Patriks släkt och kultursidor


 

Startsida

Om mig

Farfars antavla

Farmors antavla

Morfars antavla

Mormors antavla

Mer om släkten

Stamtavlor

Historia

Konstgalleri

Efterlysningar

Uppdateringar

Gästbok

Birke från Månsarp

av Patrik Andersson

Släkten kan på fädernet ledas tillbaka till början av 1700-talet där medlemmar bodde i Månsarp sn, Jönköpings län. Arbetaren och predikanten Anders Edvard Peterssons (1858-1927) tre barn upptog namnet Birke under 1900-talets början med slöt själva sina grenar.

Källor

Se längst ner på denna sida, eller gå direkt dit här

Kan jag kopiera bilder och text?

Ja, det går utmärkt, förutsatt av att Du i sedvanlig ordning uppger källan, Patriks släkt och kultursidor, samt en länk till densamma.

Kontakt

Känner du till släkten eller kanske har bidrag till dess stamtavla hör i så fall av dig: starpatrik
[snabel-a]yahoo.se

Tab 1

Anders Edvard Petersson, född 17/9 1858 i Månsarp sn, Jönköpings län, död 6/7 1927 i Månsarp sn, Jönköpings län, son av bergsmannen Peter Johannisson (1821-1895) och Maja Greta Johansdotter (1823-1900). Arbetare, predikant. Till Järna sn 4/12 1907 (Myrbacka no 73). Predikant tidigast 1907. Han och hustrun hade flera fosterbarn av vilka några hade föräldrar som var missionärer i Kongo och Kina och vars barn de tog hand under deras vistelse i främmande land. - Gift 1:o 24/4 1885 med Hilda Engström, född 18/6 1855 i Stensgårdshult sn, Jönköpings län, död 22/6 1886 i Jönköping Sofia församling, Jönköpings län, dotter av smeden Johannes Engström (1819-1862) och Rebecka Isaksdotter (1822-1881). Gift 2:o 22/10 1887 med Hulda Kristina Björk, född 20/1 1861 i Ljungarum sn, Jönköpings län, död 15/12 1940 i Månsarp sn, Jönköpings län, dotter av soldat Klas Johan Wilhelm Björk (1834-1898) och Hedda Kling (1835-1908). Huldas syster Anna Ulrika Björk (1869-1917) var mor till jägmästare Carl Gustaf Karlsson som även han upptog släktnamnet Birke (se släkten Birke från Mulseryd).

B a r n:

2. Ernst Natanael Petersson B i r k e, född 1888, komminister, död 1968, se Tab. 2.

2. Esther Maria Petersson B i r k e, född tvilling 25/10 1892 i Jönköping Sofia församling, Jönköpings län, död 2/8 1983 i Ljungarum sn, Jönköpings län. Barnhemsföreståndare. Antog släktnamnet B i r k e enligt Kungliga majestäts befallningshavandes resolution den 30/12 1908. Då ordet Birke i fornsvenskan betyder Björkskog är en rimlig gissning att syskonen hade moderns släktnamn Björk i åtanke vid namnbytet. - Gift 1:o 13/10 1940 med disponenten Jakob Anders Gustaf Blomdahl, född 10/8 1874 i Barnarp sn, Jönköpings län, död 6/5 1952 i Månsarp sn, Jönköpings län, son av organisten och klockaren Sven Malkolm Blomdahl (1838-1918) och Emilia Charlotta Rendahl (1838-1918). Gift 2:o mellan 1952 och 1968 med redaktören Fritz Konrad Hägg, född 31/10 1884 i Anderstorp sn, Jönköpings län, död 28/8 1979 i Månsarp sn, Jönköpings län, son av glasblåsaren Karl Edvard Hägg (1854-1936) och Amanda Amalia Svensson (1857-1902).

2. Märta Elisabet Petersson B i r k e, född tvilling 25/10 1892 i Jönköping Sofia församling, Jönköpings län, död 26/2 1956 i Månsarp sn, Jönköpings län. Antog släktnamnet B i r k e enligt Kungliga majestäts befallningshavandes resolution den 30/12 1908. Då ordet Birke i fornsvenskan betyder Björkskog är en rimlig gissning att syskonen hade moderns släktnamn Björk i åtanke vid namnbytet. - Gift 25/10 1931 med charketuristen Gustaf Erik Nord, född 25/10 1889 i Lekeryd sn, Jönköpings län, död 15/9 1967 i Månsarp sn, Jönköpings län, son av grenadjären, vice korpralen och sedermera arrendatorn Karl Fredrik Nord (1851-1911) och Klara Kristina Johansdotter (1846-1911).

Tab 2

Ernst Birke (1888-1968)Ernst Natanael Petersson B i r k e (son av Anders Edvard Petersson, Tab. 1), född 19/10 1888 i Jönköping Sofia församling, Jönköpings län, död 23/11 1968 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län. Komminister. Efter studier i Jönköping, student i Uppsala hösten 1909, studentexamen s.å., teologistuderade 1910-1916 (teologisk-filosofisk examen 1912, teologie kandidat 1916). Trots studier i Uppsala visar flyttlängderna att B. var i Järna sn 1909 (där föräldrarna och syskonen sedan 1907 varit bosatta), åter till Jönköping Sofia församling 1910, till Vassunda sn 1916, vice pastor i Arbrå sn 1917, komminister därstädes s.å. (flyttar till komministergården 1918), kyrkoherde i Nora sn, Västmanlands län 1923 (tillträdde 1924), tillförornad kontraktsprost i Fjärdhundra norra kontrakt 1931, ordinarie 1932, kyrkoherde i Färila sn 1944, kyrkobokföringsinspektör 1946, vice pastor i Österfärnebo 1954, pastorsadjunkt i Örbyhus 1956, Uppsala domkyrka 1962, Gamla Uppsala 1963. Ordförande i Arbrå pensionsnämnd 1921-1924, Nora skolstyrelse 1932-1944, överförmyndare 1924-1942, ordförande i Östervåla taxeringsnämnd 1941-1943.

B. drabbades av två hårda slag under sin tid som komminister i Arbrå sn (1917-1931) då han miste sin blott tre år gamla son i tuberkelos och tre år senare sin hustru i Parkinsons sjukdom. Under hennes sista tid i livet utnämndes B. till kyrkoherde i Nora sn 10/3 1923 men tillträdde först två månader efter hennes död den 1/5 1924.

I samband med att statsrådet Bagge utnämnde B. till kyrkoherde i Färila sn 1944 menade politiskt styrda kritiker att komministern i pastoratet, Erik Haglund, hade blivit förbigången. Dom framhöll "att hr Haglund hade stark församlingsopinion bakom sig och på grund av övriga omständigheter främst borde ha kommit i fråga". Kritikerna kom med allvarliga och ärekränkande anklagelser mot B., bl. a. att han skulle vara nazist, anklagelser vilka alla voro grundlösa. Man samlade in namn till en petitionsskrivelse till statsrådet Bagge som inalles inbringade de 2000 namn som behövdes men som vid granskning visade sig vara genomsyrade av otillräkneliga namn. När domkapitlet fick kännedom om listorna kunde de snabbt avfärda dom då anklagelserna var grundlösa och att inga övriga omständigheter kunde ställa hr Haglund framför hr Birke.

B utgav 1927 boken "Konfirmandernas bok". Som hobby samlade B. på kort över kyrkor.

B. upptog mellan åren 1897-1909 (före systrarna 1908, se ovan) släktnamnet B i r k e, men slöt själv sin gren på svärdssidan. Då ordet Birke i fornsvenskan betyder Björkskog är en rimlig gissning att syskonen hade moderns släktnamn Björk i åtanke vid namnbytet.

Under B:s tid i södra kvarteret 23 i Jönköping Sofia församling åren 1910-1916 fanns där även hans kusin på mödernet, Carl Gustaf Karlsson (1902-1970), som senare även han upptog släktnamnet Birke (Birke från Jönköping, se denna släkt). Att hans val av släktnamn har en direkt koppling till sin teologistuderande kusins synes högst sannolikt.

- Gift 1:o 19/10 1917 med Anna Vilhelmina Nordström, född 3/5 1892 i Trollhättans församling, Göteborg och Bohus län, död 9/3 1924 i Arbrå sn, Gävleborgs län, dotter av bokhållaren Knut Vilhelm Nordström (1861-1897) och Anna Sofia Isaksdotter (1863-1952). 2:o 6/9 1925 lärarinnan Elsa Maria Herlander, född 12/4 1893 i Frösthult sn, Västmanlands län, död 12/5 1942 på Västerås sjukhem, Västmanlands län, dotter av folkskolläraren och organisten August Herlander (1860-1944) och Anna Augusta Glad (1864-1950). 3:o 31/1 1944 med Anna Gärda Elisabeth Pettersson, född 3/12 1892 i Fellingsbro sn, Örebro län, död 5/12 1976 i Vaksala sn, Uppsala län, dotter av lantbrukaren Lars Pettersson (1853-1924) och Anna Helena Eriksson (1858-1944). Gärda Pettersson utbildade sig som ung till vävlärarinna. I Uppsala var hon aktiv i Domkyrkoförsamlingens syförening.

B a r n:

1. Ernst Gunnar Birke, född 1918 i Arbrå sn, Gävleborgs län, död 1921 i Arbrå sn, Gävleborgs län.

2. Gudrun Margareta Birke, född 2/9 1926 på Prästgården, Nora sn, Västmanlands län. - Gift med försäljningschef Ernfrid Wallerborg, född 18/6 1910 i Stora Tuna sn, Gävleborgs län, död 4/3 2001 i Askim församling, Västra Götalands län, son av NN och Maria Kristina Persson (1883-).

F o s t e r d o t t e r:

Arja Ritva Birke, född 2/1 1935. - Gift med Gunars Liede (f. 1929). Bor i Västerås.

Källor: Kyrkoböckerna, Sveriges dödbok 1901-2013, Vem är vem, Svealand utom Stor-Stockholm, Stockholm 1964, Ortnamn i Östergötlands län, del II, Gösta Franzén, Lund 1982, Biografisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap 1934, Lund 1934, Svd historiskt sidarkiv, DN.arkivet, www.merinfo.se

Till sidans topp | Till startsidan | Senast uppdaterad 2019 10 21

starpatrik[at]yahoo.se | A PBA Production ©1998-2020