön, Vårdö sn, där han blev bonde efter Mats Jakobsson och Brita Mickelsdotter (som enligt en notering i hfl flyttade till Mångstekta, Sund sn) och deras son Jakob Mattsson som avlidit 1741. - Enligt domboken 6 febr 1745, § 31, hade han tvistat med nämndemannen Staffan Nilsson i Fiskö om hemmanet Fiskö nr 1, men Staffan hade betalat honom 100 daler kopparmynt som därmed lovade att inte anspråk på hemmanet. (domb) Gift med

ffffffm
129 Margareta Mattsdotter, född 1700, död 10 maj 1759 i Simskäla, Vårdö sn. (d,hfl,mtl).

fffffmf
130 Johan Tomasson, född 1701 i Åselholm, Iniö sn, död 5 juni 1773 i Simskäla, Vårdö sn. Bonde i Simskäla nr 3 (Östergård), Vårdö sn. (d,hfl,I259). Johan Tomasson blev bonde på Fageräng efter fadern och fick fem barn innan familjen flyttade till Åland. Familjen flyttade sommaren 1743 till Saltvik sn och sommaren 1744 därifrån till Ledsöra, Vårdö sn, där Johan Tomasson skrevs som torpare. År 1755 flyttade han med familjen till Simskäla, där han övertog hemmanet nr 3, Östergård, efter Karl Aronsson. Denne blev senare torpare på Furön. Johan Tomasson dog av ålderdom och bräcklighet. Gift 1727 med

fffffmm
131 Valborg Mickelsdotter, född 17 sept 1707 i Jumo, Iniö sn, död 21 juli 1764 i Simskäla, Vårdö sn. Hon dog av hetsig feber.

ffffmff
132 Johan Olofsson, född 1688, död 1 sept 1761 i Vargata, Vårdö sn. Gästgivare och bonde i Vargata nr 2 (Västergård), Vårdö sn. Vid tinget den 21 nov 1724 förklarade sig Johan Olofsson i Grundsunda sinnad att bosätta sig på Ledsöra, som ligger nästan mittemellan Vårdö och Kumlinge. Då där inte fanns åker utan endast äng med några lass hö anhöll han om att det måtte föreslås att han i början skulle få några tunnor spannmål årligen samt förses med några hus från Lövö. Vårdö nämndemän förordade detta och framhöll att det var nödvändigt att en åbo fanns på Ledsöra på grund av den ofta svåra överfarten med posten. De föreslog 4 tunnor om året under 6 års tid. Det närbelägna Stångskär var nödvändigt till boskapsbete. Vid tinget den 9 febr(?) 1727 androg Johan Olofsson på Ledsöra att han inte hade något underhåll och att han i brist på sådant måste bege sig därifrån. Nämnden intygade att hans berättelse var sann och att det var omöjligt att vara utan åbo på detta ställe, 'särdeles och i synnerhet för postfärjan skall över Delet varest de resande sig i menföre eller oväder kunna bärga'. (OA) Tydligen fick Johan Olofsson underhållet för han kvarblev som torpare på Ledsöra till 1741, då han flyttade därifrån med familjen till gästgivaregården i Vargata, Vårdö sn. Ledsöra var sedan några år av allt att döma öde, innan Johan Tomasson 1744 flyttade dit med sin familj. Ledsöra skrevs på en "Charta öfver Åland" från 1789 Lesöra. Sannolikt är att ön stavades på samma sätt under 1700-talets början. Han var under det stora nordiska kriget 1700-1721, som de flesta Ålänningar flykting åren 1714-21. De flesta av dessa flyktingar bosatte sig i Roslagen eller runt Mälaren. Åland blev för övrigt nästan helt utrymt under denna orostid. (DSH) Gift med

ffffmfm
133 Greta Dandenell, född 1687, död 1758 i Vargata, Vårdö sn. (d,hfl,BL). Hon är sannolikt dotter till hammarsmeden vid Hargs bruk, Harg sn (C), Sverige, Jean Dandenell, död 1727 enligt hustruns personalia, och hans hustru Maria Pousette, född 1657 i Gimo bruk, Skäfthammar sn (C), Sverige, död 13 nov 1735 vid Vattholma bruk, Lena sn (C), Sverige. Enligt hennes personalia gifte de sig 1683. Jean Dandenell är sannolikt son till masmästaren vid Gimo bruk Mickel Dandenell, nämnd där 1651-1673, och hans hustru Elisabet Francois, död 14 aug 1701 vid Gimo bruk. Maria Pousette är dotter till mästerräckaren vid Gimo bruk Godefroi Pousette, nämnd där 1654-1696, och hans hustru Kateline Poulain, död 7 okt 1697 vid Gimo bruk. Godefroi Pousette är antagligen son till mästersmältaren vid Gimo bruk Godefroi Pousette, värvad i Liège den 13 april 1627 och nämnd vid Gimo till 1651. Katelin Poulain är dotter till hammarsmeden vid Forsmarks bruk, Forsmark sn (C), Sverige, Michel Poulain, död 16 aug 1685 vid Forsmarks bruk, nämnd där från 1640, och hans hustru Jeanne Barre, död 5 maj 1687 vid Forsmark. Jean Dandenell och Maria Pousette hade dottern Johanna Dandenell, född 1689 vid Hargs bruk, död 30 aug 1761 vid Vattholma bruk, Lena sn, gift med mästersmältaren vid Vattholma Nils Ström, född 1679, död 5 mars 1743 vid Vattholma bruk. I personalien som skrevs vid Maria Pousettes död 1735 uppges att hon efterlämnade fem barn, varav ett således var dottern Johanna. Ett annat barn var Mickel Dandenell, räckardräng först vid Hargs bruks och senare vid Vattholma bruk. (Uppgifterna om Greta Dandenells troliga härstamning kommer från BL och från boken "Vallonsläkter under 1600-talet", del 1-2, av Kjell Lindblom) Erik Appelgren uppger (i sin bok Vallonernas namn, sidan 112) att namnet "Dandenell kommer av Andenelle, en ort 16 km ono Namur. Således de Andenelle = Dandenelle. 1966 finns Dandenell, Dandanell, Dandanelle, Dandenelle. Fr. uttal dangdenä'll, sv. danndannä'll."

ffmffff
144 Erik Eriksson = 128

ffmfffm
145 Margareta Mattsdotter = 129

ffmffmf
146 Anders Mårtensson, född 1706 i Simskäla, Vårdö sn, död 1 mars 1778 i Simskäla, Vårdö sn. (UL) Bonde i Simskäla nr 4 (Norrgård), Vårdö sn. (vd,hfl). Hemmanet låg på 'västerön'. (hfl) Han dog av hetsig sjukdom. Gift 21 juni 1730 i Vårdö sn med

ffmffmm
147 Margareta Johansdotter, född 1710 i Lövö, Vårdö sn, död 20 sept 1785 i Simskäla, Vårdö sn. (vd,hfl,UL). Hon dog av ålderdomsbräcklighet.

ffmfmff
148 Karl Augustinsson, död 1760 ca i Smedsböle, Sund sn. Nämndeman och bonde i Smedsböle nr 2 (Västergård), Sund sn. (v1,bou). Vid vigseln 1733 kom han från "Vartsala kapellgäld i Tövsala socken". Gift 14 jan 1733 i Sund sn med

ffmfmfm
149 Kerstin Mattsdotter, född i oktober 1708 i Bergö, Vårdö sn, död 27 dec 1771 i Lövö, Vårdö sn. (v,hfl,OA). Hon dog av vattusot.

ffmfmmf
150 Erik Johansson, född 1688 i Vårdö, Vårdö sn, död 11 nov 1749 i Vårdö, Vårdö sn. Bonde i Vårdö nr 4 (Erkas), Vårdö sn. Han dog av långsam sjukdom invärtes och begravdes den 19 november på kyrkogården. Gift 24 juni 1712 i Kumlinge sn med

ffmfmmm
151 Kerstin Simonsdotter, född 4 april 1694 i Kumlinge, Kumlinge sn, död 29 juli 1772 i Vårdö, Vårdö sn. (fvd). Hon dog av ålderdom och bräcklighet.

ffmmfff
152 Erik Andersson, född 16 sept 1711 i Lövö, Vårdö sn, död 22 dec 1775 i Lövö, Vårdö sn. Bonde i Lövö nr 2 (Södergård), Vårdö sn. (fv,hfl,TÅ,OA). Brukade skattehemmanet Södergårds i Lövö från 28 sept 1734 i bolag med brodern Jöns, men några år senare delade de hemmanet. Han dog av långsam frossa och ålderdomsbräcklighet. Gift 8 juni 1733 i Vårdö sn med

ffmmffm
153 Kerstin Mattsdotter, född 1715 i Smedsböle, Sund sn, död efter 1745 i Smedsböle, Sund sn. Hon var piga i Smedsböle vid vigseln 1733.

ffmmfmf
154 Karl Karlsson, född 1716, död 19 okt 1753 i Lövö, Vårdö sn. Bonde i Lövö nr 3, Vårdö sn. Från Listersby vid vigseln 1745. Gift 2 juni 1745 i Vårdö sn med

ffmmfmm
155 Lisa Andersdotter, född 2 okt 1725 i Lövö, Vårdö sn, död 23 febr 1797 i Lövö, Vårdö sn. Piga från Vargata, Vårdö sn, vid vigseln 1745. (v1)

ffmmmff
156 Per Persson, född 1701, död 27 mars 1770 i Töftö, Vårdö sn. Bonde i Töftö nr 3 (Östergård), Vårdö sn. (v,hfl,Tö176). Från Seglinge, Kumlinge sn, vid vigseln. Gift 30 nov 1725 i Vårdö sn med

ffmmmfm
157 Anna Pålsdotter, född 1701 i Töftö, Vårdö sn, död 1779 i Töftö, Vårdö sn.

ffmmmmf
158 Johan Olofsson, född 8 juni 1709 i Grundsunda, Vårdö sn, död 21 mars 1753 i Grundsunda, Vårdö sn. Bonde i Grundsunda nr 1 (Västergård), Vårdö sn. Gift 29 juni 1732 i Vårdö sn med

ffmmmmm
159 Ilja Abrahamsdotter, född 7 maj 1710 i Vargata, Vårdö sn, död 1777 i Grundsunda, Vårdö sn.

mffffff
192 Erik NN, född omkring 1675. Bonde. Gift med

mfffffm
193 Anna Abrahamsdotter, född 1675, död 1775.

mmmffff
240 Mats Olofsson, född 1703, död 30/10 1757. Bonde. Gift 31/1 1725 i Lumparlands sn med

mmmfffm
241 Anna Olofsdotter, född 1702 i Norrboda, Lumpalands sn, död 2/11 1783 i Norrboda, Lumpalands sn.

mmmffmf
242 Olof Hansson, född 1684 i Grundsunda, Vårdö sn, död 17/2 1764 i Grundsunda, Vårdö sn. Bonde. Gift med

mmmffmm
243 Lisa Johansdotter, född 1688, död 13/3 1762 i Grundsunda, Vårdö sn.

mmmfmff
244 Hans Eriksson, född 1687, död 25/7 1745 i Kroksta, Lumparlands sn. Kyrkvärd och bonde. Gift 10/1 1723 i Lumparlands sn med

mmmfmfm
245 Anna Andersdotter, född 1/5 1687 i Lumpo, Lumparlands sn, död 16/4 1746 i Kroksta, Lumparlands sn.

mmmfmmf
246 Mickel Mickelsson, född 1694 i Svinö, Lumparlands sn, död 1755 (bg 24/4) i Svinö, Lumparlands län. Gift 21/6 1724 i Lumparlands sn med

mmmfmmm
247 Lisa Henriksdotter, född 30/5 1705 i Svinö, Lumparlands sn, död 12/4 1787 i Svinö, Lumparlands sn.

mmmmfff
248 Abraham Matzson, född 1689, död 23/3 1764 i Sottunga sn.

mmmmfmf
250 Erich Persson, född 1693 i Sottunga sn, död 1758 i Sottunga sn. Gift med

mmmmfmm
251 Maria Ersdotter, född 1697 i Sottunga sn, död 1768 i Sottunga sn.

mmmmmff
252 Erich Ersson, född 1700 i Lumparlands sn, död 12/10 1760 i Lumparby, Lumparlands sn. Nämndeman, bonde och kyrkvärd. Gift 15/6 1729 i Lumparlands sn med

mmmmmfm
253 Anna Pehrsdotter, född 1708, död 25/4 1762 i Lumparby, Lumparlands sn.

mmmmmmf
254 Simon Simonsson, född 1710 i Lemlands sn, död 1764 i Lemlands sn. Bonde. Gift 25/6 1732 i Lumparlands sn med

mmmmmmm
255 Anna Michelsdotter, född 1712 i Lemlands sn, död 1772 i Lemlands sn.


***Generation VIII***

ffffffff
256 Erik Henriksson, troligen född på 1660-talet, nämnd första gången 1690, död ca. 1735 på hemmanet Fiskö nr 5, Grannas (ett kronohemman om 2/3mantal), död med säkerhet 27 September 1736 när arvet efter honom skiftades. Erik Henriksson nämns första gången den 29 Augusti 1690 i domboken. En Mickel Jönsson hade då klagat över att han arbetat hos Erik Henriksson i Fiskö från vårfrudagen till bartolomei för vilket han fodrade betalning, och Erik dömdes att betala honom 5 daler 16 öre kopparmynt. Vid tinget 29 Augusti 1732 ingav Erik Henriksson ett testamente enligt vilket sönerna Per och Erik bägge skulle sitta på hemmanet ända tills Erik "kan få rådrum se sig om på lägligt ställe". Den 27 September 1736 var Erik H:son död och de efterlevande skiftade arvet efter honom. Sonen Erik Eriksson (se nr 128) flyttade 1744 med familjen till Simskäla, Vårdö sn.

fffffffm
257 Margareta Markusdotter, födelseår okänt, levde ännu 27 September 1736 då arvet efter maken skiftades.

ffffmfmf
266 Jean Dandanell, död 1727 vid Hargs bruk, Harg sn (C), Uppland. Hammarsmed. Sannolikt far till ana 133. Gift 1683 med (enligt hustruns personalia)

ffffmfmm
267 Maria Pousette, född 1657 i Gimo bruk, Skäftshammar sn (C) , död 13 November 1735 ' vid Vattholma bruk, Lena sn. (C)

ffmfffff
288 Erik Henriksson = 256

ffmfffffm
289 Margareta Markusdotter = 257

ffmffmff
292 Mårten Olofsson, född 1679 i Korsö, Brändö sn, död 3/12 1742. Postbonde. 1714 flydde han med familjen till Adelsö sn i Stockholms län. I husförhörslängden för Adelsö sn omnämns "ålänning Mårten Olofsson". Familjen nämns 1715 och 1718 boende i Grindstugan. De återflyttar till Simskäla under 1720-talets början. Gift med (UL)

ffmffmfm
293 Anna Hindriksdotter, född 18/6 1676 i Vargata, Vårdö sn, död 17/12 1752 på Simskäla, Vårdö sn. (UL)

ffmffmmf
294 Johan Persson, född 1665 i Lövö, Vårdö sn, död 7/5 1729 i Lövö, Vårdö sn. Skattebonde. Gift med

ffmffmmm
295 Gertrud Bengtsdotter, född 1688 i Mickelsö, Vårdö sn, död 6/7 1732 på Lövö, Vårdö sn.

ffmfmfmf
298 Mats Mattsson, född 2/11 1684 i Bergö, Vårdö sn, död 2/4 1756 i Bergö, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmfmfmm
299 Beata Mattsdotter, född 1686 i Vargata, Vårdö sn, död 1741 i Bergö, Vårdö sn.

ffmfmmff
300 Johan Eriksson, född 1666 i Vårdö, Vårdö sn, död 11/5 1723 i Vårdö, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmfmmfm
301 Maria Mattsdotter, född 1670, död 2/1 1731 i Vårdö, Vårdö sn.

ffmmffff
304 Anders Erichsson, född 30/11 1675 i Vårdö, Vårdö sn, död 21/4 1761 i Vårdö, Vårdö sn. Nämndeman och skattebonde. Gift med

ffmmfffm
305 Margareta Johansdotter, född 13/11 1680 i Vargata, Vårdö sn, död 16/5 1757 i Lövö, Vårdö sn.

ffmmfmff
308 Carl Johansson, född 16/9 1683 i Listerby, Vårdö sn, död 26/12 1757 i Listerby, Vårdö sn. Riksdagsman, kyrkvärd och bonde. Carl Johansson var riksdagsman för Åland i bondeståndet vid riksdagen i Stockholm 1726-1727. Vid tinget 6/10 1727 återlämnade han häradssigillet som han haft med sig till riksdagen. Detta hade enligt protokollet tydligen förvarats på olämpligt sätt då det var "nedrostat och bortskämt i stickningen". Karl Johansson begravdes "under dess bänk uti kapellet". Gift med

ffmmfmfm
309 Lisa Sigfridsdotter, född 15/3 1684, död 1/6 1756 i Listerby, Vårdö sn.

ffmmfmmf
310 Anders Mattsson, född 1688 i Lövö, Vårdö sn, död 24/12 1743 i Lövö, Vårdö sn. Bonde och kyrkvärd.

ffmmfmmm
311 Margareta Danielsdotter, född 1701 i Vargata, Vårdö sn, död 12/2 1777 i Vargata, Vårdö sn.

ffmmmfff
312 Per Larsson, född omkring 1645 i Ängö, Vårdö sn, död efter 1704 i Ängö, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmmmffm
313 Anna Göransdotter, född omkring 1678 i Ängö, Vårdö sn, död efter 1697 i Ängö, Vårdö sn.

ffmmmfmf
314 Pål Mickaelsson, född 1666 i Grundsunda, Vårdö sn, död 26/4 1740 i Töftö, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmmmfmm
315 Valborg Olofsdotter, född 1664, död 24/11 1742 i Töftö, Vårdö sn.

ffmmmmff
316 Olof Persson, död omkring 1701 i Grundsunda, Vårdö sn. Bonde och kyrkvärd. Gift med

ffmmmmfm
317 Margareta Johansdotter, född 1657, död 6/2 1747 i Grundsunda, Vårdö sn.

ffmmmmmf
318 Abraham Johansson, född mellan 1715 och 1725 i Vargata, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmmmmmm
319 Liza Matsdotter, född 1676 i Vargata, Vårdö sn, död 28/5 1736 i Vargata, Vårdö sn.

mmmfffff
480 Olof Mattsson, född 1687, död 1746 i Norrboda, Lumparlands sn. Bonde. Gift med

mmmffffm
481 Anna Mattsdotter, född 1680, död 1752 i Norrboda, Lumparlands sn.

mmmfffmf
482 Olof Mattsson, född 1647, död 4/2 1733 i Norrboda, Lumparlands sn. Bonde. Gift 1684 med

mmmfffmm
483 Anna NN, död 1728 i Lumparlands sn.

mmmffmff
484 Hans Ambrosiusson, död mellan 1692 och 1693. Bonde. Gift med

mmmffmfm
485 Lisbeta NN

mmmfmfmf
490 Anders Mickelsson, född 1654, död 1/9 1728 i Klemetsby, Lumparlands sn. Klockare. I slutet av 1600-talet upprätthölls klockartjänsten i Lumparland växlande av Anders Mickelsson och Aron Mickelsson. Klockargården låg i kyrkbyn Klemetsby. Anders Mickelsson innehade tjänsten 1683. Från 1687 endast kallad Anders Klockare. 1689-1690 åter i tjänst liksom åren 1699-1709. Tiden 1691-1698 bodde familjen i hustruns föräldrarhem i Lumpo (Mellangård) innan de från 1698 verkade som dräng och dränghustru hos Kaplanen Mikael Stignelius i Klemetsby no 3. Efter 1709 övertogs tjänsten av Jakob Klockare. Familjen flydde liksom de flesta ålänningar till Sverige 1714. Vid återkomsten under 1720-talet erhöll Anders Mickelsson av befallningsmannen Wilhelm Pihl tillstånd att bli bonde i Klemetsby no 4. Vid tinget 1723 medddelade Anders, som ånyo är klockare, att han har för avsikt att bli bonde på nämnda hemman trots att dess tidigare ägare, som nu verkar i Sverige officiellt äger jorden. Anders med familj erhöll aldrig denna brukarrätt som tillföll mågen Henrik Karlsson, familjen kunde dock bo kvar på hemmanet. Gift 24/6 1686 med

mmmfmfmm
491 Chirstin (Kerstin) Danielsdotter, född 1666 i Lumpo, Lumparlands sn, död 1748 i Lumpo, Lumparlands sn.

mmmfmmmf
494 Hindrich Mickelsson, född omkring 1670, död 1706 i Lumparlands sn. Bonde och nämndeman. Gift 3/8 1695 med

mmmfmmmm
495 Lisa Mattsdotter, född 1665, död 13/1 1734 i Svinö, Lumparlands sn.

mmmmfmff
500 Pehr Eriksson, född 1658, död 20/3 1748 i Sottunga sn. Bonde. gift med

mmmmfmfm
501 Anna Eriksdotter, född 1662 i Föglö sn, död 29/3 1738 i Sottunga sn.

mmmmmfff
504 Erik Larsson (Engman), född 1676, död 3/2 1745 i Lumparby, Lumparlands sn. Bonde och nämndeman. Gift med

mmmmmffm
505 Kerstin Eriksdotter, född 1677, död 1751 i Lumparby, Lumparlands sn.

mmmmmfmf
506 Pehr Pehrsson, född omkring 1670 i Ängö, Vårdö sn, död 1714 i Sverige. Inflyttad från Ängö i Vårdö sn till Svinö, Lumparlands sn där han gifte sig med änkan på detta hemman. 1714 flyttade han till Sverige under stora ofreden där han sannolikt avled. Hustrun återflytade till Åland efter freden.

mmmmmfmm
507 Lisa Mattsdotter, född 1665, död 13/1 1734 i Svinö, Lumparlands sn.

mmmmmmff
508 Simon Clementsson, född omkring 1670. Gift med

mmmmmmfm
509 Karin Ersdotter, född 1673, död 21/10 1758 i Hällestorp, Lemlands sn.

mmmmmmmf
510 Mickel Mickelsson, född omkring 1680.


***Generation IX***

ffffmfmff
532 Mickel Dandanell, nämnd 1651-1673. Masmästare vid Gimo bruk, Skäfthammar sn. Sannolikt far till ana 266. Gift med

ffffmfmfm
533 Elisabet Francois, död 14 Augusti 1701 vid Gimo bruk, Skäfthammars sn.

ffffmfmmf
534 Godefroi Pousette (Gåttfre Påse), nämnd tidigast 1654 i Österlövsta sn. Arbetade 1660 som rackardräng i Hillebola (rot) och stannade där minst tre år, 1666-69 tjänade han vid Ullfors som mästerräckare samt senare som mästerräckare vid Gimo bruk, Skäfthammars sn. (vs) Gift med

ffffmfmmm
535 Cateline Poulain, död 7 Oktober 1697 vid Gimo bruk.

ffmffmfff
584 Olof Mårtensson, född omkring 1650 i Korsö, brändö sn. Bonde. Gift med (UL)

ffmffmffm
585 Agneta Hindriksdotter, född omkring 1658. (UL)

ffmffmfmf
586 Henrik Persson, född omkring 1650 i Vargata, Vårdö sn, död före 1714 i Vargata, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmffmfmm
587 Valborg Erikdsotter, född omkring 1650.

ffmffmmff
588 Per Månsson, född omkring 1630, död 1700 i Lövö, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmffmmfm
589 Malin Kristofersdotter, född 1627, död 27/7 1711 i Lövö, Vårdö sn.

ffmfmfmff
596 Mats Andersson, född 1643 i Bergö, Vårdö sn, död 1711 i Bergö, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmfmfmfm
597 Anna Henriksdotter, född 1638, död 1714 i Bergö, Vårdö sn.

ffmfmfmmf
598 Mats Mattsson, född 1645, död 25/11 1726 i Vargata, Vårdö sn. Bonde.

ffmfmmfff
600 Erik Bengtsson, död 1705 i Vårdö, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmfmmffm
601 Kerstin NN

ffmmfffff
608 Erik Mattsson, född 1652 i Lövö, Vårdö sn, död 8/7 1732 i Lövö, Vårdö sn. Bonde och nämndeman. Gift 1673 med

ffmmffffm
609 Valborg Jönsdotter, född 1658 i Ängsö, Vårdö sn, död 1707 i Lövö, Vårdö sn.

ffmmfffmf
610 Johan Larsson, född 1616, död 1711 i Vargata, Vårdö sn. Bonde, nämndeman, rättare och gästgivare. Gift 1661 med

ffmmfffmm
611 Anna NN, död 1700 i Vargata, Vårdö sn.

ffmmfmfff
616 Johan Olofsson, född 1638 i Listerby, Vårdö sn, död 1714 i Listerby, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmmfmffm
617 Karin NN, död efter 1697.

ffmmfmmff
620 Mats Jakobsson, född omkring 1660 i Lövö, Vårdö sn, död 1708 i Lövö, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmmfmmfm
621 Lisa NN, död mella 1705 och 1707 Lövö, Vårdö sn.

ffmmfmmmf
622 Daniel Hansson, född 1655 i Vargata, Vårdö sn, död 6/7 1733 i Vargata, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmmfmmmm
623 Elisabet Bengtsdotter, död omkring 1704 i Vargata, Vårdö sn.

ffmmmffmf
626 Göran Jakobsson, från Bastö.

ffmmmfmff
628 Mickel Eriksson, död omkring 1675 i Grundsunda, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmmmfmfm
629 Margareta NN, död efter 1680 i Grundsunda, Vårdö sn.

ffmmmmfff
632 Per Andersson, död omkring 1698 i Grundsunda, Vårdö sn. Bonde och nämndeman. Gift med

ffmmmmffm
633 Gertrud NN, nämnd 1670-1697.

ffmmmmmff
636 Johan Bengtsson, född 1660, död 1707 i Vargata, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmmmmmfm
637 Ilja Eriksdotter, född omkring 1670.

ffmmmmmmf
638 Mats Mattsson, född 1645 i Vargata, Vårdö sn, död 25/11 1726 i Vargata, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmmmmmmm
639 Kerstin Simonsdotter, född 1651, död 23/5 1735 i Sandö, Vårdö sn.

mmmfffmff
964 Mats Olofsson, född omkring 1620 i Vargata, Vårdö sn, död efter 1661 i Norrboda, Lumparlands sn. Bonde.

mmmffmfff
968 Ambrosius Hansson, född 1634 i Vargata, Vårdö sn, död efter 1672 i Grundsunda, Vårdö sn. Bonde. Gift 1657 med

mmmffmffm
969 Gertrud Mattsdotter, död efter 1588 i Grundsunda, Vårdö sn.

mmmfmfmmf
982 Daniel Johansson, född omkring 1630, död efter 1694. Bonde. Gift med

mmmfmfmmm
983 Maria Henriksdotter, född omkring 1645,död 19/5 1695 i Lumpo, Lumpatlands sn.

mmmmfmfmf
1002 Erik Eriksson. Bosatt i Horsholma, Föglö sn. Gift med

mmmmfmfmm
1003 Karin NN

mmmmmmfff
1016 Clement Simonsson, född omkring 1640 i Lemlands sn, död 1707 i Lemlands sn. Gift med

mmmmmmffm
1017 Anna Jöransdotter.


***Generation X***

ffffmfmfmf
1066 Anton Francois född omkr. 1602, död troligen 1661 i Gimo bruk, Skäfthammar sn (C). Bruksförvaltare, skrivare. Han arbetade 1630 i Lövsta bruk och var bruksförvaltare 1634-1660 vid Gimo bruk. Gift med

ffffmfmfmm
1067 Priset Douhan, född omkr. 1607, död 1691 i Gimo bruk, Skäfthammar sn.

ffffmfmmff
1068 Godefroi Pousette (Poucet), född omkring 1600. Mästersmältare. Han värvas den 13/4 1627 i sin hemstad Liège, till Sverige på ett år som smältarmästare. Arbetar 1629-38 på Leufsta bruk, 1640-49 på Forsmarks bruk och från 1651 på Gimo bruk. Stamfader för den idag fortlevande ätten Pousette i Sverige. Antagligen far till ana 534.

ffffmfmmmf
1070 Mickel Poulain, nämnd tidigast 1640 som arbetande vid Forsmarks bruk, Forsmarks sn (C), död 16 Augusti 1685 på samma plats. Hammarsmed. Blev hammarsmed vid Berkinge 1650-53 och på Österby 1654-56. Mellan åren 1665-85 arbetade han vid Forsmarks bruk, där han var skrivare. (vs) Gift med

ffffmfmmmm
1071 Jeanne Barre, död 5 Maj 1687 vid Forsmark. Efter hennes död uppstår en arvstvist vilken behandlas på Frösåkers ting 10-11/2 1688.

"Emellan hammarsmeden Gottfridh Pouse på dhes sons wägnar kiärande, och dhes swåger Rådhmannen i Öregrundh Michel Paulijn, dhes broder Pierre Paulijn, systrarne Jenne och Johan (skall vara Jacqueline) Paulijn swarande, angående redo och Rächning för dhet arf som ähr fallit efter Gottfridz Swärfadher och swarandernes fadher, afledne hammarsmeden widh Forsmark Michel Paulijn och dess hustru Johan (Jeanne) Bare, hwad om twistas blef afsaght. Rätten fanth twisten dher uthinnan bestå, att Gottfridh Pouse hade tänckt dhet något mehra ähn uptäcknadt är, skall efter dhes Swärföräldrar i rådh warit, tagandes sigh dher af tillfälle, att Rådhmannen Paulijn sielf sagdt, och menth att dhet till 2000: daler skulle mehra funnitz ähn skedt ähr, jämvähl lösören och Qwarlåtenskapen icke rätteligen wärderat och det som wederbordt, och således inthet lagligt arfskifte warit, alt fördenskull, såsom sonen Pierrre och systern Jeanne som alltijdh hemma warit, serdeles när modren är dödh blefwen, tillijka med sonen Rådhman Paulijn som derhermera kommit, ägendomen öfwersedt, och i Gottfridz frånwahru förseglat, dhet böra fördenskull dhe till näste tingh richtigt inventarium på ägendomen författa, som dhe medh Ede kunna verifiera, dher af inthetpå något sätt wara kommit undandölgdt, eller strukit, hwilket när dhet skedt ähr will Rätten gode män uthse, som ägendomen kunna efter lagh och öfligh praxin bruksfolk emellan dhela och rätteligen skifta. Till förmyndaren för Gottfridz son blef Inspectoren wälb:dde H:r Johan De Mares medh farbrodern Rådhman Paulijn förordnat, och af Rätten uthnembdh, som barnets goda kunna försee, och på giörligaste sätt förkoffra och i acht taga"

ffmffmfmff
1172 Per Algotsson, född 1618 i Vargata, Vårdö sn, död omkring 1670 i Vargata, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmffmfmfm
1173 Anna NN

ffmffmmfff
1176 Måns Olofsson, född 1621 i Lövö, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmffmmffm
1177 Kerstin NN, nämnd 1653.

ffmfmfmfff
1192 Anders Larsson, född omkring 1610 i Bergö, Vårdö sn. Bonde. Möjlig far till Mats Andersson (se ana 596)

ffmfmfmmff
1196 Mats Jakobsson, född 1609 i Vargata, Vårdö sn, död omkring 1667 i Vargata, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmfmfmmfm
1197 Kerstin NN

ffmmffffff
1216 Mats Bengtsson, född omkring 1600 i Lövö, Vårdö sn, död 1676 i Lövö, Vårdö sn. Bonde.

ffmmffffmf
1218 Jöns Mattsson, född 1619 i Ängö, Vårdö sn, död efter 1665 i Ängö, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmmffffmm
1219 Maria Eriksdotter, död 1695 i Ängö, Vårdö sn.

ffmmfmfffff
1232 Olaus Nicolai, född 1595, död 1657 i Listerby, Vårdö sn. Kaplan. Omtalas som kaplan i Vårdö tidigast 1637. 1638 blev han ägare till hemmanet Listerby no 2 sedan den tidigare ägaren Erik Olofsson tvingats lämna gården på grund av stora skatteskulder. Olaus kvarstannade här till sin död, stundom dock inte i bästa sämja med grannarna och med överordnade. Ett exempel härpå är kontraktsprosten Boetuis Murenius beordran 1642 att Olaus skulle "låta avskära sitt långa och förbenade hår". Samma år dömdes dessutom en granne för att ha slagit Olaus två gånger med en yxhammare. 1643 ingick dock kaplanen förlikning med grannhustrun i en långvarig träta. Gift med

ffmmfmffffm
1233 Margareta NN, död efter 1661 i Listerby, Vårdö sn.

ffmmfmmfff
1240 Jakob Vastesson, född omkring 1630 i Lövö, Vårdö sn, död efter 1685 i Lövö, Vårdö sn. Bonde. Han var en driftig ägare av gården Jakobs som han 1654 tagit över av sin systers man och sannolikt gett namn till. Under hans liv tog han över flera hemman där ägarna hade skulder eller hemmanet var förfallet. Men övertaganadena skapade också långvariga processer med de tidigare ägarna på grund av oklarheter gällande de praktiska ägande- och brukarförhållandena. Han blev även tämligen rik med tiden och ägde bl.a. en skuta som sköttes av anställda. De besökte både Stockholm och Reval med fisk som såldes på marknaderna i dessa städer. Reval var vid denna tid ännu en del av de svenska väldet och besöktes lika flitigt som huvudstaden Stockholm. Gift med

ffmmfmmffm
1241 Valborg NN, död 1698 i Lövö, Vårdö sn.

ffmmfmmmff
1244 Hans Algotsson, född 1606 i Vargata, Vårdö sn, död omkring 1670 i Vargata, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmmfmmmfm
1245 Karin NN, född 1611.

ffmmfmmmmf
1246 Bengt Bengtsson, död 1696 i Mickelsö, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmmfmmmmm
1247 Anna Johansdotter, död 1709 i Mickelsö, Vårdö sn.

ffmmmfmfff
1256 Erik Nilsson, född 1607 i Grundsunda, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmmmfmffm
1257 Anna NN, född 1615.

ffmmmmffff
1264 Anders Bertilsson, född 1622 i Grundsunda, Vårdö sn, död efter 1680 i Grundsunda, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmmmmfffm
1265 Göle NN, död 1699 i Grundsunda, Vårdö sn.

ffmmmmmfmf
1274 Erik Tomasson, född 1618 i Vargata, Vårdö sn. Bonde och nämndeman. Gift med

ffmmmmmfmm
1275 Maria NN

ffmmmmmmff
1276 = 1196

ffmmmmmmfm
1277 = 1197

mmmffmffff
1936 Hans Algotsson, född 1606 i Vargata, Vårdö sn, död omkring 1670 i Vargata, Vårdö sn. Bonde. Gift med

mmmffmfffm
1937 Karin NN, född 1611.

mmmffmffmf
1938 Mats Eriksson, född 1618 i Grundsunda, Vårdö sn. Bonde. Gift med

mmmffmffmm
1939 Anna NN, född 1618.


***Generation XI***

ffffmfmfmfm
2133 Anna de Pré, född antagligen omkr. 1580, död 1661 i Gimo bruk, Skäfthammars sn, Uppsala län.

ffffmfmfmmf
2134 Jean Douhan, född omkr. 1580, död 1657 i Åkerby bruk, Österlövsta sn, Uppsala län. Smältarmästare.

ffffmfmmmff
2140 Jan Poulain, nämnd tidigast 1640-43 som varande kolare i Flögfors. Förvaltaren på bruket, Nicolas Pemer skriver i ett brev 31/5 1643 "...dass J. Pullingh dher 22 dieses gestorben wardhe...ein goet kooler gewesen...". Dvs. "...J. Pullingh dog den 22...en bra kolare var han..." (vs) Hustruns namn är obekant.

ffmffmfmfff
2344 Algot Persson, född omkring 1580 i Vargata, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmffmfmffm
2345 Karin NN, född 1574, död 1639 i Vargata, Vårdö sn.

ffmffmmffff
2352 Olof Mattsson, född 1586. Bonde. Gift med

ffmffmmfffm
2353 Getrud NN, född 1589.

ffmfmfmmfff
2392 Jacob Mattsson, född omkring 1580 i Vargata, Vårdö sn, död efter 1629. Bonde. Nämnd 1605-29.

ffmmfffffff
2432 Bengt Mattsson, född omkring 1560 i Lövö, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmmffffffm
2433 Anna NN, född 1559, död efter 1635 i Lövö, Vårdö sn.

ffmmffffmff
2436 Mats Andersson, född 1579 i Ängö, Vårdö sn. Bonde och nämndeman. Gift med

ffmmffffmfm
2437 Sara NN, född 1595, död efter 1635 i Ängö, Vårdö sn.

ffmmfmmffff
2480 Vaste Olofsson, född 1595 i Grundsunda, Vårdö sn, död efter 1654 i Grundsunda, Vårdö sn. Bonde, kyrkvärd och nämndeman. Han blev nämndeman 1629 och kyrkvärd 1649. Gift med

ffmmfmmfffm
2481 Mariana Eriksdotter, född 1605 i Prästö, Vårdö sn.

ffmmfmmmfff
2488 = 2344

ffmmfmmmffm
2489 = 2345

ffmmmfmffff
2512 Nils Eriksson, född omkring 1570 i Grundsunda, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmmmfmfffm
2513 Kerstin NN, född 1569.

ffmmmmfffff
2528 Bertil Olofsson, född 1593 i Grundsunda, Vårdö sn, död efter 1635. Bonde. Gift med

ffmmmmffffm
2529 Gertrud NN, född 1595, död efter 1635.

ffmmmmmfmff
2548 Tomas Persson, född 1589 i Vargata, Vårdö sn, död omkring 1610 i Vargata, Vårdö sn. Bonde och nämndeman. Gift med

ffmmmmmfmfm
2549 Valborg NN, född 1593.

ffmmmmmmfff
2552 = 2392

mmmffmfffff
3872 = 2344

mmmffmffffm
3873 = 2345

mmmffmffmff
3876 Erik Clementsson, född 1599, död efter 1635 i Grundsunda, Vårdö sn. Bonde. Gift med

mmmffmffmfm
3877 Malin NN, född 1583, död efter 1635 i Grundsunda, Vårdö sn.***Generation XII***

ffmffmfmffff
4668 Per Månsson, född omkring 1550, död efter 1606. Bonde. Gift med

ffmffmfmfffm
4669 Margareta Sigfridsdotter, född omkring 1560, död efter 1633 i Vargata, Vårdö sn.

ffmffmmfffff
4704 Mats Olsson, född omkring 1560, död efter 1631. Bonde. Nämnd 1597-1631.

ffmfmfmmffff
4784 Mats Persson, född omkring 1550 i Vargata, Vårdö sn. Bonde. Gift med

ffmfmfmmfffm
4785 Malin NN, död efter 1621.

ffmmffffffff
4864 Mats Olofsson, född omkring 1530 i Lövö, Vårdö sn. Bonde.

ffmmffffmfff
4872 Anders Knutsson, född omkring 1560, död efter 1621 i Ängö, Vårdö sn. Bonde och nämndeman.

ffmmfmmfffff
4960 Olof Persson, född 1559 i Grundsunda, Vårdö sn, död efter 1635 i Grundsunda, Vårdö sn. Bonde.

ffmmfmmmffff
4976 = 4668

ffmmfmmmfffm
4977 = 4669

ffmmmfmfffff
5024 Erik Johansson, född omkring 1540. Bonde, möjligen präst eller kaplan. Han var möjligen präst eller kaplan då han kallades "herr", ett epitet endast brukat av präster. Kan möjligen vara den samma som en "herr Erik" som nämndes 1597.

ffmmmmffffff
5056 = 4960

ffmmmmmfmfff
5096 Per Eriksson, född omkring 1550 i Vargata, Vårdö sn. Bonde och nämndeman.

ffmmmmmmffff
5104 = 4784

ffmmmmmmfffm
5105 = 4785

mmmffmffffff
7744 = 4668

mmmffmfffffm
7745 = 4669


***Generation XIII***

ffmffmfmfffff
9376 Måns Tordsson, född omkring 1520 i Vargata, Vårdö sn, död efter 1571. Bonde.

ffmffmmffffff
9408 Olof Persson, född omkring 1530. Bonde.

ffmfmfmmfffff
9568 Per Jakobsson, född omkring 1520 i Vargata, Vårdö sn. Bonde.

ffmmfffffffff
9728 Olof Ragnvaldsson, född omkring 1500 i Lövö, Vårdö sn, död efter 1571. Bonde. Möjlig far till ana 4864.

ffmmfmmfffff
9920 Per Månsson, född omkring 1530 i Grundsunda, Vårdö sn, död efter 1571. Bonde. Sannolk fader till ana 4960.

ffmmfmmmfffff
9952 = 9376

ffmmmfmffffff
10048 Johan Nilsson, född omkring 1510 i Grundsunda, Vårdö sn, död efter 1569. Bonde. Nämnd 1537-1569. Kallades "stor John".

ffmmmmfffffff
10112 = 9920

ffmmmmmfmffff
10192 Erik Persson, född omkring 1520 i Vargata, Vårdö sn, död efter 1565. Bonde. Nämnd 1557-1565.

ffmmmmmmmfffff
10208 = 9568

mmmffmfffffff
15488 = 9376


***Generation XIV***

ffmffmfmffffff
18752 Tord Månsson, född omkring 1499 i Vargata, Vårdö sn. Bonde och räkningsman. Nämnd som räkningsman vid Vargata marklag 1537.

ffmfmfmmffffff
19136 Jakob Persson, född omkring 1490 i Vargata, Vårdö sn. Bonde. Nämnd 1537-1539.

ffmmfmmfffffff
19840 Måns Persson, född omkring 1500 i Grundsunda, Vårdö sn, död efter 1563. Bonde. Nämnd 1539-1563.

ffmmfmmmffffff
19904 = 18752

ffmmmmffffffff
20224 = 19840

ffmmmmmfmfffff
20384 Per Persson, född omkring 1500 i Vargata, Vårdö sn. Nämnd 1537-1539. Möjlig far till ana 10192.

ffmmmmmmffffff
20416 = 19136

mmmffmffffffff
30976 = 18752


***Generation XV***

ffmfmfmmfffffff
38272 Per NN, född omkring 1460 i Vargata, Vårdö sn. Bonde. Sannolika uppgifter.

ffmmmmfffffffff
40448 Per NN, född om 1480 i Grundsunda, Vårdö sn. Bonde. Sannolika upgifter.

Till sidans topp | Till startsidan | Senast uppdaterad 2020 05 15

starpatrik[at]yahoo.se | A PBA Production ©1998-2022