Heathkit HA-202

Detta slutsteg från år 1978 var avsett för mobilt bruk för att höja effekten från 10 W till 40 W på 145 MHz FM, det är alltså olinjärt och ska strömförsörjas med 12-14 V DC. Jag övertog apparaten med brända transistorer och satte i två BLY89 som får 0,4 V basspänning, stabiliserad med en schottkydiod, för att bli mer lättdrivna. Jag byggde in ett lågpassfilter som saknas i denna första version från Heathkit och ersatte det skrymmande antennreläet med ett litet skärmat 2-poligt som ger bättre impedansanpassning. Basspänningen kopplas in med ett extra 1-poligt relä.

För att kunna använda slutsteget med en handapparat byggde jag in ett drivsteg med en BLY88, det var enkelt att med en minislipmaskin isolera nödvändiga lödplättar på kretskortet. Därför räcker det med 1 W drivning för 50 W uteffekt, S/M-omkopplingen är HF-styrd och strömförbrukningen är 6 A.

Tillbaka till Återbruksidan