Patriks släkt och kultursidor
Startsida

Om mig

Farfars antavla

Farmors antavla

Morfars antavla

Mormors antavla

Mer om släkten

Stamtavlor

Historia

Konstgalleri

Efterlysningar

Uppdateringar

Gästbok

Tre modellbyggare

av Patrik Andersson

Märkligt nog äger min släkt hela tre ypperliga modellbyggare. De har framför allt byggt skeppsmodeller men en av dem har även byggt mäktiga dioramor. Den ena, överglänser de andra två, åtminstone när det gäller produktion och berömelse. Två är nära släkt med gamla anor från Ålands norra skärgård och den tredje, med tillika gamla anor, härstammar från en ö i Kalmar sund. Vilka åsyftar jag då undrar du säkert nu? Det handlar om de två ålänningarna Wilhelm Nordström och hans dotterson Viking Andersson samt smålänningen Gustaf Lindström.

Källorna anges i slutet av varje biografi.

Du kan kopiera bilder och text förutsatt av att du i sedvanlig ordning uppger källan, Patriks släkt och kultursidor, och en länk till densamma.

Frågor eller kanske ny kunskap om denna stamtavla, skriv då ett mail till: starpatrik[snabel-a]yahoo.se

Wilhelm Nordström

Representerad på Ålands sjöfartsmuseum, Saltviks kyrka m m

Johan Wilhelm NordströmFödd 13/4 1841 på Rävklobben i Toböle, Saltvik sn, död 4/2 1919 och i Bjärström, Finströms sn. Kofferdiskeppare, styrman och modellbyggare.

N. började i unga år arbeta på diverse handelsfartyg bl. a. fullriggaren "Margareta". På 1860-talet upptar han namnet Nordström och står med säkerhet nämnd med detta namn 1866 i födelseboken för sonen Johan Erik. År 1863 flyttade han till Nystad, Finland, år 1870 till Hamnholmen i Saltvk sn, Åland och 1871 till Söder-Svedja (Svidje). Under 1880 och 1890-talen är han styrman och skeppare på bl. a. barken "Ofelia". Under denna tid flyttar han 1886 till Simskäla i Vårdö sn, Åland där han stannar till 1892 för att en sista gång flytta till Bjärström i Finström sn, Åland där han 77 år gammal slutar sina dagar.

N. var en van sjöman som dessutom visade på utomordentlig skicklighet i modellbygge, ett släktdrag som gick igen i dottersonen Viktor Andersson (se nedan).

N. byggde bland annat den två meter långa modellen av fullriggaren "Margareta" 1889, skeppet han själv hade mönstrat på i unga år. Nu finns det att beskåda på sjöfartsmuséet i Mariehamn. Medan han ännu bodde på Revklobben lät han också bygga kyrkoskeppet i Saltviks kyrka som ännu hänger kvar i taket främför läktaren. Förebilden lär vara de ovan nämnda barken "Ofelia av Saltvik".

[Källor: Egen släktforskning, Ethel Andersson, Teresa Westmark]

* *

Gustaf Lindström

Representerad på Sjöfartsmuseet i Oskarshamn, Vickleby kyrka m m

Född 23/6 1890 på Vållö, Mönsterås sn, Kalmar län, död 4/4 1969 i Påskallavik, Döderhult sn, Kalmar län. Tulltjänsteman, modellbyggare. Han tillhörde på både fädernet och mödernet skärgårdssläkter som varit nära lierade genom släktband i sekel, framför allt på och omkring ön Vållö i Kalmar sund. De var verksamma inte minst som kronolotsar åtminstone sedan 1600-talets slut.

Gustaf Lindström miste sin far, sjökaptenen Gustaf Emil Lindström, inte ens två år fyllda 1892 och växte upp med sin mor och en yngre syster (författarens mormors mor).

L. gick som ung till sjöss och började redan 1913 bygga fartygsmodeller. Det första fartyget var en modell av Timaru, en av den engelska flottans vackraste emigrantångare

Gustaf Lindström, skeppsmodellbyggare
Skeppsmodellbyggaren, f.d. tulltjänstemannen Gustaf Lindström, Påskallavik, med tulljagaren T.V.3., den senaste han tjänstgjort på.

Efter tiden till sjöss gjorde han sin militärtjänst vid, verkade därefter på Smålands husarregemente tiden 1921-1923 och nådde furirs grad. Arbetade senare som kustvakt, kustbevakningsbiträde samt blev slutligen tulltjänsteman vid sjötullen. Han gick i pension 1950.

Med den fällkniv som han gjorde sin första modell fortsatte L att skapa fartyg, framför allt fullriggare, som han ägnade ett särskilt intresse åt.

Av L:s. verk bör nämnas den förnämligt utförda fyrmastade engelska fullriggaren "County of Interness" och tulljagaren "T.V.3." som han själv tjänstgjort på. Han finns även bl a representerad med ett votivskepp i Vickleby kyrka på Öland (se bild här) samt med flera verk på sjöfartsmuseet i Oskarshamn.

Alla hans skapelser präglas av noggrannhet och enastående kännedom om ett fartygs olika detaljer.

[Källor: Egen släktforskning, Vivan Hallberg, Oskarshamns tidning, Barometern]

* *

Viktor Andersson

Representerad på Mariehamns sjöfartsmuseum, Sjöhistoriska museet, Stockholm, Uppsala domkyrka, Föglö kyrka, National maritime museum, Greenwich, London m m

Viktor Andersson, modellbyggareFödd 25/9 1909 på Simskäla, Vårdö sn, Åland, död 30/3 1991 på Hummersö, Föglö sn, Åland. Sjöman, modellbyggare. Dotterson till ovan nämna Wilhelm Nordström.

Viktor Andersson tillhörde en gammal åländsk skärgårdssläkt som varit knuten till havet i sekel. Som barn började han göra sina första modellbåtar. I sin ungdom gick han till sjöss och mönstrade på allt från galeaser till fullriggare. Bland annat seglade han tre turer till Australien (den s.k. vetetraden) under de femtio år han tjänade handelsflottan. Under dessa år började han bygga modellfartyg och det var som modellbyggare han nådde stort rykte för sin utmärkta skicklighet och detaljrikedom både på Åland men även internationellt.

Att han fick inspiration till sitt eget modellbyggande från sin morfar, skeppare och styrmannen Johan Nordström (se ovan), är rimligt att anta. Morfaderns modell av fullriggaren "Margareta" stod på en central plats i hans hem som barn. Själv ansåg han att det är från sin morfar han ärvt sin konstnärsådra.

Modellbyggare Viktor Andersson
Viktor Andersson vid uppmonteringen av Skonholms varv i Mariehamns sjöfartsmuseum 1982. Foto Per-Ove Högnäs.

Viktor Andersson byggde mellan 250 och 300 (hans barn säger långt över 300) modeller under sin livstid. Många blev till i Hummersö folkskola i Föglö sn där han levde större delen av sitt liv efter att ha mönstrat av. Av alla modeller han byggde anser han själv att den av "Herzogin Cecilie" i skala 1:50(!) är den bästa han någonsin gjort. Fartyget var ett beställningsverk av anrika Rederi Ab Gustaf Eriksson.

Modellbyggare Viktor Andersson
Huvudparten av hans verk skapdes i hans verkstad inrymd i en gammal skola på Hummersö i Föglö sn, Ålands sydöstra skärgård. Foto: Christer Bergström.

Hans verk finns bl.a. representerade på Mariehamns sjöfartsmuseum (41 modeller av såväl fartyg som maritima landskap), Sjöhistoriska museet i Stockholm, Åbo sjöfartsmuseum, Uppsala domkyrka (votivskeppet Fredenborg), National maritime museum, Greenwich, London (4 modeller) och på en rad internationella sjöfartsmuseer.

Mermerus av Viktor Andersson
"Mermerus"(Stor bild - Nytt fönster)
med diorama av Viktor Andersson, Mariehamns sjöfartmuseum. Foto: Patrik Andersson, 2015, privat ägo.

Viktor Anderssons namn är allmänt aktat och bland experter högt skattat. Han får utan tvekan anses som en av nordens skickligaste modellbyggare av fartyg både i noggrannhet och utförande. Han var dessutom mycket flitig i sin produktion av fartygsmodeller, men även flera mäktiga dioramor.

Några skeppsmodeller

Här följer fyra exempel på skeppsmodeller av Viktor Andersson vid sidan av "Mermerus" ovan. Klicka på varje bild för en förstoring som öppnas i ett nytt fönster.

Emelia av Viktor Andersson Ingrid av ViktorAnderssonPommern av Viktor Andersson Mozart av Vikitor Andersson

Övre raden: Emelia (1889) och Ingrid (1907). Nedre raden: Pommern (1903) och Mozart (1904). Foton: National maritime museum, Greenwich, London.

[Källor: Sjöhistorisk årsskrift för Åland, 1991-1992, Mariehamn 1991, egen släktforskning, Ethel Andersson, National maritime museum, Greenwich, London]

Till sidans topp | Till startsidan | Senast uppdaterad 2019 10 21

starpatrik[at]yahoo.se | A PBA Production ©1998-2021