Patriks släkt och kultursidor


 

Startsida

Om mig

Farfars antavla

Farmors antavla

Morfars antavla

Mormors antavla

Mer om släkten

Stamtavlor

Historia

Konstgalleri

Efterlysningar

Uppdateringar

Gästbok

Efterlysningar

Här kommer efterlysningar och material som jag inte känner till presenteras som jag tacksamt tar emot all hjälp kring. Det kan röra sig om enskilda riktigt svåra ord i en kyrkbok eller specifika släktmedlemmars anor och barn.

Om du vet mer om dessa personer skriv till: starpatrik[snabel-a]yahoo.se

Efterlysning No 1

Ättlingar till Alexander Karlsson, född 17/8 1862 i Askeryds sn och Christina Charlotta Gustafsdotter (Spång), född 11/5 1855 i Asby sn. Jag känner till följande barn som synes ha upptagit namnet Karlsson:

- Karl Johan Bengt, född 6/7 1886 i Askeryds sn, svarvare.
- Anna Linneá Serafia, född 2/12 1888 i Askeryds sn.
- Gustaf Hjalmar Amadeus, född 22/12 1890 i Askeryds sn.
- Hilma Ottilia, född 29/10 1893 i Askeryds sn.
- Alexander Salomon, född 5/3 1896 i Askeryds sn.
- Einar (Ejnar) Valfrid, född 5/2 1899 i Askeryds sn.

Efterlysning No 2

Föräldrarna till trädgårdsmästare Peter Hagrell, född 1757 i Nyköping i Södermanlands län, död 1807 i Närpes sn, Vasa län i Finland.

Hagrell, vars namn studom skrevs Hagrel hade under sin barndom eller sina yngre år flyttat från Nyköping till Åland där han under tidigt 1780-tal blev trädgårdsmästardräng, sannolikt på Kasteholms kungsgård, Sunds sn. Här nämns han med säkerhet första gången som lärling vid giftermålet 3/3 1783. Båda makarna står omtalade i vigselboken varande från "Casteholm".

Deras sannolikt första barn, vars namn inte anges i födelseboken föds i Casteholm (byn), 1783. Vid detta tillfälle var Hagrell uppenbarligen fullärd då han nu skrivs som trädgårdsmästare.

Efterlysning No 3

All information om den enligt uppgift från Tyskland, via Holland härstammande (patricier-)släkten Broen (Brun) och den i denna släkt ingifte tillika holländska släkten van Uffelen.

Enligt en stencil av Lisbet Ahlzén-Grahn skall sedermera slottsskrivare m.m. Claes Broen/Brun (1629-1697) ha inkommit från Amsterdam till Kungälv under 1640-talet som flykting. Hans föräldrar uppges där vara den förmögne handelsmannen och direkören för West-Indische Compagnie (WIC), Hendrick Broen (1574-1639) och hans hustru Anna van Uffelen (omkr. 1583/1584-1633).

Sidans topp | Startsidan | starpatrik[at]yahoo.se | Reviderad 2016 12 12

A PBA Production Copyright ©
1998-2019