Patriks släkt och kultursidor


 

Startsida

Om mig

Farfars antavla

Farmors antavla

Morfars antavla

Mormors antavla

Mer om släkten

Stamtavlor

Historia

Konstgalleri

Efterlysningar

Uppdateringar

Gästbok

Bakgrunden till filmen "Gladiator"

av Patrik Andersson

The Gladiator Movie - Filmen Gladiatorn

Du kanske har varit på bio och sett filmen Gladiator? I så fall kanske du undrar över om filmen har någon verklighetsanknytning. Filmen har absolut en sådan, kanske mer än man anar.

I början av filmen ser vi en grånad gammal farbror sittandes på en häst just före ett fältslag djupt inne i de germanska skogarna. Vi förstår lite senare att det är kejsaren över det romerska riket, Marcus Aurelius. Han ser lite fundersam ut, just innan det blodiga och skoningslöst grymma slaget skall ta sin början. Här vill filmmakarna med största säkerhet ta fram kejsaren erkänt stora intresse för och kunskap kring stoicismen. Så börjar alltså en av årets bästa filmer, i synnerhet om du är historieintresserad ;)

Nedan ett par intressanta frågor och svar om filmen och dess eventuella överensstämmelse med verkligheten.

Kontakt

Skriv om du har frågor eller annat rörande denna artikel: starpatrik[snabel-a]yahoo.se

Frågor och svar

Har kejsare Marcus Aurelius funnits?

Ja

Marcus Annius Verus som var hans namn fram till år 161 e. Kr. då han blev kejsare Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus föddes i Rom 21/4 121 e. Kr. Han fick en mycket vårdad uppfostran och visade tidigt intresse för den stoiska skolan från vilken han under många år skulle få sin livnäring ifrån. År 145 e. Kr. gifte han sig med sin kusin, dåvarande kejsaren Antonius Pius dotter Annia Galeria Faustina. 161 e. Kr. utsågs han till kejsare efter Antonius Pius. Han dog 181 e. Kr. sannolikt under fälttågen mot germanerna i Vinoboda (Wien). Han kan också dött i Sirmium eller Pannonia. Marcus Aurelius gick till historien som en av de största representanterna för den stoiska filosofskolan, men var även framgångsrik i att försvara rikets gränser mot fienden.

Kejsare Marcus Aurelius

Mördades kejsare Marcus Aurelius?

Kanske

I filmen mördas Marcus Aurelius av sonen, sedermera kejsare Commodus alldeles efter slaget mot germanerna. Denna händelse äger ingen historisk sanning. Däremot finns det spekulationer om att han mördades av någon annan i Rom, strax efter det sedvanliga triumftåget. Allt talar dock får att han dog av pesten.

Har kejsare Commodus funnits?

Ja

Han var son till ovan nämnda kejsare Marcus Aurelius och föddes 31 Augusti 161 e. Kr. i Lanuvium. Han fick visserligen en mycket god uppfostran under sin lärde fars överinseende men föredrog att spela bort sitt liv på vin och kvinnor istället för att ta sitt mänskliga ansvar. 177 e. Kr. blev han sin faders medregent. När så fader avled 181 e. Kr. tog han över ledningen som han inte skötte engagerat och kunnigt nog utan ägnade sig hellre åt sin passion, gladiatorspel. I dessa uppträdde han som Herkules. Han hade t. o. m. en kopia av Herkules klubba i sin ägo. Efter ett mordförsök på honom blev hans regering fylld av grymhet och nyckfulla beslut. Han föll slutligen offer för en sammansvärjning den 31 December 192 e. Kr. Han var gift med Crispina.

Kejsare
Commodus

Kejsare Commodus

Var kejsare Commodus lika "annorlunda" i verkligheten?

Ja

Man kanske skall säga mer. Som nämndes ovan trodde han sig vara den nye Herkules. Det exemplet kanske räcker.

Har general Maximus Decimus Meridius funnits?

Nej

Någon general med namnet Maximus Decimius Meridius har inte funnits men dock en samtida med namnet Avidius Cassius. Han skall ha deltagit i kampanjerna mot germanerna och vid ryktet om kejsar Marcus Aurelius död själv utropat sig till kejsare. Han mördades dock snart av sina egna soldater.

Maximus i filmen

I filmen visas generalen Maximus öde. Han vägrade ta Commodus utsträckta hand i härlägret den kalla mars månaden år 180 med omedelbar avrättning som följd, från vilken han mirakulöst lyckades fly. Hans fru och barn dödas på kejsarens befallning. Han har förlorat allt och det enda som håller honom vid liv är hämnd. Flykten leder honom i armarna på en slavägare med smak för gladiatorspel, i vilka han tjänar stora pengar. Maximus visar sig vara en skicklig gladiator och vinner allt fler lagrar ända fram till Rom och det väldiga Coleseum med sina 30 000 skrikande åskådare. Filmen är väl "amerikansk" i detta avseende, men utan att ta udden av historien som är fängslade. Den före detta generalen når så sitt mål att slåss mot kejsaren själv i en kamp på liv och död. Maximus sätter naturligtvis kniven i strupen på kejsarn, men dör även själv av utmattning och p.g.a. den skada kejsaren avsiktligt gett honom strax innan striden.

Detta har aldrig hänt i verkligheten, men återigen lyckas filmmakarna med skicklighet och initierad kunskap om tiden få ihop det fiktiva med de verkliga. General Maximus är således en blandning av samtida generalen Avidius Cassius och en uppdiktad karaktär, en mycket levande skapelse anser jag.

Slogs kejsar Commodos verkligen som gladiator?

Ja

Kejsar Commodus älskade gladiatorspel och kämpade själv på arenan iklädd sin fantasiroll som Herkules. Även om han beskrivs som skicklig var nog gladiatorerna tillsagda att ta det lugnt.

Kejsare Commodus som Herkules

Marmorstaty föreställande Commodus som
Herkules. (Capitoline Museum, Rom.

Dog kejsar Commodus i strid med general Maximus?

Nej

Eftersom general Maximus inte existerat så ägde inte heller den ödesmättade striden rum på Coleseum mellan dem båda. Mot slutet av hans regeringstid hade motviljan ökat mot honom i samma takt som hans vansinne ökat, vilket gjorde att konspirationerna var vanliga. Den konspiration som slutligen tog kejsarens liv iscensattes av hans medarbetare. De lät en mästarbrottare Narcissus strypa honom i badet natten till den 31 December 192 e.kr. Att Roms kejsare mördades hörde som bekant mer till regel än undantag.

Källor:

- Encyclopedia Britannica
- The Catholic Encyclopedia
- Encyclopedia of Roman Emperors
- Gladiator: the real story
- Norstedts uppslagsbok

Sidans topp | Startsidan | starpatrik[at]yahoo.se | Reviderad 2018 02 03

A PBA Production Copyright ©
1998-2020