Patriks släkt och kultursidor


 

Startsida

Om mig

Farfars antavla

Farmors antavla

Morfars antavla

Mormors antavla

Mer om släkten

Stamtavlor

Historia

Konstgalleri

Efterlysningar

Uppdateringar

Gästbok

Stamtavlor

av Patrik Andersson

Här presenteras stamtavlor över egen eller annan släkt samt någon enstaka antavla.

Stamtavlorna är i det stora hela kompletta. Samtliga stam- och antavlor är egenhändigt framforskade och sammanställda om inte annat anges. Källorna anges längst ner på varje utredning.

Kontakt

Frågor eller kanske ny kunskap om detta material, skriv då ett mail till: starpatrik
[snabel-a]yahoo.se

Kan jag kopiera bilder och text?

Ja, förutsatt av att Du i sedvanlig ordning uppger källan, Patriks släkt och kultursidor, och en länk till densamma.

Borgliga släkters stamtavlor

Släkterna Birke - En introduktion

Som ett led i ett projekt vars syfte är att i form av stamtavlor presentera samtliga släkter som burit eller bär släktnamnet Birke i vårt land samlas nedan de stamtavlor som är i nuläget är utredda.

För att hålla isär de olika släkterna kommer, där en enskild person upptar namnet, stiftarens födelseförsamling tilläggas namnet Birke , t ex Birke från Frötuna. Om flera medlemmar i en släkt upptar namnet, även i olika generationer, tilläggs den för dessa tidigast gemensamma stamfaders födelseförsamling till släktnamnet, t ex Birke från Gistad.

Namnet Birke finns i fornsvenskan och betyder "Björkskog" (se tyska ordet Birken). Om släkterna vars medlemmar upptog namnet var bekant med detta är icke känt.

Birke från Frötuna (Nyhet)

Uppländsk släkt härstammande från gårdsägaren Frans Anton Karlssons (1861-1914) son Frans David Karlsson (1888-1964) vilken 1911 upptog namnet Birke vars släkt 1996 på svärdssidan utslocknade med äldsta sonen Gunnar Birke.

Birke från Gistad

Östgöta-släkt där en son och en sonson till banvaktaren Carl Gustaf Pettersson (1849-1926) upptog släktnamnet Birke vars båda grenar är utslocknade. Artikeln är en del av en störra utredning av samtliga obefryndade släkter i Sverige som bar detta namn.

Birke från Mulseryd

Småländsk släkt härstammande från skogsinspektören Carl Victor Carlsson (1866-1933) vars ena son jägmästare Carl Gustaf Carlsson (1902-1970) upptog namnet Birke men slöt barnlös själv sin släkt.

Birke från Månsarp

Småländsk släkt där en son och två döttrar till arbetaren och predikanten Anders Edvard Petersson (1858-1927) upptog släktnamnet Birke vars trenne grenar är utslocknade. Artikeln är en del av en störra utredning av samtliga obefryndade släkter i Sverige som bar detta namn.

Birke från Örkelljunga

Skånsk släkt där fem söner till nämndemannen Anton Danielsson (1868-1928) upptog släktnamnet Birke av vilka fyra grenar fortlever. Artikeln är en del av en störra utredning av samtliga obefryndade släkter i Sverige som bar detta namn.

Dejdricks

Ursprungligen en dansk släkt härstammande från bleckslagaren Carl August Dejdricks (1813-1875) som inkom till Sverige under 1830-talet. Släkten utslocknade 1958 på svärdssidan.

Hallberg

Skånsk släkt känd sedan 1700-talets mitt där fem söner till järnvägsförmannen Hans Nilsson (1847-1900) upptar släktnamnet Hallberg varav flera grenar fortleva.

Kamprad (Nyhet)

Den tyska släkten Kamprads svenska gren härstammar från godsägaren Achim Kamprad (1866-1897) vilken inkom till Sverige 1896 från Sachsen i Tyskland. Från hans äldsta son härstammar den idag levande grenen av vars medlemmar den mest bekante är Ingvar Kamprad. Här presenteras släkten Kamprads stamtavla och historia.

Nilsson (Nyhet)

Skånsk släkt känd sedan 1700-talets mitt av samma ursprung som ovan nämnda släkten Hallberg. Stamtavlan, som är kognatisk, utgår från järnvägsförmannen Hans Nilssons son, smeden August Nilsson, som emigrerade till Kanada under tidigt 1900-tal.

Steiof

Tysk släkt känd sedan 1600-talets andra hälft som med en gren under 1850-talet inflyttade från Nassau Lahr i det dåvarande hertigdömet Nassau till Sverige. Släkten utslocknade 2001 på svärdssidan.

Seriefigurers stamtavlor (Nyhet)

Bamses släkt

Världens starkaste björn! Här kommer hans stamtavla efter en idé av min dotter! :)

Adliga ätters stamtavlor

Anckarström

Ätten Anckaström härstammar från borgaren i Nor eller Noret, Kopparberg Claes Depken, död 1634. Hans son Claes Depken e.o. assessor i bergskollegium och bergmästare i Uppland adlades för sina förtjänster inom bergshanteringen 1678 med namnet Anckarström. Han fick emellertid inga söner och slöt därmed ätten på svärdsidan vid sin död 1702.

En son till hans hustru i hennes första äktenskapet sedermera brukspatronen David Futtje eller Depken adlades dock 1683 och intogs på sin styvfaders adliga namn och nummer samma år. Hans far hade inkommit från Frankrike.

David Anckaströms sonson son var den kände kungamördaren Jacob Johan Anckaström som miste liv, ära och adelskap den 29 Mars 1792...läs mer

Tre Rosor

Denna frälseätt med sitt vackra namn brukades aldrig av någon släktmedlem, då det endast är en genealogisk skapelse. Ätten blev först långt efter sitt utslocknande omtalad med detta namn grundat
på vapensköldens tre snedställda rosor.

Ätten omnämns mer omfattande i "Den med sköldebref förlänade men ej å riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor" av Schlegel och Klingspor från 1875 och i SBL. Detta är mig veterligt de enda tryckta källorna om ätten...läs mer

Antavlor

Daun

Min farfars kusins fädernes anor. Denna antavla äro helt och hållet framforskad av Maj-Britt Daun och sträcker sig till 1600-talet. Här finns beröring med svensk adel och och även kungar och furstar via ingifte av ätten Belfrage.

Till sidans topp | Till startsidan | Senast uppdaterad 2020 05 15

starpatrik[at]yahoo.se | A PBA Production ©1998-2020