Heathkit SB-620

Denna "Scanalyzer" som såldes 1966-76 kostade 120 dollar i byggsats, vilket torde ha inneburit ett pris runt tusenlappen i Sverige. Jag hittade mitt första exemplar på radioloppis i mitten av 1990-talet för 150 kr och det andra på samma ställe för 50 kr år 2015.

Det är en spektrumanalysator som är avsedd att anslutas till en mottagares MF vid utgången av blandaren, och den har tillräcklig upplösning (1 kHz) för att visa distorsionsprodukter vid tvåtonstest av en SSB-sändare. Dessutom kan den användas som spektrummonitor för att visa signaler inom ett 100 kHz- eller 500 kHz-område beroende på vilken frekvens den är byggd för. Funktionsomkopplaren mellan dessa användningsområden sitter på baksidan. Val av mellanfrekvens gjordes vid beställningen, det fanns bandpassfilter för frekvenser mellan 455 och 5200 kHz att välja bland. Mitt första exemplar var utrustat för 455 kHz så jag gjorde ett bandpassfilter med två toroidspolar för 3395 kHz för att passa till min Heathkit SB-102. Istället för att ansluta SB-620 till en mottagare kan man koppla till en signalgenerator (10-30 mV), och ingångssteget blandar då mätfrekvensen till den installerade mellanfrekvensen. Det andra exemplaret har fått behålla 455 kHz.

Svephastigheten kan varieras mellan 0,5-15 Hz och skärmen har lång efterlysningstid. Svepbredden har lägen för 10 kHz och 50 kHz samt ett variabelt för 100-500 kHz. Det krävs 10 µV signal för att skapa en synlig prick längst ned och testfrekvens kan uppgå till 50 MHz. Man kan välja vertikalskala: linjär (som ger litet dynamiskt område) eller logaritmisk för 40 dB dynamik.

Insignalen förstärks i ett 6EW6, blandas i ett 6EA8 som även utgör sveposcillator, passerar genom ett tvåpoligt kristallfilter på mellanfrekvensen 350 kHz, förstärks i ett 6EW6 och ett 6AU6 och detekteras i ett 6AT6. En glimlampa går som sågtandsoscillator, vars signal förstärks i ett push-pull-steg med 12AU7 och kopplas till horisontalavlänkningen i katodstråleröret 3RP7. Nätaggregatet är bestyckat med kiseldioder.

Jag har använt mitt instrument endast för tvåtonstest av SSB-sändare. För att kunna mäta på VHF har jag byggt in en kristallstyrd konverter som omvandlar 144905 kHz till 3395 kHz. Nästa projekt blir att sätta ett förstärkarsteg med en transistor efter bandpassfiltret så att svagare signaler syns.


Åter till Tekniskt-sidan