Patriks släkt och kultursidor


 

Startsida

Om mig

Farfars antavla

Farmors antavla

Morfars antavla

Mormors antavla

Mer om släkten

Stamtavlor

Historia

Konstgalleri

Efterlysningar

Uppdateringar

Gästbok

Grisslehamns historia -
nu och då

av Patrik Andersson


Bild tagen från fiskehamnen med diverse bråte. I bakgrunden syns kapellets stapel samt äldre båthus. Foto: Patrik Andersson 1999

Grisslehamn ligger som en pärla i Roslagens sköte, vackert kringgärdad av Ålands havs evigt brusande och bedövande vackra vågor.

Här har jag sen födseln tillbringat många och långa stunder och upplevt alla de skiftningarna som årstidern
a bjuder, men vackrast är nog ändå sommaren, då denna idyll fyller ens själ med lugn och ro.

Grisslehamn historia

Grisslehamn låg ursprungligen på en helt annan plats än idag. Ett par mil söder om dagens Grisslehamn, ungefär på mitten av det långsmala Väddö, låg det ursprungliga Grisslehamn, nu kallat Gamla Grisslehamn. Platsen omtalades för första gången i handlingar från 1300-talet. Ortsbefolkningen huvudsakliga näring har i sekler varit fiske. Vid sidan av denna verksamhet spelade platsen en mycket viktig roll som knytpunkt för posttransporterna med båt till Finland via Åland


Badviken bredvid Albert Engströms ateljé med utmärkt sand kringgärdad av de för skärgården karaktäristiskt vridna tallarna. Foto: Patrik Andersson 2005
.

Mer eller mindre organiserad överförsel av brev och folk hade skett sedan medeltiden, men det var först med Axel Oxenstiernas inrättande av Sveriges moderna postverk 1636 som posttransporten över Ålands hav fick ett uppsving. Den av kronan kontrollerade verksamheten var uppdelat i s.k. postrotar. Att föra posten vidare från station till station blev en viktig bisyssla och inkomstkälla för många bönder på fastlandet såväl som i skärgården, om än många gånger en riskabel sådan. En av dessa postbönder var min farmors farfars morfars farmors farfar postbonden Mårten Olofsson (1679-1742); se ana 292 i min farmors antavla.

När en brand vid 1700-talets mitt förstörde Grisslehamn beslöt kronan att flytta nybyggnationen ett par mil norr ut till dagens plats för att komma närmare Åland och på så sätt korta ner sträckan för postöverförseln. Man lät också bygga ett posthus, det första i sitt slag enbart för postverksamhet i Sverige. Den vackra byggnaden med säteritak uppfördes efter ritningar av den välkände Carl Fredrik Adelcrantz under 1750-talet, samme man som lät rita Kina slott


Klipporna på Skatuddens yttersta spets mot Ålands hav i det evigt magiska mötet mellan elementen. Foto: Patrik Andersson 1999.

Grisslehamn har med sitt geografiska läge naturligt blivit en del av postens verksamhet österut men också ur militär och social synvinkel var Grisslehamn det första eller sista tillhållet beroende på ens färdriktning. Som ett par exempel kan nämnas friherre George Carl von Döbeln som trots tappert motstånd mot ryssen år 1809 tvingades fly över Ålands hav till Grisslehamn. Han hade för övrigt startat sitt militära företag mor ryssen från samma ort.

Ett par decennier senare var en annan känd man på flykt till Grisslehamn sedan han vunnit stor misstro i Finland under den ryska tiden 1809-1917. Hans namn var Erik Adolf Nordenskiöld. Efter vådliga turer till fots såväl som med båt kom han äntligen fram till Sverige. Han blev senare en av dåtidens förnämsta upptäcktsresande och Sveriges främsta.

Under 1800-talet försvann sakta postrotarnas betydelse för posttransporten österut till förmån för ångans framfart som nu blev den nya kraften Grisslehamns viktigaste inkomst blev dock fisket som ökade i omfång under 30- och 40 talen.

Kultur och turism

Kulturen tog sin boning i Grisslehamn under sent 1800-tal då den småländske konstnären, författaren och skämttecknaren Albert Engström slår sig ner. Han låter bl. a. vid kustbandet bygga en rödmålad ateljé för sitt måleri (se bild nedan). Den lilla röda ateljén, något större än en friggebod, uppfördes 1906 efter ritningar av sin elev Carl Hagsten och Engström själv. Karaktäristiskt för den kulturminnesmärkta byggnaden är att den sida som vetter mot havet blev vitmålad i stället för röd för att tjäna som sjömärke. Hans betydelse för Grisslehamn är utan tvekan stort i och med att han i sin konst, skämtteckningar och författarskap flitigt omnämner fiskestället. Få har väl så träffande beskrivit i ord och bild rospiggens liv som Albert Engström. Hans boningshus Augustberg (idag Albert Enströmsmuséet), där han och familjen var fast bosatta åren 1902-1916, och ateljén blev en samlingplats för dåtidens kulturelit. Till hans hem och ateljé kom många av hans vänner ur dåtidens kulturella toppskikt på besök. Det var bland annat Carl Larsson, Anders Zorn, August Strindberg och Bruno Liljefors och även den tilltänkte mågen Evert Taube som blev inbjudna.


Konstnären, författaren m. m. Albert Engströms ateljé vid Ålands hav från 1906. Den är rödmålad på tre sidor och vitmålad mot havet för att tjäna som sjömärke. Idag är den ett museum bevarad i orört skick som den såg utan vid Engströms död 1940. Foto: Patrik Andersson 2006.

Spa-verksamheten vid sekelskiftet 1900 var populärt och Grisslehamn ville inte vara sämre. Hotell Havsbaden blev ett inslag som kom för att stanna. Idag drivs det framgångsrikt som hotell/konferanscenter och bidrar tillsammans med den i särklass största inkomstkällan rederinäringen till Grisslehamns ekonomiska välgång.

Idag blomstrar Grisslehamn på sommaren, mestadels p. g. a. Eckerö-linjens stora dragningskraft på semesterfirande som till goda priser tar sig snabbast över Ålands hav just här.

Men oavsett detta så är ända Grisslehamns själ väl förankrad bland sina klippor och skär, i de av vinden böjda tallarna och sin stillsamma kultur bland fiskare och åretruntboende. Grisslehamn är ännu en Gudabenådad plats, där frid ännu råder. Frågan är hur länge till.

Källor: Den av mig i huvusdak författade artikeln om Grisslehamn på Wikipedia. Nordisk familjebok, tredje upplagan.

Till sidans topp | Till startsidan | E-post: starpatrik[*at*]yahoo.se

Uppdaterad 2020 50 12 | A PBA Production ©1998-2020