Daiwa MR-750 antennrotor

Min rotor som hade suttit uppe i ca 30 år fick totalstopp. I en av de tre motorerna hade ett kuggnav kärvat fast och när motorn inte snurrar ligger spärren aktiv. Jag monterade min reservmotor, det finns inte någon sådan att köpa till denna rotor men jag lyckades frigöra det som satt fast. Något annat fel kunde jag inte upptäcka men det var rätt torrt i lagerkulornas banor, av de 30 kulorna var nästan hälften blanka så jag fettade in alla. Varje motor har sin egen fasningskondensator, jag har mätt dessa på ett antal motorer utan att finna någon dålig. HAM-rotorers fasningskondensator i styrlådan brukar däremot behöva bytas.

Några månader senare var det dags att ta in rotorn igen, indikeringspotentiometern hade kommit ur fas. Potentiometern har inget ändstopp och när löparen passerade över pertinaxskivan mellan kol- eller trådbaneändarna snurrade indikatornålen vilt. Andra ägare av samma rotor har erfarit detta problem och spekulerat över slitna tänder på kugghjulet av nylon men jag inspekterade dem och fann inget synligt slitage. Nylonhjulet har ingen låsskruv till potentiometern, enbart friktion håller det fast så skåran i mitten som syns på fotot finns på potentiometeraxeln. Om axeln börjar kärva i bussningen slirar kugghjulet så jag tror att det är det som är felorsaken. Visserligen tyckte jag inte att axeln gick anmärkningsvärt trögt men jag fick in lite tunn olja i bussningen genom att utnyttja det lilla axiella spel som finns och efteråt var potentiometern märkbart mera lättdriven. Innan jag tryckte på nylonhjulet placerade jag en droppe superlim i dess nav, inte vet jag om det fäster men det gör i alla fall ingen skada. Framtiden får visa om jag har löst problemet.

Demontering

1. Demontera motorerna.
2. Placera rotorn upp-och-ned, ta bort de sex skruvarna och lyft av underdelen.
3. Lyft av kulhållarringen och kulorna och gör rent dem.
4. Rengör båda kulbanorna och fetta in dem.
5. Lägg kulorna i ringen, placera överdelen över dem och se till att ingen ramlar ur när överdelen åter placeras upp-och-ned.

 

Återmontering med rotorläge i norr (ändstopp i söder)

1. Ställ potentiometern i mittläge, med min rotor blir det 243 ohm från löparen till varje ände.
2. Placera stoppkilen så att den pekar 180º gentemot den gjutna stoppklacken i godset.
3. Sänk ned underdelen i överdelen och kontrollera att potentiometern är kvar i mittläget.
4. Sätt i skruvarna och dra åt.
5. Montera en motor och provkör mellan ändstoppen. Min potentiometer går mellan 1-470 ohm.
6. Montera resterande motorer, tillse att kuggarna stämmer exakt mot centrumkugghjulet före fastdragning. Man kan behöva snurra på det översta kugghjulet för att få det understa att passa emot centrumaxeln. Provkör efter varje motor och avsluta provningen med att ställa rotorn i det läge som den ska stå i vid montering i masten.

Isärplockning av den havererade kuggväxeln har lärt mig att motorenhetens delar ska rengöras och fettas in. Det är klokt att även spreja oxidlösare i den vita anslutningskontakten.
Kuggar borta i näst yttersta drevets inre krans.
Rost gjorde att hjulets nav kärvade vid axeln.

Varje motor drar 1,5 A utan antennbelastning, kontrollera vid driftsstället att spänningen är 24-26 V vilket justeras med val av uttag på styrlådan. Indikeringspilen belyses av en 6 V miniatyrlampa i navet, sådan kan köpas hos Kjell & Co.

Motorns broms utgörs av en plastmanick som lyfter då motorn börjar snurra och då den stannat återfaller manicken på plats och därvid låser den kuggmekanismen nära motoraxeln. Om rotorn lutas nedåt släpper följaktligen bromsen och enbart motståndet i utväxlingsmekanismen hindrar rotorns rörelse.

     

Åter till Tekniskt-sidan