HP 606A signalgenerator


Detta högklassiga instrument annonserades i Sverige 1959 till priset 7500 kr, men år 1961 hade det stigit till 8640 kr. Jag hittade mitt för en hundralapp år 1995. En 606B-modell kom 1967 och fanns kvar i HP-katalogen till 1981.

Generatorn täcker området 50 kHz till 65 MHz i sex band med en inställningsnoggrannhet av plus/minus 1 %. Genom nollsvävning mot inbyggd kristalloscillator 100 kHz eller 1 MHz förbättras noggrannheten till 0,01 %. Utspänningsnivån är inställbar från 0,1 uV till 3 V över 50 ohms last och nivån hålls konstant plus/minus 1 % över hela frekvensområdet. Signalen AM-moduleras upp till 100 % med inbyggd tongenerator på 400 eller 1000 Hz , men yttre LF-signal upp till 20 kHz kan anslutas. För 50 % modulation krävs då 1,6 V över 600 ohm inimpedans. Modulationsdistorsionen vid 30 % modulation ligger under 1 % och brum och brus ligger 70 dB under signalnivån. Därigenom kan en AM-mottagares distorsionsegenskaper bedömas genom att matas med antennsignal från 606A. ALC-systemet håller inte bara spänningsnivån utan även modulationsgraden konstant vid frekvensändring. Övertonshalten är inte högre än 2 % tack vare avstämd krets på utgången och push-pullkopplat steg i klass B-drift, jag mätte undertryckningen till -55 dB.

Oscillatorn är push-pullkopplad med 12AT7 i klass B som nivåregleras i katoden med 6AW8. Efterföljande förstärkarsteg innehåller två 6CL6 i neutraliserad push-pullkoppling klass B som nivåregleras och katodmoduleras med 12B4A. De avstämda kretsarna sitter på en roterande trumma för kortast möjliga tilledare. Tre 12AT7 och ett 6AW8 alstrar modulationsspänning och sköter modulationsnivå. Kristalloscillatorn består av 6AW8 som även utgör blandare för den LF-signal som förstärks till hörlursnivå i 12AT7. Strömförsörjningen består av spänningsregulatorer för både positiv och negativ spänning, de innehåller sex 12B4A, två 6AW8 samt referensrör 5651.

Detta var det bästa man kunde få tag i för 60 år sedan och den håller än idag måttet med råge för radioamatören. Stabilitet, inställningsnoggrannhet, övertonsundertryckning och täthet gör den till ett nöje att använda, vikten 20 kg och att formatet kräver rejäl plats på mätbänken får man stå ut med. Allt jag behövde göra vid köpet var finjustering av oscillatorkretsarna inklusive kristallfrekvenserna, men 22 år senare var det dags för reparation. De tre elektrolytbägarna var slut och likaså 15 av de 19 rören, allt från byggåret 1963. Den ägare som inte har renoverat sin generator bör förse sig med reservrör av de ovanliga 6AW8A och 12B4A och ha tre bägare på 100-150 µF 400 V med fyra fästöron som vrids ett kvarts varv vid monteringen.

Åter till Tekniskt-sidan