HP 410C rörvoltmeter

Detta instrument som kom 1963 är en utveckling av modell 410B och har transistorförstärkare för ökad känslighet. Till skillnad från föregångaren mäter den förutom spänning och resistans även ström, så den har blivit mer av ett universalinstrument och förstärkaren gör att man kan mäta mycket låga strömmar och spänningar. Nollinställning är automatisk för DC men för AC, som alltid mäts med rörproben, kompenseras diodens kontaktpotential på de lägsta mätområdena med en ratt. Endast ett rör, 12AT7, ingår i huvudenheten och i proben sitter rördioden EA53. Medan 410B har AC-proben permanent inkopplad kan man på 410C rycka ur en telepropp när man inte behöver den och därmed förlänga livet på den svårfunna dioden. Priset för rörvoltmetern inklusive AC-prob var 2740 kr.

Likspänning mäts i elva områden med fullt utslag för 15 mV till 1500 V och för växelspänning i sju områden 0,5 V till 300 V. Probens spänningstålighet avtar över 100 MHz och är nere i 65 V på 432 MHz. DC-impedansen är 10 Mohm för de tre lägsta områdena och 100 Mohm för de övriga. Likström mäts i elva områden med fullt utslag för 1,5 µA till 150 mA, men genom att använda instrumentets spänningsområde fås tre högkänsliga strömlägen med fullt utslag för 1,5 till 15 nA. Resistans mäts i sju områden där mitten på skalan representerar 10 ohm till 10 Mohm. En utförlig presentation finns i artikel 1963 HP Journal.

Jag köpte min 410C på loppis för 150 kr. Det krävdes byte av lågspänningelektrolyten i nätdelen och i samband med den efterföljande kalibreringen justering av fyra fasta motståndsvärden. Den stora fördelen över föregångaren 410B är, förutom ökad känslighet, stabiliseringen av arbetspunkten så att man slipper nolljustera.

Tillbaka till Tekniskt-sidan