Nätverkstestare - ett användbart mätinstrument ihop med datorn

Detta handlar om ett mätinstrument för högfrekvens, inte för felsökning på datornätverk. Dess funktion närmar sig en nätverksanalysator men lever inte upp till en sådans möjligheter och har därför fått en mer anspråkslös beteckning.
Den tyska tidskriften Funkamateur har under 2000-talet haft en rad artiklar om NWT 01 som kan köpas i byggsats och som tillbehör till den finns även en spektrumanalysator. För strömförsörjning krävs 12 V 0,2 A och testaren ansluts till datorns serieport. Bilden ovan visar grundsatsen tillsammans med en riktkopplare för t ex antennmätning vars frekvensomfång är 100 kHz-180 MHz. Nätverkstestaren har ställbar svepbredd på frekvenser upp till 180 MHz, dynamiken är 90 dB och in- och utgångar har impedansen 50 ohm. Oscillatorn på 400 MHz är av DDS-typ, den kan användas som VFO från 3 kHz-180 MHz och ger drygt 0,3 V utspänning med fasbruset undertryckt -135 dBc/Hz vid 1 kHz avstånd. Detektoringången kan användas för effektmätning på lågnivå med inspänning 100 uV-3 V, i läge linjär mätning dock begränsat till max 1 V. Impedans mäts med hjälp av ett seriemotstånd på 50 ohm och en kalkylatorfunktion finns för samband mellan kapacitans, induktans och resonansfrekvens. Programvaran som finns på tyska eller engelska levereras på cd och efter installation är det dags att kalibrera programmet med hjälp av externa dämpsatser. Artiklarna på tyska i FA utgör bruksanvisning och dessutom finns en bok "HF-Messungen" att köpa.

Jag har svept ett ospecificerat kristallfilter som köpts på radioloppis.
Jag har mätt dämpning och SVF på ett hembyggt lågpassfilter för 50 MHz-sändare.
Jag har mätt hur mycket övertonsdämpning en hembyggd antennanpassare för 50 MHz erbjuder.
Jag har mätt SVF på mina antenner.
Jag har frekvenskompenserat en hembyggd 1:1 50-ohmsbalun för KV. Kurvan visar att jag kan ta bort ett av elva varv.
Jag har mätt anpassningen för en 50-200 ohm bredbandstrafo på ferrittoroid. Den gjordes för att mata ett slutrör med passiv gallerkrets.
Jag har mätt frekvensgången för en 50-450 ohm bredbandstrafo som ska impedansanpassa till experiment med hembyggt kristallfilter.
Jag har kontrollmätt utspänningen från mina signalgeneratorer.
Jag har matchat mina 4- ,6- och 8 MHz-kristaller för filterbygge.

Kristallfilter för SSB, endast märkt 1,4 MHz. Impedans 50 ohm, genomgångsdämpning 4 dB, formfaktor -6/-60 dB 1,34.
 
Hembyggt fempoligt lågpassfilter för 50 MHz-sändare.
 
7 MHz-karakteristik för min W3DZZ-dipol med hemgjorda spärrkretsar.
 
50 ohm 1:1-balun för KV, bifilärt lindad med 11 varv på 47 mm ferrittoroid.
 
50-450 ohm bredbandstransformator för KV, trifilärt lindad med 7 varv flatkabel på 20 mm ferrittoroid.
 
En signalgenerators utspänningsmätare kan justeras med hjälp av funktionen Wattmeter.

Åter till Tekniskt-sidan