Signalgenerator TES AF 1065

Denna italienska generator från 1969 är framtagen för service av tv-och rundradiomottagare. Den täcker 140 kHz-45 MHz i sex AM-modulerade band samt de FM-modulerade banden 9,5-12 MHz och 85-110 MHz. Utspänningen är inställbar mellan 0,1 uV-100 mV med 75 ohm inre impedans. Man kan välja mellan inbyggd 400 Hz modulationsfrekvens eller från yttre källa, upp till 60 % AM. Vid FM är den inbyggda modulationsfrekvensen 1000 Hz, även här kan yttre modulationssignal väljas upp till 70 kHz FM-deviation. Rörbetyckningen är ECC88 oscillator, 6AK5 buffer och 6AK5 modulerad förstärkare i en sluten låda med 28 skruvar. På chassiet utanför sitter ECF80 för nivåhållning, ECC85 som LF-oscillator samt ECL82 och 0A2 i spänningsstabiliseringen. Likriktaren är bestyckad med kiseldioder. Vikten är 7 kg.

Jag köpte instrumentet som "ej fungerande" för 50 kr, fick igång det genom att motionera en keramisk trimkondensator, trimmade oscillatorkretsarna och justerade instrumentvisningen. Ett prov på 20 MHz visade att frekvensdriften efter fem minuters uppvärmning var 3 kHz efter en timme. Eftersom det inte finns någon avstämd krets efter oscillatorn är utspänningen inte helt sinusformad, en viss tillplattning av ena halvperioden indikerar förekomst av övertoner. Spektrumanalysatorn visade att undertryckningen är -25 dB på AM-banden och -35 dB på UKV-bandet. Även om generatorn inte hör hemma i toppklassen är den tillräckligt bra för sitt ändamål, skalan stämmer och HF-läckaget är obetydligt. Den indikerade utspänningen gäller för öppen kontakt, på mer avancerade modeller är den obelastade utspänningen dubbelt så hög som indikerat. Skälet är kanske att rundradiomottagare brukar anslutas med 400 ohm eller 200 pF i serie med antennhylsan på AM-banden. Gammaldags mikrofonkontakter på baksidan för yttre modulering har jag bytt mot BNC. Ursprungligt pris var 1722 kr.

Ett likadant instrument märkt "Fungerar?" köpte jag för samma pris. På det mest högfrekventa KV-bandet 15-45 MHz svänger inte oscillatorn tillräckligt på 15-18 MHz trots att jag flyttade återkopplingsuttaget på spolen ett varv. Vridspoleinstrumentet är stötskadat så att jag får knacka lite på instrumentet för att få visaren att hamna rätt, men generatorn fyller ändå sin funktion.

Åter till Tekniskt-sidan