Philips tongenerator PP6050

Denna svensktillverkade tongenerator för sinus- och fyrkantvåg är en efterföljare till GM2305 och härstammar från 1962 då priset var 1270 kr. Det innehåller rören EF86, två EL84 och två PL83 medan likriktaren är av selentyp. Frekvensområdet är 2 Hz-200 kHz i fem områden och skalan är kalibrerad med 1 Hz (eller bättre) upplösning till 100 Hz. Därefter tiodubblas upplösningen för varje högre område. Utspänningen hålls konstant med hjälp av en glödlampa som variabel resistans.

Utspänning kan väljas från någon tiondels mV till 20 V och med ett EL84 som transformatorkopplad effektförstärkare med valbar utimpedans kan högtalare drivas med upp till 2 W på frekvenser mellan 50 Hz-5 kHz. För lägre uteffekt är frekvensområdet 20 Hz-20 kHz och vid den högsta impedansen 5 kohm uppgår spänningen till hela 190 V. Den som vill utnyttja generatorns hela frekvensomfång är hänvisad till spänningsområdena. I kantvågsläge är utspänningen inte kontinuerligt reglerbar, endast de fem fasta spänningslägena står till förfogande.

Apparaten hittade jag i second-handbutik för 50 kr, tre rattar saknades men rören är i nyskick och frekvens och utspänning stämmer väl med markeringarna.

Tillbaka till instrumentsidan