Philips PM 6615 frekvensräknare

Denna räknare från 1976 har separata ingångar för LF/HF och VHF/UHF (där frekvensen delas med 16) och mäter mellan 10 Hz och 1 GHz, visar frekvens med nio siffror och nnehåller en temperaturkontrollerad kristallugn PM 9679. Strömförsörjning sker via nätet eller med externt 12 V-24 V batteri.

Jag övertog en icke-fungerande apparat och fick igång den efter en lödning vid rätt ställe på referensoscillatorns kretskort. Kalibrering sker medelst nollsvävning mot MSF-signalen på 10 MHz. Min Icom IC-2 från 1983 ligger 60 Hz för högt, det förlåter jag.

Åter till Tekniskt-sidan