Patriks släkt och kultursidor


 

Startsida

Om mig

Farfars antavla

Farmors antavla

Morfars antavla

Mormors antavla

Mer om släkten

Stamtavlor

Historia

Konstgalleri

Efterlysningar

Uppdateringar

Gästbok

Välkommen till Patriks släkt och kultursidor

Den här hemsidan skapades hösten 1998 och vänder sig till dig som i första hand är släkt- forskare, men även till den allmänt historie-intresserade och i viss mån den konstivrande i form av egna teckningar och akvareller.

Släktforskningen berör landskapen Bohuslän, Dalarna, Hälsingland, Skåne, Småland, Uppland, Värmland, Västergötland, Åland (som i detta sammanhang inberäknas som svenskt landskap) och Östergötland. Här finns även anor från Finland och Norge, England, Skottland samt på kontinenten.

Historia handlar bl. a. om Anckarströms spännande släkt, den betydelsefulla kartan och dess historia och berättelsen om ett gammalt fiskeläge i norra Roslagen.

Konsten till sist representeras av egna alster i blyerts och akvarell.

Jag hoppas att du ska trivas och finna mycket av intresse.

Har du synpunkter, frågeställningar eller kanske nya bidrag till min släktforskning kan du gärna skriva ett par rader till: starpatrik[snabel-a]yahoo.se

Än en gång varmt välkomna in i en värld som går i kulturens tecken!

In English
Welcome to my genealogy pages. Here you can find my ancestors both from Sweden, Finland, Norway as well as several other countries in central Europe. This is only an introduction to English speaking visitors and if you want further information about my research write to: starpatrik[*at*]yahoo.se


Tekniskt information
Webbsidan är både handkodad och kodad i Dreamweaver. Vidare används förutom HTML viss CSS samt JavaScript. Webbsidan är optimerad för tablets (testad på iPad) och och PC/MAC (testad på PC) men gör sig mindre väl lämpad på telefoner. Statistik över webbsidorna tillhandahålls och övervakas av Google Analytics.

Copyright Allt material på samtliga sidor, om inte annat anges, är skyddat av den svenska upphovsrätts-lagen 1 kap. 1§ andra stavelsen. All användning av något innehåll eller design i något som helst samman-hang utan skriftligt godkännande av ansvarig utgivare är förbjuden. Copyright © 1998-2021

  Var Gustaf II Adolf sonlös?

Svaret på denna fråga är nog för de flesta ett...Läs mer...

MER HISTORIA

Carl Gustaf von Rosen
Flygaren, våghalsen och den egensinnige humanistens fascinerande livs
historia.

Kartans historia
Vet du vad en Katasterkarta är? Svaret på den frågan och mycket annat hittar du i denna uppsats.

Grisslehamns historia
En pärla i Roslagens famn. Visste du att Albert Engström länge bodde och verkade
här

BIOGRAFIER

Tre modellbyggare
Märkligt nog äger min släkt hela tre ypperliga skepps-modellbyggare. Här läser du mer om vilka de var!

Treskeppsmodellbyggare

Målarinnan och flygaren
Historien om målarinnen Lisa Haglund och hennes son Gunnar som var gerillapilot i Biafra. (NYHET!)

STAMTAVLOR

Kamprad
Den tyska släkten Kamprads svenska gren härstammar från godsägaren Achim Kamprad (1866-1897) vilken inkom till Sverige 1896 från Sachsen i Tyskland. Från hans äldsta son härstammar den idag levande grenen av vars medlemmar den mest bekante är Ingvar Kamprad. Här presenteras släkten Kamprads stamtavla och historia. (NYHET!)

Birke från Frötuna
Uppländsk släkt härstammande från gårdsägaren Frans Anton Karlssons (1861-1914) son Frans David Karlsson (1888-1964) vilken 1911 upptog namnet Birke vars släkt 1996 på svärdssidan utslocknade med äldsta sonen Gunnar. (NYHET!)

Birke från Mulseryd
Småländsk släkt av vilken en medlem upptog släktnamnet Birke med slöt ogift själv sin släkt.

Birke från Månsarp
Småländsk släkt av vilken tre medlemmar upptog släktnamnet Birke av vilka alla är utslocknade.

Birke från Örkelljunga
Skånsk släkt där fem söner till nämndemannen Anton Danielsson (1868-1928) upptog släktnamnet Birke.

Hallberg
Skånsk släkt som ännu fortlever varav flera medlemmar med framgång varit verksamma inom det merkantila området.

Dejdricks
Ursprungligen en från Danmark härstammande släkt som utslocknade 1958.

Fler tillgängliga stam- och antavlor här

HISTORIELÄNKAR

Populär historia
Allt om historia

SLÄKTHISTORISKA LÄNKAR

Rötter
Ancestry
Riksarkivet - SVAR
Rotemansarkivet i Stockholm 1878-1926
Avskrifter av Finlands kyrkoböcker - HISKI
Digitaliserade tidningar (Sverige)
Digitaliserade tidningar (Finland)

 

 


 
Sidans topp | Startsidan | starpatrik[at]yahoo.se | Reviderad 2018 03 21

A PBA Production Copyright ©
1998-2022