Mottagare för 3,5 och 145 MHz

TCA440 är en IC avsedd för AM-mottagare upp till 50 MHz. Den innehåller HF-steg, balanserad blandare, oscillator, MF-steg, AVC-förstärkare och S-meterutgång. Eftersom ingen dioddetektor är inbyggd lämpar den sig väl för SSB med separat BFO och produktdetektor. AVC-funktionen är effektiv, med möjlighet till separat kontroll av HF- och MF-steg. MF-kedjan har gränsfrekvens 2 MHz, vilket utesluter användandet av högfrekventa kristallfilter. Matningsspänning är 4,5-12 volt och strömförbrukningen är låg.

Jag har ett yttre HF-steg med två BF245A i kaskodkoppling, detta för att få hög känslighet med ferritstav som antenn. Steget avstäms med en tvågangs sockerbitskondensator och antennsignalen kan regleras med en potentiometer mellan transistorerna. Ett andra HF-steg provades för att ge extrem känslighet med ferritstaven, men det gav inte bättre signal/brusförhållande och plockades därför bort. Oscillatorn är en Clapp med BF245A och den lilla tvågangade vridkondensatorn har plattorna bockade så att mikroskalan blir i stort sett linjär, dvs jag har ett skalstreck för var tredje kHz mellan 3,5 och 3,8 MHz. MF-filtret är gjort av ett tresektioners och ett tvåsektioners keramiska SFT-455B i serie, kompletterade med tre utvalda shuntresonatorer för bästa flankbranthet varav två endast används vid telegrafimottagning. Filtret kan med fördel ersättas av ett Murata CFJ455K.

BFO:n innehåller den tredje, bortplockade sektionen av ett SFT-455B. Produktdetektorn är en dubbelbalanserad blandare med 1N4148-dioder. Efter blandaren följer ett lågpassfilter med spolar för att ta bort brus över 3 kHz. Som LF-slutsteg har jag valt LM386 och högtalare finns i locket till lådan. AVC fås från en germaniumdiod på MF-utgången. Ett RC-filter ger lämplig tidskonstant för SSB och spänningen påförs både HF- och MF-steget. AVC kan urkopplas för pejling. S-metern är ett 150 uA-instrument för FM-skala. Den är kalibrerad med signalgenerator från S1 till S9+40 dB. Med en omkopplare väljs koaxingång istället för ferritstav. Kopplingsschema  Kretskort (oscillatorspolen tillfälligt borttagen)

För den lokala 2 m-repeatern finns en kristallstyrd mottagare med kretsen SL6600. Den föregås av två HF-steg med BF200 samt blandare BF245A och ett 8-poligt kristallfilter på 10,7 MHz. LF-steget LM386 delas med KV-mottagaren. Strömförsörjning sker med inbyggd 8-volt 2 Ah litiumjon-ackumulator eller via yttre adapter.

Åter till Hembygge-sidan