Radiometer signalgenerator MS27c

Denna "målesender" på danska kom i sin första version år 1957, en rejält tung klump med gedigen mekanik och innehållande ett dussin elektronrör. Jag köpte den på loppis för 200 kr som komplement till min HP 606A eftersom den har FM-modulation och går upp till 240 MHz. En komplett handbok finns numera på Internet.

VFO:n (6AK5) går mellan 5-10 MHz och frekvensmoduleras med ett reaktansrör (6AK5). Därefter tripplas (6AK5) frekvensen till 15-30 MHz, som är det egentligt första utfrekvensområdet. Så följer tre dubblarsteg (6AK5), vilka ihop med föregående oscillator- och tripplarsteg avstäms med en femgangad vridkondensator. Rätt band förs via en omkopplare till det amplitudmodulerade och oavstämda utgångssteget (E180F) och signalen leds till utgången genom två välskärmade dämpsatser med fasta lägen. En kristalloscillator (6AK5) på 0,333 MHz med tillhörande övertoner blandas (6AK5) med oscillatorsignalen till en hörbar ton på jämna megahertz, vilket utgör kalibreringsmetod när man behöver justera den rörliga plexiglasskivan. VFO:n har två fininställningsrattar varav den ena är kalibrerad plus/minus 50 kHz, en uppskattad finess när man saknar frekvensräknare och ska kolla filterbandbredd. Den kalibrerade ratten sitter på en potentiometer som ändrar reaktansrörets gallerspänning. För lägsta FM-distorsion bör den stå i nolläge.

För att generatorn även ska täcka MV- och KV-banden har man tillgripit metoden att blanda området 36-51 MHz med en frisvängande oscillator (ECC81) på 36 MHz. Frekvensstabiliteten blir naturligtvis lidande med denna metod, men det handlar huvudsakligen om att ha frekvensmodulering med stor deviation på mellanfrekvensområden. Alla HF-kretsar är inneslutna i en tät låda med god filtrering av anslutningsledningarna. Bärvågsnivån justeras med en potentiometer som ändrar skärmgallerspänningen till tripplar- eller dubblarstegen. Den ställs så att instrumentnålen hamnar på referensstrecket och då stämmer dämpsatsens kalibrering. Utsignalen innehåller även under- och övertoner, en mätning med spektrumanalysator visade att undertryckningen inte är mer än -30 dB och på det högsta frekvensbandet endast -20 dB.

Det andra chassiet innehåller strömförsörjning med elektronisk reglering och filtrering av anodspänningen, rörbestyckat med 90C1, 6AK5 och E235L. Dessutom finns en 1 kHz-oscillator med katodföljare (ECC81) för moduleringen. I en egen låda har min generator en regulator för glödspänningen, uppenbarligen en likströmsstabilisering som har tillkommit i version MS27c, troligen i början av 1960-talet. Inställningspotentiometrar finns lätt åtkomliga när man har dragit generatorn ur sitt hölje. Jag behövde justera instrumentutslagen för modulation och utnivå men lämnade de övriga orörda. VFO:n behövde en lätt justering med trimskruven i spolen.

Två nackdelar uppvisar min generator: irriterande frekvensdrift och oren signal. Under den första halvtimmen efter start är den hyggligt stabil men sedan driver den konstant nedåt i frekvens och signalen har ett oregelbundet gurglande läte när man lyssnar i en mottagare med beatoscillator. I AM- och FM-mottagning är det dock inget problem. Det är inte en stadig brumton som kommer från dåligt filtrerad spänning, snarare oregelbunden FM så jag försökte åtgärda gurglet med rengöring av vridkondensatorns jordning av rotorn samt skrapning av kontaktstiften på VFO- och reaktansrören. Fast man kanske inte kan förvänta sig bättre med 24:e deltonen av oscillatorn. Efter tips från en annan MS27-ägare förbättrade jag filtreringen av den negativa likspänningen med en extra 47 uF kondensator men det löste alltså inte problemet. Nyligen har tanken på ett kolmassamotstånd som bör bytas till en ytskiktsvariant dykt upp.

Slutligen några ord om hur jag kalibrerar instrumentutslaget för FM-modulation. Den omodulerade bärvågen avlyssnas i en mottagare med smal bandbredd, dvs cw-läge. När moduleringen med 1000 Hz-ton långsamt dras på försvinner plötsligt bärvågen i mottagaren och då är deviationen plus/minus 2,4 kHz. Med mer pådrag återkommer bärvågen. Observera att detta förutsätter just moduleringsfrekvens 1000 Hz.

Åter till Tekniskt-sidan