Hammarlund HX-500

Denna amerikanska kortvågssändare för telegrafi och SSB-telefoni var en av de finaste i sitt slag när den lanserades år 1960. Den kan även sända FM-telefoni, AM med dubbla sidband och bärvåg samt med frekvensskift för RTTY. Oscar Hammarlund hade emigrerat från Sverige och hans företag blev mest känt för sina kortvågsmottagare, sändarna inskränkte sig till HX-500 och dess lillebror HX-50. År 1961 var priset 4245 kr och det steg år 1962 till 5095 kr, den var en lyxprodukt som få privatpersoner kunde unna sig men Försvarsmakten köpte den år 1961 till regementens och flottiljers amatörradiostationer. Där installerades den med riktmikrofonen Electrovoice 729SR och mottagaren Hallicrafters SX-101A. FRO övertog detta exemplar som väger 39 kg från F13 i Norrköping. Under locket. Undersidan med avlägsnade skärmplåtar .

Apparaten har de fem amatörbanden 3,5-30 MHz i 500 kHz-områden, frekvensvisningen görs med trumskala och ratt vars krage har 1 cm mellan kHz-markeringarna. Ett varv på ratten ändrar 20 kHz. Med mottagaren ansluten till det inbyggda antennreläets rx-kontakt kan en signal för kalibrering insättas i DSB-läge och med den lilla ratten låses VFO-kondensatorn medan frekvensratten vrids tills kragens markering stämmer. Uteffekten är 70-100 W men i AM-läge reducerad till max 25 W för att inte 100 W PEP ska överskridas. Pifiltret har fasta utgångskondensatorer valda för 50 ohms belastning, därför behövs en yttre impedansanpassare för de flesta antenner. Panelinstrumentet visar endast relativ HF-spänning och är kalibrerat för dB-nivå under maxvärdet. Vid SSB ska taltopparna nå till -10 dB på skalan. VOX justeras av de små svarta rattarna, reläerna slår till samtidigt men släpper med tidsskillnad så antennreläets ankarfjäder behöver spännas. För visning av slutstegets katodström och inställning av neutralisering måste en voltmeter för 3 V fullt utslag anslutas till en kontakt på baksidan. Den 14-poliga hankontakten som tyvärr saknas används även för anslutning till fjärrskrivare, styrning av externt slutsteg, till mottagares högtalare för "anti-trip" vid VOX och för att tysta mottagaren vid sändning. Medhörning kan då fås med hörlurar till ett uttag på panelen. Ingången märkt Patch är ansluten till mikrofonförstärkningskontrollen och används vid trimning och telefonuppkoppling.

Sändaren som innehåller 21 rör alstrar signalen på 60 kHz där SSB-filtret är gjort med LC-kretsar som med adderade kondensatorer skiftas från USB till LSB. Bärvågsoscillator är 6AU6 med 12BY7 som reaktansrör för FM och RTTY och mellan de åtta LC-kretsarna är inskjutet ett förstärkarsteg med 6EW6 före första blandaren 6U8 som med en kristalloscillator ger 1650 kHz ut. Den signalen blandas i ett 6U8 som innehåller VFO för 3,9-4,4 MHz till 5,55-6,05 MHz som förstärks i två ALC-styrda 6CB6 innan den i tredje blandaren 6EW6 hamnar på utfrekvensen med hjälp av kristalloscillatorn 6C4. Alla kristaller har trimkondensatorer. Drivsteget utgörs av 12BY7 och slutsteget av två 6146 i parallell. Ett halvt 6AL5 skapar ALC med likriktning av utsignalen, en trimpotentiometer på baksidan ställer tröskelvärdet, så det har därmed inget att göra med eventuell styrgallerström i slutrören. Den balanserade modulatorns två germaniumdioder får LF från 12AX7 och 6CM7 i mikrofonförstärkaren och 6AL5 och 6U8 sköter VOX-funktionen. Högspänningslikriktaren innehåller två 12AX4GTB med svängdrosselfilter, lågspänningen alstras med 6CA4, den negativa spänningen med ett halvt 6AL5 och ett 0A2 stabiliserar VFO-spänningen.

Sju smårör är nedgångna och behöver bytas så uteffekten är reducerad. Kontaktsprej var nu (år 2023) nödvändig för att få igång denna sändare. SSB-modulationen var basfattig och det hjälpte varken med mikrofonbyte eller större kopplingskondensator i mikrofonförstärkaren. Jag har justerat alla oscillatorfrekvenser, spolkärnan för 60 kHz sitter fast så jag satte en trimkondensator på undersidan. Trimning av 60 kHz filtret görs på LSB (som är USB eftersom sidbanden inverteras i sista blandaren), en omständlig procedur som jag ägnade mycken tid åt. Handbokens trimningsanvisning ger nämligen inte den önskvärda bandpasskurvan som bestäms av tre par kritiskt kopplade resonanskretsar, varje par för en del av passbandet. Efter att jag har ökat kopplingskapacitanserna 50 pF till 83 eller 97 pF och den på 25 pF till 47 pF finns efter mycket trimmande en (inte platt) kurva 600-2300 Hz vid -6 dB. SSB låter med den basfattig men inte illa så det får duga. VFO:n är inte lika stabil som den i Viking Valiant, drift mot lägre frekvens behöver hejdas genom byte av temperaturkompenserande kondensator. SSB-generatorn var inte toppmodern år 1960, den tre år äldre sändaren Hallicrafters HT-32 använde högfrekvent kristallfilter.

Jag har satt en kiseldiod i likriktaren för negativ spänning eftersom 6AL5 har för lång uppvärmningstid. Byte till 2-polig mikrofonkontakt måste göras om mikrofonens S/M-knapp ska användas. En 3-polig DIN-kontakt är tillagd för att tysta mottagare vid sändning och styra externt PA. För 35 år sedan avkopplade jag katoderna i 12AX7 för högre mikrofonförstärkning och jag frigjorde en reläkontakt för att ge strypspänning till slutrören. Dessa hade tidigare gått med konstant viloström 60 mA för att belasta likriktaren, med drosselingång behövs sådan för att hålla tomgångsspänningen nere och jag monterade därför två seriekopplade effektmotstånd på sammanlagt 40 kohm som bleeder. Obelastad är högspänningen 750 V, belastad 700 V. Jag har bytt elektrolytkondensatorer vid likriktaren för negativ spänning. Den diod CR4 som i schemat heter HD6164 är en 10 V zenerdiod 1N764. Fläkten under locket drivs med 115 V AC, den är alldeles för högljudd. Nätsäkringen på 6,25 A har jag ersatt med 4 A. Det vore fint med ett  katodströmsinstrument för slutrören på chassiet så att det kan avläsas vid lyft på locket. Mikrofonens metallhölje behövde anslutas till kabelskärmen och torkade skumgummikuddar inuti ersättas.

Skälet till att jag skriver detta om en apparat som jag inte äger är att jag inte har funnit någon information om den på svenska. Ett känt hål är härmed fyllt. En prisjämförelse mellan SSB-sändare från 1960 i USA: HX-500 $695, Hallicrafters HT-32 $695, CE 100V $795, Collins 32S-1 $775, Viking Invader $620.

Åter till Tekniskt-sidan