304TL - ett rör från 1940

304TL är en Eimac-triod som består av fyra sammanbyggda 75TL, det användes under andra världskriget som modulator i radaranläggningar. Bokstaven L anger låg förstärkningsfaktor (u=12), vilket betyder att det behövs hög drivspänning på gallret för en användbar anodströmsvariation. Gallerspänningen är mellan -250 och -300 V. Eftersom röret inte passar i katoddriven koppling kör jag det med avstämd gallerkrets, katodjordat och neutraliserat. Anoden är av tunn tantalplåt, tål 300 W anodförlust och lyser då vackert apelsingul. Glödtråden som drar 125 W bidrar till mysbelysningen. Foto med två versioner av galleranslutning. Datablad på webben

Gallerkretsen är uppdelad på två spolar med varsin kopplingsspole, en för 3,5-7 och en för 14-28 MHz, avstämda med 2x75 pF split-statorkondensator i en balanserad koppling. Neutraliseringskondensatorn består av 9 cm RG-8 koax från anoden till nedre änden av gallerkretsen. Eftersom röret går i klass AB2 med 30 mA gallerström ligger ett induktionsfritt motstånd över gallerkretsen för att reducera belastningsvariationerna då strömmen börjar flyta. Motståndsvärdet (ca 10 kohm) kopplas om mellan höga och låga frekvenser, så att drivbehovet anpassas till ungefär 70 W.

Anodkretsen är ett pifilter med 150 pF avstämningskondensator. HF-drosseln är justerad så att den fungerar även på 18 och 24 MHz. Med 2350 V anodspänning och ca 600 mA ström lämnar steget 1 kW PEP (på 28 MHz 850 W). Distorsionsprodukterna ligger då 30 dB under den ena av tonerna i tvåtonsmätning, dvs vad som i annonserna skulle kallas "36 dB under PEP", med TS-930 som drivsändare. Om jag höjer gallerspänningen till ca -350 V kan jag med CW köra i klass C och då stiger verkningsgraden och uteffekten. Problemet är att anpassningen till 50 ohm på ingångssidan går förlorad, varför jag avstår. Dessutom kommer ett slutsteg som drivs i klass C att bidra till hård nyckling. En liten fläkt blåser på röret från sidan.

Högspänningslikriktaren är i separat låda, medan transformatorer för glöd, reläspänning och gallerspänning sitter i slutsteget. Gallerspänningen är stabiliserad med röret 6A3.

Nackdelen med en komplicerad konstruktion är att det tar längre tid att byta band när många rattar ska vridas på och två strömmar ska övervakas. Man får passa drivnivån så att inte för hög gallerström flyter. Glädjen ligger i att man lär sig använda äldre tiders teknik och komponenter och att man inte blir ruinerad om något går sönder. Reservrör har jag fyndat på loppis.

I slutet av 1940-talet kunde obegagnade 304TL köpas som surplus för 1,39 $, hälften av vad de amerikanska amatörerna fick betala för en styrkristall. Jag rekommenderar läsning av Bill Orrs, W6SAI, kåseri "The day we boiled the 304TL" i CQ Magazine december 1959.
 

Gallerkrets
Bias-krets
Gallerkrets (utan bandomkoppling)
 
Reglerkrets för bias

Åter till Historia-sidan