Rörvoltmeter HP-410B

Detta instrument som kom år 1950 och annonserades i Sverige 1952 mäter likspänning upp till 1000 V, resistans upp till 500 Mohm och växelspänning upp till 300 V vid frekvenser mellan 20 Hz och 700 MHz. Dess belastningsimpedans är hela 122 Mohm vid likspänningsmätning, varför det är lämpat för mätning på extremt högimpediva källor. För växelspänningsmätning är det främst avsett för audio- och högfrekvens med en mätprob innehållande rördioden 2-01C (EA53). Belastningsimpedansen är 10 Mohm vid lågfrekvens för att sjunka med tilltagande frekvens. Vid 10 MHz är den 1 Mohm och vid 150 MHz 100 kohm. Probkapacitansen är 1,5 pF, något som ger en total belastningsreaktans av 10 kohm vid 10 MHz och 1 kohm vid 100 MHz. Eftersom ena polen är ansluten till chassiejord kan instrumentet inte användas för mätning av nätspänning.

Jag använder HP-410 speciellt för mätning av höga HF-spänningar där en germaniumdiod inte klarar mer än 30 V. Så kan jag kalibrera uteffektmätare från KV upp till UHF med sändare och konstlast ansluten. Rördioden tål 320 V effektivvärde upp till 50 MHz med DC-blockering upp till 500 V. På högre frekvens sjunker spänningståligheten för att uppgå till max. 175 V på 145 MHz och 60 V på 435 MHz. Detta kan man naturligtvis kringgå med en kapacitiv spänningsdelare som har 2,2 pF till mätobjektet och 22 pF till jord. Med proben ansluten till mitten blir delningen 10:1.

Voltmetern innehåller två 12AU7 (ECC82), varav det ena som ingångssteg och det andra som katodföljare/instrumentdrivare. Strömförsörjningen är bestyckad med 6X4, spänningsstabilisator 0B2 och ballaströret 6-4 för reglering av glödströmmen till probdioden. Artikel 1950 i HP Journal. Komplett manual finns på BAMA.

Rördioden i proben byttes en kort tid innan jag övertog instrumentet, det känns bra eftersom det kan vara svårt att hitta reservrör. Fel som jag har behövt åtgärda är att en avkopplingskondensator av glimmertyp hade börjat läcka, vilket förorsakade för lågt mätvärde vid växelspänningsmätning. Dessutom har jag satt in fräscha ECC82:or, varför denna forna industristandard beräknas hålla så länge jag lever. År 1961 kostade den 1625 kr men jag gav en femtiolapp, väl investerade fickpengar.

Tillbaka till Tekniskt-sidan