Patriks släkt och kultursidor


 

Startsida

Om mig

Farfars antavla

Farmors antavla

Morfars antavla

Mormors antavla

Mer om släkten

Stamtavlor

Historia

Konstgalleri

Efterlysningar

Uppdateringar

Gästbok

Stamtavla över ätten Tre Rosor

av Patrik Andersson

Denna frälseätt med sitt vackra namn brukades aldrig av någon släktmedlem, då det endast är en genealogisk skapelse. Ätten blev först långt efter sitt utslocknande omtalad med detta namn grundat på vapensköldens tre snedställda rosor.

Ätten omnämns mer omfattande i "Den med sköldebref förlänade men ej å riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor" av Schlegel och Klingspor från 1875, SBL och Äldre svenska frälseätter. Detta är mig veterligt de enda tryckta källorna om ätten.

Syftet med denna beskrivning är att försöka samla de tryckta uppgifter som finns om ätten och presentera dessa. Jag gör således inte anspråk på att skapa en komplett bild av ättens fullständiga utbredning eller skriva fullständig biografier om respektive ättemedlem.

Noter brukas sparsamt i denna beskrivning och presenteras längst ner efter släkttabellerna.Tillägg tas tacksamt emot och går att skicka e-post till: starpatrik[snabel-a]yahoo.se

Om ättens tidiga historia

Äldsta kända stamfader är riksrådet Knut som nämns tidigast 1346. Med hans sonsöner delas ätten i två grenar. Under 1400- och 1500 talen når Tre Rosor sin höjdpunkt innan den försjönk hastigt i början av 1600 talet och utslocknade 1612.

Tab 1

Knut (endast känd genom sina barns patronymika). Riddare. Gift med Kristina Bengsdotter, dotter av riksrådet och lagmannen Bengt Hafridsson. Hon nämns 1346, kallad "domina", dvs hon var gift eller änka till en riddare. Hon torde vara mor till Jon Knutsson (se nedan). 1)

 

B a r n

Folke Knutsson, domprost i Skara.

Jon Knutsson, se tab. 2.

Märta Knutsdotter, död senast 1385. Sannolik dotter av Knut. - Gift 1:o Riddaren Halsten Peterson (Halsten Petterssons ätt), död 1357 eller 1358. 2:o med häradshövdingen Magnus Uddolfsson (Oxpanna)

Tab. 2

Jon Knutsson (son av Knut Tre Rosor, Tab. 1), nämns tidigast 1358. - Gift 1:o före 1360 med en dotter till Nils Tyrgilsson (Färla) och Ingeborg Eskilsdotter (Lejonlilja). 2:o med Märta Jönsdotter (som gifte om sig före 1386 med Björn Elefsson), dotter av riddaren och riksrådet Jöns Hiärne och Christina Nilsdotter (Rane Jonssons ätt).

 

B a r n

Knut Jonsson, se tab. 3

Märta Jonsdotter, levde i början av 1400-talet. Gift med frälsemannen och riksrådet Gustaf Magnusson, död omkring 1434.

Tab. 3

Knut Jonsson (son av Jon Knutsson, tab. 2), levde ännu 1438. Riksråd, riddare och lagman i Västergötland. Gift 1:o 1422 mee NN Leopard, dotter av riddaren och häradshövdingen Jöns Magnusson Leopard och Gesa Nilsdotter 2:o Agnes Alfsdater från Norge, dotter av norska riddaren och riksrådet Alf Haraldsson (Bolt) och Katarina Jonsdotter (yngre Sudreimsätten)

 

B a r n

1. Märta Johansdotter, nämns tidigast 1447. Gift med riksrådet och stamfadern för ätten Posse Jöns Lage Posse, levde ännu 1473.

2. Alv Knutsson, se Tab 4.

2. Ramfrid Knutsdotter. - Gift med det norska riksrådet Aslak Turesson (Baad)

2. Katarina Knutsdotter. Gift 1462 med riksrådet och riddaren Tord Philippusson Bonde i hans andra gifte (första giftet med Bengta Jonsdotter Svarte skåning, nämnd tidigast 1448), född omkring 1427, levde ännu 1485. 4)

1. Jöns Knutsson, se tab. 6.

Tab 4

Alf Knutsson (son av Knut Johansson, tab. 3), död före 1496. Riddare, Norskt riksråd. - Gift före 1458 med Magnhild Oddsdotter, dotter till Odd Botolfsson (Finnen-ätten) och Botilde Torstensdotter (Månstaätten) änka efter riddaren Bengt Harniktsson (Gyldenlöve af Norge) och sedan efter riddaren Sigurd Jonsson "Skaktavl".

 

B a r n

Knut Alfsson, se tab. 5.

Odd Alfsson, norskt riksråd.

Karin Alfsdotter

Tab. 5

Knut Alfsson (son av Alf Knutsson), död 1502. Svenskt och Norskt riksråd, hövitsman och Länsman. Gift med 1) Görvel Eriksdotter Gyllenstierna 2) Mette Ivarsdotter Dyre, levde ännu 1526.

 

B a r n

Botild Knutsdotter, död senast 1520. Gift med riksrådet Fader Nilsson (Sparre af Hjulsta och Ängsö), som levde ännu 1516. 6)

Erik Knutsson, död 1520. Riksråd och hövitsman. Gift med Karin Natt och Dag.

Knut Knutsson, död 1520.

Tab. 6

Jöns Knutsson (son av Knut Jonsson, tab. 3), död före 1498. Riksråd, riddare. Gift 1:o före 1472 med Ingegerd, dotter till riddaren och norska riksrådet Erik Samundsson (Skanke) och Estrid Nilsdotter (Välingeätten). 2:o med Arffrydh, dotter till riddaren, riksrådet och lagmannen Åke Jänsson (Svarte Skåning) och Metchild Clausdotter (Plata). 3:o med Ermegard Fickesdotter, dotter till Ficke Bylow och Hebbla Albrechtsdotter (Bydelsbach) (som gifte om sig med lagmannen Magnus Bengtsson (Natt och Dag).

 

B a r n

1. Estrid Jönsdotter. Gift med riksrådet Johan Bese, död 1503.

1. Ture Jönsson, se tab 7.

1. Erik Jönsson, död 1505 eller 1506. Riksråd. Gift 26/5 1496 med Margareta Månsdotter Natt och Dag i hennes första gifte (gift första gången med riksrådet Knut Lindormsson Vinge), dotter av riksrådet Måns Bengstsson Natt och Dag och Ermgård Fickesdotter Bülow. Margareta död 1535. Erik erhöll omfattande gods vid giftermålet. 5)

2. Alfrid Jönsdotter, död före 1507. Gift med riksrådet Johan Månsson Natt och Dag, död 10/2 1520.

3. Agnes Jönsdotter, död ogift.

Tab. 7

Ture Jönsson (son av Jöns Knutsson, tab. 4), död 1532. Rikshovmästare och riksråd. Skrev sig till Lundholm. Gift med Anna Johansdotter Vasa, dotter till riddaren och rikrådet Johan Christiernsson Vasa och Brita Tordsdotter Bonde. Utanför äktenskapet hade han sonen Jakob Turesson med Brita Tomasdotter Bölja (se nedan).

 

B a r n

Jöran Turesson, d. 1543. Domprost i Uppsala.

Erik Turesson

Johan Turesson, se tab 8.

Lars Turesson, se tab 11.

Utanför äktenskapet med Brita Tomasdotter Bölja (adliga ätten Bölja).

 

Jakob Turesson, se tab 12.

Tab. 8

Johan Turesson (son av Ture Jönsson, tab. 5), född omkring 1495, död 1556. Riksråd, riddare och riksmarsk. Trolovad med Karin Knutsdotter Roos. Gift med 1527 Kristina Gyllenstierna, född 1594, död 1554.

 

B a r n

Gustaf Johansson, se tab. 9.

Tab. 9

Gustaf Johansson (son av Johan Turesson, se tab. 7), född 25/8 1531, död 3/4 1566. Riksråd och riddare. Upphöjdes 1561 vid Erik XIV kröning till greve av Enköping, senare Bogesund. - Gift med 1:o Ingeborg Christoffersdotter, dotter av riksrådet och riddaren Christoffer Andersson (Ekeblad av Hedåker) och Britta Jönsdotter (Roos). 2:o Cecilia Stenbock, född 1542 eller 1546, död 1626.

 

B a r n

Johan Gustafsson (Johannes Gustafi Rosa)

Sigrid Gustafsdotter, död 1585. Gift med furstliga rådet friherre Beng Oxenstierna af Eka och Lindö, död 1591.

Sten Gustafsson, se tab. 10.

Tab. 10

Sten Gustafsson (son av Gustaf Johanson, tab. 8), född 1560, död i Stockholm, maj 1590. Utan tjänst. Gift med 1588 Brita Bielke, född 1570, död 1599.

 

B a r n

Johan Stensson, född 1591, död 9/6 1612. Hovjunkare. Greve till Bogesund, friherre till Haga och Lindholmen. Gift med 15/1 1609 på Stockholms slott Gunilla Gyllenstierna, född 1586, död 1618. Han slöt den grevliga ätten Tre Rosor på svärdssidan.

Tab 11

Lars Tureson (son av Ture Jönsson, tab 5), död 1560. Riksråd. Gift med Kerstin Gyllenstierna. Slöt den adliga ätten Tre Rosor på svärdssidan.

 

B a r n

Brita Larsdotter, levde ännu 1571. Gift med ståthållare Lars Fleming, död 1562.

Tab. 12

Jakob Turesson (son till Ture Jönsson, tab. 7), född omkring 1500, död i Söderköping 1557. Riksråd och ståthållare. Adlad R o s e n g r en 1534. Gift med Märta Ryning, född 1516, död 1564.

 

B a r n

Margareta Jakobsson Rosengren, hovmästarinna hos hertiginnan Sofia av Sachsen 1604. Gift med Henrik Olofsson (Stengafvel) till Brunsholm, död 1594.

Magdalena Jakobsdotter Rosengren, född omkring 1542, död 1607. Gift med hovmästaren Christoffer Scheiding. Hon slöt antagligen ätten Rosengren på spinnsidan.

Ture Jakobsson Rosengren, se tab. 13.

Ingeborg Jakobsdotter Rosengren, ägde 1576 ett hemman Haget i Finspånga Bergslag. Gift med ståthållaren på Nyslott Per Hansson (Forstenasläkten till Hvalstad, i hans 2:a gifte, som levde 1593).

Elsa Jakobsdotter Rosengren, född 1566 och begraven i Svinnegarns kyrka.

Tab. 13

Ture Jakobsson Rosengren (son av Jakob Turesson, tab. 12), född 1/11 1548, död 24/5 1611. Ståthållare, hertig Karls råd. Skrev sig till Grensholm. ståthållare över Vadstena Slott 1594; blev häradshövding i Aska härad 1595; befallningsman på Linköpings hus med Konungsbro, Nörby och Tuna gårdar 1600; hertig Karls Råd; kallas 1606 ståthållare i Östergötland; deltog i utarbetandet av det lagförslag, som efter honom, vars namn först nämnes i företalet, kallas det Rosengrenska till skilnad från ett annat samtida; det är tryckt i Handlingar rör. Sveriges Historia, serien 2. Begraven i Skrukeby, där hans gravsten med hans och hans fruars vapen finnes, vilka båda där är begravna - Gift 1:o 8/11 1573 i Sthlm med Magdalena Hård, död 29/3 1586, dotter av riddaren och riksrådet Peder Hård och Kristina Åkesdotter Tott. 2:o 14/9 1591 i Gränna mee Mechtild Eriksdotter Ulfsparre, död 2/9 1612, dotter av ståthållaren Erik Månsson Ulfsparre och Estrid Jönsdotter (Offe Jonssons ätt). Slöt den adliga ätten Rosengren på svärdssidan.

2. Metta Turesdotter Rosengren, död 1634 och begraven jämte sin man i Skrukeby kyrka. - Gift med assessorn i Åbo Hovrätt Sven Ribbing, till Grensholm, i hans l:a gifte, född 1588, död 1640.

Fotnoter:

1) [Äsf II sp 117b]
2) [Äsf II sp 173a och b]
3) [Äsf II sp 175b]
4) [Äsf III sp 262b]
5) [Äsf II sp 214b]
6) [Äsf II sp 194b]

Källor:

Svenskt biografiskt lexikon
B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej å riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875"
Nordisk familjebok, 4 upplagan, band 21, sp 337
Äldre svenska frälsesläkter, häfte I, II och III

Sidans topp | Startsidan | starpatrik[at]yahoo.se | Reviderad 2016 12 12

A PBA Production Copyright ©
1998-2018