Daiwa MR-750 antennrotor

Min rotor som hade suttit uppe ca 30 år fick totalstopp. I en av de tre motorerna hade ett kugghjul förlorat två kuggar vilket innebar att det hjul som driver mot centrumaxeln ibland gick som frihjul och möjligen hamnade ur fas med de andra när det grep in. Något annat fel har jag inte upptäckt men det var rätt torrt i lagerkulornas banor, av de 30 kulorna var nästan hälften blanka medan resten hade grått fett på sig. Demontering och återmontering mötte inga svårigheter,

Demontering

1. Demontera motorerna.
2. Placera rotorn upp-och-ned, ta bort de sex bultarna och lyft av underdelen.
3. Lyft av kulhållarringen och kulorna och gör rent dem.
4. Rengör båda kulbanorna och fetta in dem.
5. Lägg kulorna i ringen, placera överdelen över dem och se till att ingen ramlar ur när överdelen åter placeras upp-och-ned.

Återmontering med rotorläge i norr (ändstopp i söder)

1. Ställ potentiometern i mittläge, med min rotor blir det 243 ohm från löparen till varje ände.
2. Placera stoppkilen så att den pekar 180º gentemot den gjutna stoppklacken i godset.
3. Sänk ned underdelen i överdelen och kontrollera att potentiometern är kvar i mittläget.
4. Sätt i bultarna och dra åt.
5. Montera en motor och provkör mellan ändstoppen. Min potentiometer går mellan 1-470 ohm.
6. Montera resterande motorer, tillse att kuggarna stämmer exakt mot centrumkugghjulet före fastdragning. Provkör efter varje motor och avsluta provningen med att ställa rotorn i norr.

Varje motor drar 1,5 A utan antennbelastning, kontrollera vid driftsstället att spänningen är 24-26 V vilket justeras med val av uttag på styrlådan.

     

Åter till Tekniskt-sidan