KLM PA 10-35 för 432 MHz

Detta slutsteg från 1980-talet var avsett för mobilt bruk (12-14 V DC) för att höja effekten från 10 W till 35 W på 432 MHz, det är linjärt och duger därför för SSB. Jag övertog apparaten med bränd transistor och bytte den trasiga effekttransistorn (ekvivalent till CM45-12) mot en 2SC2897 för 24-voltsmatning, bytte elektrolytkondensator till en med högre spänningstålighet, ersatte passiv basspänningsregulator bestående av en diod mot aktiv med två transistorer och en ic-stabb och ersatte HF-switchning med trådbunden sådan. Ett extra relä matar stabilisatorn istället för originallösningen med två HF-drosslar från driveffekten runt reläet.

Steget lämnar nu 50 W ut med 10 W in, jag hade väntat mig mer men har en känsla av att det tvåpoliga konventionella reläet stjäl effekt både på ingångs- och utgångssidan. Vid 23 volt drar steget 4 ampere och ingångs-SVF är 1,4:1. Transistorn 2SC2897 ska inte användas med 28 volt, jag har mätt Vcbo på ett antal exemplar till 50-53 V innan backström börjar flyta. Transistorer för 28 volt tål däremot minst 65 volt vid samma mätning.

Tillbaka till Återbruksidan