AGA/Sonab HR3016

Denna handhållna FM-transceiver konstruerades år 1970 i Finland med versioner för både låga och höga VHF-banden. Mitt exemplar från 1975 är gjort för 150-160 MHz, modellen betecknades även som PU-16, och har upp till sex kristallstyrda frekvenser med 1,5 W effekt från 12 V-ackumulatorkassett. Jag har ändrat radion till 145 MHz.

Mottagaren är en dubbelsuper med MF 10,7 MHz och 106 kHz. Antennsignalen går genom ett HF-steg med BFY90 med tre avstämda kretsar i utgången till en BF244B JFET-blandare, efter blandning passerar signalen ett åttapoligt kristallfilter med 15 kHz bandbredd och förstärks av BF115 och två SL612C. Den andra blandaren utgörs av en MC1550, signalen förstärks av en annan MC1550 innan den leds till en pulsräknande detektor. LF-signalen förstärks till 0,5 W uteffekt i en TA611 och brusspärren är byggd med en CA3045-krets. Oscillatorkristallen ligger i 45 MHz-området och frekvensen tripplas före blandaren.

Sändarfrekvensen bestämdes av kristaller på 26 MHz-området med åtföljande trippling och dubbling. Mikrofonförstärkaren med klippsteg innehåller två BF244B och en TAA865, högtalaren med plastmembran fungerar som mikrofon. Fasmodulering sker i fyra avstämda kretsar, drivsteget utgörs av en BFX44 och slutsteget är bestyckat med en PT 8740. Spolarna är lindade på toroidkärnor, S/M-omkopplingen sker med relä och strömförbrukningen är 18 mA vid mottagning med aktiv brusspärr och 300 mA vid sändning.

Jag har ändrat 26 MHz-oscillatorn till 18 MHz och den efterföljande tripplaren går som fyrdubblare till 72 MHz. Radion är bestyckad för en repeaterfrekvens och två simplexfrekvenser. I ett utrymme reserverat för en selektivanropskrets har jag med en keramisk resonator byggt en 1750 Hz-oscillator som vid sändning aktiveras av brusspärrsknappen. Dessutom har jag bytt TNC-kontakten till en BNC och avkortat ett hölje med kontakt för anslutning till en batterieliminator. Det går inte att knöla in tio AA-ackumulatorer i kassetten och 2/3 AA är för dyra. Ett andra exemplar är också omtrimmat men saknar kristaller.

Åter till Tekniskt-sidan