Votivskepp Vickleby kyrka på Öland av Gustaf Lindström
Foto: Stefan Svenaeus från www.alltpaoland.com

Stäng fönster