Measurements Megacycle meter mod. 59

Grid-dip meter, allmänt kallad "dippa", är en resonansmätare för mätning på avstämda kretsar. Dessa från tidigt 1950-tal är mina bästa med stort frekvensområde, god frekvensavläsning och i stort sett fria från falska dippar. Den vänstra täcker området 2,2-420 MHz med sju utbytbara spolar och den högra 420-940 MHz med fast spole. Jag har en modifierad åttonde spole för att utsträcka den nedre frekvensgränsen till 1,4 MHz, men den har ingen skalvisning. Nätdelarna med stabiliserad anodspänning 150 V är identiska med undantag för nätspänning, den ena ska ha 115 V, men huvudena ansluts med kabelpluggar till oktalrörhållare så det räcker med att ha en nätdel som innehåller 5Y3GT och VR150.

En triodoscillators styrgallerström mäts och när spolen kommer i närheten av en avstämd krets med samma frekvens absorberas en del av oscillatorns energi, vilket resulterar i minskad gallerström "dip". Det ena huvudet innehåller ett 955 "ekollonrör" med låga inre kapacitanser, UHF-huvudet innehåller ett 6AF4 och ett 0B2 stabilisatorrör. Med en omkopplare väljs oscillatorläge med eller utan 100 Hz moduleringston eller diodläge då huvudet tjänstgör som absorptionsvågmätare för en yttre signal som kan avlyssnas med högohmiga hörlurar.

Grundig 709 Resonanzmeter

Denna apparat täcker området 100 kHz-20 MHz men finns även i version 701 som täcker 1,7-250 MHz. Den innehåller ett EC92 som oscillator och nätaggregatet har selenlikriktare för anodspänningen. Omkopplaren väljer mellan E (passiv) mottagare med anslutna hörlurar, W (passiv) absorptionsmätare med instrumentet inkopplat, G oscillerande dippa och S 50 Hz-modulerad oscillerande dippa. Priset var 275 kr år 1955.

Millen Grid-Dip Meter 90651

Denna dippa lanserades år 1949 men min apparat som är gjord för 115 V nätspänning är några år yngre. Den täcker 1,7-300 MHz och kan kopplas om mellan oscillator och passiv absorptionsmätare med anslutning för hörlurar. Oscillatorn utgörs av ett 9002 och nätaggregatet har selenlikriktare för anodspänningen. Priset år 1954 var 550 kr. Det gick att beställa extra spolar för lägre frekvenser ända ned till 220 kHz, jag har tillverkat en som täcker 750-1650 kHz utan behov av extra kondensator.

Åter till Instrument 1-sidan