Icom IC-290E

Denna VHF-transceiver i mobilt format kom 1981 (nypris 3935 kr) och var efterföljaren till den två år äldre IC-260. Den är gjord för SSB, CW och FM med 10 W uteffekt på frekvensbandet 144-146 MHz och drivs med 13-14 V DC. Genom att dra ut ratten för brusspärren väljer man lågeffektläget 1 W, en effekt som kan ställas efter behag med en trimpotentiometer på kretskortet. Apparaten har två VFO-er (men inte för "split" dx-trafik), inställbart frekvensskift för repeatertrafik och fem minneskanaler. Skanning kan ske antingen av minneskanalerna, mellan två frekvenser som lagrats i minne 1 och 2 eller över hela bandet. Om prioritetsfunktionen aktiveras passas en av minneskanalerna var femte sekund när man ligger i VFO-läge. Minnena saknar intern batteri-backup, så matningsspänningen måste vara påslagen för att de ska behålla sin information. Strömförbrukningen 5 mA är för hög för torrbatteri men man kan ansluta ett litet väggkontaktsaggregat efter lödning vid strömförsörjningskontakten. För SSB och CW ändras frekvensen antingen i steg om 1 kHz eller 100 Hz så användande av RIT (finavstämning plus/minus 800 Hz vid mottagning) är nödvändig. För FM är steglängden 5 kHz eller 1 kHz och det är 5 kHz-läget man använder när man snabbt vill förflytta sig över bandet. Jag använder mikrofonen HM-10 som har knappar för frekvensstegning och skanning. En 1750 Hz-ton aktiveras i sändningsläge med CALL-knappen. S-mätaren utgörs av fem gula lysdioder och två röda och de utgör även uteffektindikering. CW-läget har "semi-break-in" med fast inställd tidsfördröjning. Högtalaren sitter på undersidan så det rekommenderas att använda separat högtalare för bästa volym och ljudkvalitet. LF-effekten är 2 W. Något uttag för hörlurar finns inte och inte heller för styrning av slutsteg. Strömförbrukningen är 0,7 A i mottagningsläge med normalt volympådrag och 3,2 A vid full sändareffekt.

Mottagaren är en enkelsuper på SSB och CW med MF 10,75 MHz och en dubbelsuper på FM med andra MF 455 kHz. Antennsignalen går genom ett dubbelt helixbandpassfilter till HF-steget 3SK48 som följs av ett tresektioners helixfilter till den enkla MOSFET-blandaren 2SK125. Mellanfrekvensen passerar två monolitiska kristallfilter med 15 kHz bandbredd och förstärks av en AGC-kontrollerad 3SK74, varifrån signalen delar sig till FM-kretsen MC3357 och till SSB-kristallfiltret med 2,4 kHz bandbredd. Efter filtret förstärks signalen av två AGC-styrda 3SK74 före produktdetektorn uPC1037H. LF-slutsteget utgörs av en uPC2002. Jag saknar verkligen ett smalt CW-filter men för ett sådant finns inte plats. En störningsbegränsare för impulsstörningar kan kopplas in men den är rätt ineffektiv. AGC-tidskonstanten kan väljas mellan snabb och långsam. Den första S-meterdioden tänds vid det som enligt normen är S4, den femte vid S9 och den sista röda vid S9+26 dB. På FM börjar indikeringen vid S7. Brusspärren fungerar även på SSB och CW där den är S-meterstyrd. Ett i RadCom publicerat test visade SSB-känslighet 0,1 µV och brusfaktor 5 dB.

Sändaren saknar från utsidan inställbar mikrofonförstärkning, nivåregleringen görs på kretskortet. Den förstärkta och toppklippta signalen leds till balanserade modulatorn 1037H, genom kristallfiltret och en ALC-kontrollerad 3SK74 till en balanserad blandare med två 2SK125. Signalen på 144 MHz går genom två helixbandpassfilter med en 3SK48 mellan dem till drivsteget med 2SC2053 som ger 0,2 W till slutstegsmodulen SC1013. IM-distorsionen är -25 dB vid 10 W och -30 dB vid 6 W, värdena angivna under PEP.

Ett inte ovanligt fel är att frekvensratten och skanningen inte fungerar, det orsakas av läckande elektrolytkondensatorer på ett kretskort under huven. Deras frätande innehåll förstör de smala kopparledarna, något som kan döljas under andra komponenter så att ohmmätning måste tillgripas. Rengöring, bygling med tunn tråd och kondensatorbyten återställer funktionen.

IC-290 är en klassiker, dvs en allmänt förekommande apparat som tack vare sin kvalitet duger för användning även efter 40 år. Jag köpte stationen år 2003 för 1400 kr och jag har modifierat den så att den 9-poliga tillbehörskontakten ger styrning av slutsteg, styrning av masttopps-preamp och ALC-anslutning från slutsteg. En liten plastlåda rymmer tre RCA-kontakter och en potentiometer för reglering av lågeffektlägets effekt. Dessutom har jag förbättrat medhörningstonen vid telegrafisändning genom en enkel modifiering.

Åter till Tekniskt-sidan